Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1971.02.23 Kingissepa Raj. TSN TK otsuste protokoll nr 4 Kohaliku tähtsusega ornitoloogilise kaitseala kinnitamisest Kohaliku tähtsusega ornitoloogilise kaitseala "Vesitükimaa" kaitse korraldamise eeskiriVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud23.02.1971
RekvisiitKingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 23.02.1971. a otsuste protokoll nr 4
PealkiriKingissepa Raj. TSN TK otsuste protokoll nr 4
Kohaliku tähtsusega ornitoloogilise kaitseala kinnitamisest
Kohaliku tähtsusega ornitoloogilise kaitseala "Vesitükimaa" kaitse korraldamise eeskiri
Sisu

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t e p r o t o k o l l nr. 4

23. veebruaril 1971.a. Kingissepas

Päevakorrapunkt nr. 14

Kohaliku tähtsusega ornitoloogilise kaitseala kinnitamisest

O t s u s t a t i:

1. Kinnitada kohaliku tähtsusega ornitoloogiliseks kaitsealaks "Vesitükimaa" laiud (lisa skeem).

2. Kinnitada kohaliku tähtsusega ornitoloogilise kaitseala korraldamise eeskiri vastavalt lisale.

/J. Suurhans/

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

esimees

/H. Saamel/

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär

L i s a

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

otsuste protokollile nr. 4 23. veebruarist 1971.a. päevakorrapunkt nr. 14

Kohaliku tähtsusega ornitoloogilise kaitseala "Vesitükimaa" kaitse korraldamise eeskiri

1. Kohaliku tähtsusega ornitoloogiline kaitseala "Vesitükimaa" asub Torgu k/n piires Sõrve poolsaare tipus.

Kaitseala hõlmab kolme laidu: Lombimaa, Pikasääre maa ja Vesitükimaa koos nende vahel asuva merega 100 m

kaugusel nendest ja Sääre tipp 100 m ulatuses.

2. Kaitseala eesmärgiks on kindlustada veelindudele pesitsus- ja rändeajal puhkevõimalused.

3. Kaitsealal on keelatud jahipidamine kogu aasta vältel (välja arvatud röövloomade ja -lindude hävitamine

organiseeritud korras kooskõlas jahipidamise eeskirjadega ja hülgepüük), linnumunade kogumine, ehitiste püstitamine,

loomade karjatamine ning 15. aprillist kuni 1. juulini inimeste viibimine laidudel.

/H. Saamel/

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär

LKR: 18.03.1997 14:35:42

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1971.02.23_nr4_Kingisseparj_TSN (pdf, 0,1 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidVesitükimaa laiud (KLO1000441)