Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Padaorg (Pada jõeorg)Väljad: peida ,kuva
NimiPadaorg (Pada jõeorg)
AsukohakirjeldusViru-Nigula kolh., Samma k. Kalda talu juurest Koilani
KaitseRahvere rajooni RSN TK määrusega nr. 198, 11.12.78. võetud kaitse alla 2,0 km ja 37,0 ha pindalaga orulõik Tallinn-Narva maanteest lõunasse kuni laia kõrgepingeliinini enne lagedal väljal oru vasakul pervel. Võtta riikliku kaitse alla Pada org alates Kalda talust Samma küla - Sae metsavahi tee sillast 0,5 km ülesvoolu kuni Viru-Nigula - Koila - Kalvi tee sillani, s.o. 7,5 km ulatuses.
IseloomustusObjekti alla kuulub ka Linnamäe juga ja Samma karst ja mitmed allikad.
Kaitsealune orulõik algab Samma küla lähedalt, umbes Kalda talu all 0.5 km pikkuse lõiguga, kus Pada jõgi kaob jõesängis olevate pugemete kaudu maa alla. Suuri kurisuid ei ole, on aga 5...7 cm laiused avatud NW- ja NO-suunalised tektoonilised lõhed. Vesi tuleb jälle nähtavale Samma külast Sae metsavahi juurde mineva tee silla juures. Siit algab peaaegu joonlauana sirge NNO-suunas Koilani kulgev kitsas ja üsna sügav Pada jõeorg. Orgu iseloomustavad järsud (üle 30 kraadi) veerud, kitsas lamm (harva üle 50...70 m), mis laieneb alles Aasu talust pärivoolu. Oru sügavus on 12-20 m, kusjuures org on lõikunud aluspõhja kivimitesse, kuid üksikutes 3,5...6,0 m kõrgustes terassides on ka viimastest jääajast pärit fluvio- ja limnoglatsiaalseid setteid. Oru veerudel, eriti vasakul, on rohkesti allikaid, kuigi 2 suuremat lisajõge (ühel neist ka tuntud Linnamäe juga) suubuvad Pada jõkke hoopis paremalt. Allikatest huvitavaim on Samma Hiietammiku kohal, väga järsu vasaku veeru jalamil asuv Silmaallikas. Org on siin umbes 10 m sügav. Allikas kujutab 1 m laiust ja 0,15 m sügavust kividega ümbritsetud veesilma. Ülalt viib sinna jalgrada. Allikast väljub paarkümmend meetrit eemale jääva jõeni paari meetri laiune paeklibuse põhjaga oja vooluhulga 1...5 l/s. Allikavesi on rauarikas. Mõnel pool on veerudel ka allikalubja lasundeid.
Umbes 7,5 km pikkuse orulõigu suund on mõjutatud valdavalt NNO-suunaliste tektooniliste lõhede suunast. Samal ajal Aasu talu lähedal oruga lõikuv Aseri tektooniline rike ei näi olevat mõjutanud oru suunda.
Lamm on madal, kõrgus tavaliselt 1-1,5 m ja küünib harva 2 m-ni. Jõesetete paksus samuti ei ületa paari meetrit. Jõgi on madal, kuid kiirevooluline ja kohati kärestikuline. Andmed Linnamäe joa kohta on toodud jugade rühmas.
Koostanud
SeisundHea. Ilmselt üks puhtama veega jõgesid Eestis üldse.
TähtsusTeaduslik, maastikuline, ökoloogiline. Kui arvestada kahe linnamäe olemasolu oru vahetus läheduses - arheoloogiline. Orulõik on üks huvitavamaid Eestis oma sirgjoonelisusega ja rea teiste iseärasuste poolest, oru genees on senini lahendamata (tektooniline ?, sulavete äravoolu org ?).
UuritusMiidel, A. Uusi andmeid Põhja-Eesti orgude ja tektooniliste lõhede suunade vahelisest seosest. - ENSV TA Toim. Keemia- Geoloogia, 1971, nr.2, lk. 160-162.
LoodusobjektÜrgorg
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Aasukalda küla
Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Koila küla
Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Pada küla
Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Samma küla