Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1960.09.16 Kingissepa raj. TSN TK otsus 16.09.1960 nr.59 Looduskaitset vajavate objektide kinnitamisestVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud16.09.1960
RekvisiitKingissepa raj. TSN TK 16.09.60 otsus nr.59
PealkiriKingissepa raj. TSN TK otsus 16.09.1960 nr.59
Looduskaitset vajavate objektide kinnitamisest
Sisu

KINGISSEPA RAJOONI TSN TÄITEVKOMITEE

O T S U S Nr. 59

Kingissepas, 16. septembril 1960. a.

Looduskaitset vajavate objektide kinnitamisest.

Läbi arutanud Looduskaitse Valitsuse esindaja sm. Rebassoo poolt esitatud objektid, mis rajoonis vääriksid looduskaitset, Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee o t s u s t a b:

1. Võtta looduskaitse alla käesoleva otsuse lisas toodud maastiku elemendid ja üksikobjektid. Maavaldajail looduskaitse alla võetud maastikel karjatamine ja raied kooskõlastada Looduskaitse Valitsuse ja Saaremaa Metsamajandiga.

2. Teha ettepanek Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Looduskaitse Valitsusele võtta vabariikliku kaitse alla:

a) maastiku elementidest: Salulehtmetsadest ca 3 ha koos paepanga lõiguga Lümanda k/n kolhoos "Lääneranniku" territooriumil Austla külas.

b) üksikobjektidest: 1. Jalakas Laugu kooli juures. 2. Harilik saar Lümanda rahvamaja juures. 3. Poopuu Kuusnõmme metskonnas, Merise vahtkonnas kv. 70.

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee esimees J. Suurhans

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär A. Aavimk

Lisa

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

16. septembri 1960. a. otsuse nr. 59 juurde.

Looduskaitse alla võetud objektide loetelu ja iseloomustus.

A) Maastiku elemendid.

1. Musta männi puistu Muhu saarel, Pädaste Invaliidide kodu piiril, kolhoos "Lõunarand", kv. 11, lit. 2. Ainulaadne puistu kogu vabariigis. Keskealine, hulgas üksikuid harilikke mände ja kadakaid. Sanitaarne seisund rahuldav.

2. Nn "Pätsuma soo" Viidu küla lähedal (Saaremaa Metsamajand, Kuusnõmme metskond). Sepsika-allikasoo, kus kasvavad hulgaliselt kogu vabariigis haruldased looduskaitsealused taimeliigid Saaremaa robirohi, alpi vöipätakas ja lõhnav käoraamat. Keelata karjatamine (vajaduse korral tarastada ala) ja kuivendustööde läbiviimine.

3. Kaks soosaare "Oktoobri Võidu" kolhoosi territooriumil, kolhoosi ja Kuusnõmme metskonna piiril Merise küla lähedal. Neil saartel kasvab suurepärane laialehine lehtmets: tammed, vahtrad, pärnad, jalakad, saared.

Alustaimestik on väga liigirikas. Varem on sealt leitud ka luuderohtu. Saared on omapärase ilmega, hulga rändrahnudega, ümbrusest kõrgemad. Keelata tarbepuidu väljaraiumine, kõik raied kooskõlastada metsamajandiga.

4. Nn. "Ooselja maa" (Oosla maa) Sõrve poolsaare juures Rahuste küla lähedal meres (kolhoos "Sõrve kalur"). Väga linnurikas laid: viiresed, tildrid, vaerad, kajakas, kosklad, parid jt.

5. Laugu kooli juures asuv madal astang (Leisi-Pamma maanteelt keerava tee ääres), kus kasvavad vahtrad, jalakad, saared, pärnad, lepad ning kased. Omapärane, kaunistab ümbrust ja pakub igale möödujale omapärast vaatepilti.

B) uksikobjektid

1. Jalakas Laugu kooli juures.

2. Harilik saar Lümanda k/n, Lümanda rahvamaja juures

3. Harilik kuusk Kuusnõmme metskonnas, kv. 146

4. Poopuu Kuusnõmme metskonnas Merise vk. kv. 70.

5. Harilik kadakas Kuusnõmme mk. Merise vk. kv. 97.

6. Harilik tamm Harilaiu poolsaare kaelas (Kuusnõmme mk. Neemi vk. kv. 282.)

7. Metsõunapuu Lümanda k/n, Pilguse psühhoneuroloogilise Haiga õueserval.

8. Harilik mänd Kuusnõmme mk. Haavasoo vk, Söaja talu juures.

9. Harilik kuusk Pidula mk. Taavi metsavahi õues.

10. Lümanda k/n Austla küla juures asuvast salulehtmetsast ca 3 ha koos paepanga lõiguga nn. "Soeginina". Pank on 4-5 m kõrge ja seal asub vabariigi suurimaid ja ilusamaid luuderohu leiukohti.

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär A. Aavik

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1960.09.16_nr59_Kingisseparj_TSN (pdf, 0,4 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidSoeginina pank (KLO1000392)
Oosla maa (KLO1000306)
Koorunõmme looduskaitseala (KLO1000258)
Mäebe pooppuu (KLO4000352)
Merise pooppuu (KLO4001186)
Soosaared, nn. Maapera raun (KLO4000244)
Söoja mänd (KLO4000575)
Pätsumaa soo (KLO1000382)
Laugu jalakas; Laugu künnapuu (KLO4000311)
Harilik saar (KLO4000190)
Laugu astang (KLO4001235)
Musta männi puistu (KLO1200138)
Pilguse metsõunapuu (KLO4000310)
Rahuste looduskaitseala (KLO1000305)