Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Vana-Jüri kiviVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune ala" Vana-Jüri" rändrahn (KLO4000985)
NimiVana-Jüri kivi
AsukohakirjeldusKäsmu poolsaar, Vana-Jüri neemel. Sagadi metskond, Käsmu vk., kv. 8.
( LKR: 22.07.1998, 10:06:30 )
Kaitse<KAITSE>
Vana-Jüri kivi vôeti looduskaitse alla Sotsiaalministri otsusega 30. juunil 1939.a. (RT nr. 58, lk. 1393; 5, lk. 288, reg. nr. 391) ning riikliku kaitse allavabariikliku tähtsusega loodusmälestisena (reg. nr. 151) ENSV MN Looduskaitse Valitsuse 17. märtsi 1959.a. käskkirja nr. 25 alusel.

( LKR: 22.07.1998, 10:57:00 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Helmersen, G. 1882. Studien über die Wanderblöcke und die Diluvialgebilde Russlands. II Lief. Mem. Acad. Sci. St.Petersb. VII ser., t. XXX, No 5.
2. Lehbert, R. 1914. Wierländischer Strand, Kasperwiek und Umgebung. Reval.
3. Eesti loodusmälestusmärke. Koost. G.Vilberg. Trt. 1931.
4. Kents, P. 1935. Käsmu ümbruse suuri rändrahne. - Eesti LOodus, III, nr. 1. lk. 10-13.
5. Loodushoid ja Turism. 1939, nr. 5, lk. 288.
6. Looduskaitse teatmik. Tln., 1960, lk. 279.
7. Linkrus, E. 1969. Russow ja Käsmu. / Eesti Loodus, XII, nr. 11, lk. 701-705.
8. Ranniku, V. 1972. Rännumehele. - Eesti Loodus, XV, nr. 11, lk. 670-671.
9. Kaasik, A. 1972. Looduse ôpperada - Käsmu väike ring. - Eesti Loodus, XV, nr. 11, lk. 698-701.
10. Kaasik, A. 1974. Käsmu looduse ôpperajad. Tln.
11. Nômmsalu, F. 1977. Lahemaale sündis rahvuspark. Tln.
12. Viiding, H. 1981. Lahemaa hiidrahnud ja kivikülvid. - Rmt.: Lahemaa uurimused I. Tln., lk. 45-52.
13. Viiding, H. 1981. Lahemaa kivid. Tln.(eesti, vene ja inglise keeles).
14. Kaasik, A. 1983. Lahemaa Rahvuspark. Tln., värvusfoto lk. 26.
15. Viiding, H. 1986. Suurte rändrahnude kirjeldamis juhend. Trt.
16. Meri, mu meri. Tln. 1988 (värvusfoto lk. 33).
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Viiburgiidi rahn, kulutatud ja ümardunud servadega. Pikkus 7,5 m, laius 7,2 m, kôrgus merepôhjast 6,2 m, ümb. 21,8 m; maapealse osa maht arvates mere pôhjast 117 m3 (A.Kumari, 1978). Rahn paikneb neeme idaküljel veepiiril, kus pinnakatteks on sômer liiv ja rikkalikult rändkive. P.Kentsi andmetel olid 1934.a. kivis praod: ülalpinnal, lôunaküljel (ülevalt alla) ja pôhjaküljel (ülevalt alla). Taimestikku rahnu pinnal nimetab ta S e d u m a a c r e, samblikke ja samblaid.
Rahn olla saanud nime neemel elanud Jüri nimelise isiku järgi.
KoostanudKoostanud:H. Viiding
Täiendanud K. Müürisepp
23. aug. 1986. a.; 1. sept. 1990. a.
(LKR: 22.07.1998, 10:52:53 )
SeisundHea. Kivi juurde juhatab teeviit, kuid puudub looduskaitse tähis ja nimesilt. Need vôib hävitada rüsijää.
( LKR: 22.07.1998, 10:53:53 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, teadusajalooline, maastikuline, turistlik, esteetiline.
Uuritus<UURITUS>
1876.a. külastas G.Helmersen koos parun Pahleni ja akad. Fr.Schmidtiga Eru ja Kä laheranda ning märkis Käsmu külast pôhja pool rannal suurt gruppi suurtest rabakivirahnudest /1, lk. 24/. Nähtavasti on siin tegemist Vana-Jüri rahnude rühmaga, kus suurimaks on Vana-Jüri kivi. 1914.a. kirjeldas R.Lehbert "Roosisaare riffi" rahnude hulgas üht suuremat "Nimeta kivi", millest kirjelduse ja môôtmete järele vôib ära tunda Vana-Jüri kivi koos tema kôrval asuva kahe väiksema rahnuga /2, lk. 14, 23 ja fototahvlil lk. 2, ülemine foto/. Kôigi 3 rahnu asukoht ja môôtmed on märgitud H.Viidingu poolt EÜR-s Vana-Jüri rahnude rühma all. R.Lehberti andmeid rahnu asukoha kohta ekslikult tôlgendades kirjutas G.Vilberg 1931.a. sellest kui "Suur kivi Saarteneemel (Roosisaarel) ümb. 22 m, kôrgus üle 5 m" /3, lk. 43/.
1934.a. uuris, môôdistas ja pildistas rahnu P.Kents /4, lk. 13/. Vana-Jüri kolme rahnu mainis ja andis nende asukoha skeemi 1969.a. E.Linkrus /7, lk. 702, 703/. Teavet nende kohta esitavad V.Ranniku /8/ ja A.Kaasik /9, lk. 698, foto lk. 700/; samas numbris pilditahvlil VII on toodud foto "Van-Jüri Suurkivi". A.Kaasik esitas Vana-Jüri rahnude kohta andmeid ja fotosid ka oma turismi-brshüüris /10, lk. 6-10/.
24. märtsil 1978.a. teostas A.Kumari Vana-Jüri rahnu geodeetilise môôdistamise, 1984.a. môôtsid ja pildistasid rahnu noorgeoloogid G.Raagmaa ja J.Olvet. Korduvalt on külastanud ja môôtnud ning pildistanud rahnu H.Viiding (1973, 1975, 1978); saadud resultaate on publitseeritud /12, E.Kase foto nr. 18; 13, sama autori värvusfoto lk. 79; 15, lk. 62, pôhiplaan ja lôige lk. 96, foto pilditahvlil/ 5.juuni 1983.a. "Ôhtulehes" nr. 132 on toodud E.Kase foto Vana-Jüri kivist.
TA Geol. Inst. säilitatakse järgmisi värvusdiapositiive sellest rahnust: a) môôdus 6x6 cm H.Viidingu pildistatud 2 tk.; b) môôdus 3x4 cm G.Raagmaa pildistatud 2 tk. c) H.Viidingu pildistatud 3 tk.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla