Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1971.06.01 ENSV MN määrus nr 300 Lahemaa rahvuspargi moodustamise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud01.06.1971
RekvisiitENSV T 1971, 26, 285
PealkiriENSV MN määrus nr 300
Lahemaa rahvuspargi moodustamise kohta
Sisu

LAHEMAA RAHVUSPARGI MOODUSTAMISE KOHTA

ENSV Ministrite Nõukogu määrus

1. juunist 1971. a. nr. 300

(ENSV Teataja 1971, nr. 26, art. 285)

1. Põhja Eestile tüüpiliste looduslike komplekside säilitamiseks ja nende paremaks tutvustamiseks elanikkonnale

moodustada Lahemaa rahvuspark. Kinnitada Lahemaa rahvuspargi piirid vastavalt lisale.

2. Võtta Lahemaa rahvuspargi territoorium riikliku kaitse alla.

3. Kiita heaks Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi poolt koostatud Lahemaa rahvuspargi

generaalskeem. Eesti NSV ministeeriumidel, keskasutustel, Harju ja Rakvere rajooni töörahva saadikute nõukogu

täitevkomiteel võtta nimetatud generaalskeem aluseks planeerimisprojektide koostamisel, mida tehakse rahvuspargi

väljaarendamiseks ja muude ülesannete täitmiseks rahvuspargi territooriumil.

4. Panna Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumile Eesti NSV ministeeriumide ja keskasutuste

tegevuse koordineerimine Lahemaa rahvuspargi väljaarendamisel ja üksikute tööde läbiviimisel kooskõlas rahvuspargi

väljaarendamise generaalskeemiga ning detailprojektidega.

5. - 11. (Välja jäetud)

12. Kehtestada, et Lahemaa rahvuspargis kuuluvad kõik ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide, sealhulgas ka

suvilaehituskooperatiivide poolt ehitatavate või rekonstrueeritavate hoonete projektid pärast kehtestatud korras

kooskõlastamist täiendavalt kooskõlastamisele ENSV Ehituskomiteega.

13. Harju ja Rakvere rajooni töörahva saadikute nõukogu täitevkomiteel koos ENSV Ehituskomiteega ning Eesti NSV

Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumiga tugevdada kontrolli ehituseeskirjadest kinnipidamise üle Lahemaa

rahvuspargi territooriumil ning rakendada kehtestatud korras abinõud omavoliliselt püstitatud ja arhitektuuriliselt

ebasobivate, samuti lagunenud ehituste ja rajatiste likvideerimiseks ning omavoliliselt rajatud karjäärides kaevandus-

tööde lõpetamiseks. Rakendatud abinõudest informeerida Eesti NSV Ministrite Nõukogu igal aastal 1. detsembriks.

14. (Välja jäetud kui ajutise iseloomuga )

Lisa

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

1. iuuni 1971. a. määruse nr 300

juurde

L i s a

Eesti NSV Ministnte Nõukogu

1 juuni 1971. a. määruse nr. 300 juurde

Lahemaa rahvuspargi piiri kirjeldus

Lahemaa rahvuspargi piir algab Harju rajooni administratiivpiires asuvast Tsitre vanast sadamast ja kulgeb mööda

Tsitre külavaheteed Kuusalu- Pudisoo maanteeni, edasi mööda nimetatud teed kuni Muuksi maa-asulani ja piki

Muuksi- Uuri- Kolga külavaheteed Kolga maa-asulani. Edasi läheb piir piki Pudisoo jõge Tallinn- Loksa maanteeni ning

piki Aegviidu metsamajandi Kolga metskonna kvartali nr. 98 lõuna ning kvartalite nr. nr. 99, 105 ja 109 lääneserva

Tallinn- Narva maanteeni ning piki Tallinn -Narva maanteed kuni Loobu jõeni Rakvere rajoonis. Edasi kulgeb piir lõuna

suunas piki Loobu jõge kuni Rakvere Metsamajandi Loobu metskonna kvartali nr. 136 edelanurgani ja sealt ida suunas

piki kvartalisihti kuni kvartali nr. 139 kagunurgani. Edasi kulgeb piir piki Loobu metskonna kvartalite nr. nr. 139, 134,

130, 126 -125, 118 idaserva Tallinn -Narva maanteeni ning piki maanteed lääne suunas kuni Viitna -Võsu teeristini,

sealt piki Viitna -Võsu teed Sakusaare maa -asulani. Sakusaare maa- asulast kulgeb piir Sakusaare- Revoja metsateed

mööda Rakvere metsamajandi Oruveski metskonna kvartali nr. 291 kagunurgani, siit piki Oruveski metskonna

kvartalite nr. nr. 291. 283, 282, 274, 262, 258, 246, 230 ja 227 idaserva Altja ojani ja piki Altja oja kuni selle

suubumiseni Soome lahte. Edasi kulgeb piir mööda Soome lahte Altja oja suudmest kuni Tsitre vana sadamani.

Rahvuspargi piiresse jäävad Vergi saar, Ulkkari I, Älvi saar, Ulkkari II, Saart neeme (Kuradi) saar, Haldi, Mohni ja Hara

saared.

(Vt. ENSV Ministrite Nõukogu 20. märtsi 1973. a. määruse nr. 115

lisa - ENSV Teataja 1973, nr. 13, art. 111.)

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1971_01jun_nr26_art285 (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidViitna maastikukaitseala (KLO1000435)
Lahemaa rahvuspark (KLO1000511)