Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1986.12.16 Kohtla-Järve raj. RSN TK otsus nr. 13 Metsamajandite järelevalve piirkondades asuvate looduskaitseobjektide kinnitamine.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud16.12.1986
RekvisiitKohtla-Järve raj. RSN TK 16.12.86. a otsus nr. 13
PealkiriKohtla-Järve raj. RSN TK otsus nr. 13
Metsamajandite järelevalve piirkondades asuvate looduskaitseobjektide kinnitamine.
Sisu

EESTI NSV

Kohtla-Järve Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu

T Ä I T E V K O M I T E E

Istungi protokoll

16.12.1986. a nr. 13

Päevakorrapunkt 20

Metsamajandite järelevalve piirkondades asuvad looduskaisteobjektid

(sm.-d s. Jürman, H. Lehiste, A. Oru, E. Iila, R. Reinsalu)

Otsustati: Nõustuda metsamajandite ettepanekuga mõningate kohaliku tähtsusega looduskaisteobjektide pindalade, kaitsekategooriate muutmise, nimekirjast kustutamise ja uute objektide kaitse alla võtmise kohta vastavalt metsakorralduse käigus looduskaistealuste territooriumide ja- objektide inventeerimise materjalidele.

Esimees H. Lehiste

Sekretär E. Iila

10.12.1986. a 11-6/1966 Kohtla-Järve RSN TK

Jõhvi, Võidu v. 1.

Ettepanek Täitevkomitee

Otsuseks

Lähtudes 1984. a. läbi viidud metsakorralduse materjalidest ja looduskaitsealuste territooriumite- ja -objektide inventeerimisest, teeb Kohtla-Järve RV Metsamajand ettepaneku korrigeerida täitevkomitee otsusega majandi järelvalvepiirkonna rea kohaliku tähtsusega LK objektide pindalasid ja kaitsekategooriaid ning kustutada kaitsereþiim kahelt objektilt ja nimetada ümber mitme objekti kaiitsekategooria.

Kohtla-Järve RV Metsamajand soovitab kehtestada järgmistele kohaliku tähtsusega LK objektidele looduslike piiride järgi alltoodud pindalad.

Endine pind Uus pind

21-Puk Tammiku puiestee 2,2 ha 2,6 ha

257-Mk Aa männik 8,0 ha 7,5 ha

258-Mk Purtse männik 18,9 ha 21,0 ha

105-Pk Hiietammed - 5,4 ha

232-Mk Ontika põlispuude

grupp 5,0 4,8 ha

261-Mk Püssi põlispuude grupp - 6,9 ha

Kukruse põlispuude

grupp - 0,8 ha

Kohtla-Järve RV Metsamajand teeb ettepaneku kustutada LK objektide nimekirjast:

1* Kabelipärn Peeterristil - 554-Pk - puu üks haru on tormi poolt murtud, on kaotanud oma esteetilise väärtuse.

2* Idise pargipuude rühm - 470-Pk - järk-järgulise täisehitamise tagajärjel on kaotanud puistu ilme.

3* Kukruse park - 147-Pk - vähesäilinud osa (0,8 ha) pargist viia kategooriasse Mk.

Võtta LK alla kohaliku ttähtsusega maastikukaistealana Utria jõe org ja parkmets pindalaga 7 ha.

Võtta teadmiseks Kohtla-Järve RV Metsamajandi järelvalvepiirkonna asuvad järgmised LK objektid (lisaks punkt 1 nimetatutele):

3. 3. 7.

Vabariikliku tähtsusega:

10-Kav Saka-Ontika-Toila paekallas 890 ha

6-Müv Langevoja juga 1 ha

21-Müv Tõrvajõe juga 1 ha

20-Müv Narva joa astang 5 ha

7-Müv vaivara sinimäed 50 ha

26-Pav Toila-Oru park 72 ha

12-Pav Narva "Pimeaed" 1,8 ha

151-Pv Meriküla mänd

152-Pv Hoovi künnapuu

91-Pv Püha tamm

93-Pv Oru pargi palsampappel

133-Pv Kohtla-Nõmme tamm

344-Pv Kukruse lehiseallee 7,4 ha

231-Rv Varja rändrahn

121-Rv Olgino rändrahn

84-Rv Oru pargi kivi

87-Rv Suurte rändrahnude külv Utrias 0,7 ha

Kohaliku tähtsusega:

209-Mük Aluoja juga 1 ha

177-Pak Kurtna park 7,5 ha

174-Pak Illuka park 3,8 ha

175-Pak Jõhvi linnapark ja allee 42,0 ha

149-Pak Saka park 5,3 ha

515-Pak Aa park 12,2 ha

182-Pak Voka park 22,3 ha

146-Pk Järve park ja allee 6,4 ha

112-Pk Ristimänd

161-Pk Riia-Võhma tamm

467-Pk Revinu Vaher

560-Pk Ohvripärn

468-Pk Lagedi pärnad

562-Pk Pühajõe pärnad ja lehised

157-Rk Peri rändrahn

LK raj. inspektor S. Jürman

Lisa "Tudu Metsamajandi Kohtla-Järve rajooni järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid" on paberil.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1986.12.16_nr13_K-Jrj_RSN (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidTammiku puiestee (KLO1200198)
Kukruse park (KLO1200028)
Pärnad (5) Pühajõel; (KLO4000697)
Langevoja juga (KLO1000513)
Riia-Võhma tamm (KLO4000696)
Illuka mõisa park (KLO1200440)
Aluoja joa astang (KLO4000544)
Narva Pimeaed (KLO1200459)
Kukruse mõisa park (KLO1200444)
Järve mõisa park (KLO1200441)
Tammiku hiietammed (KLO1200178)
Ohvripärn (KLO4000695)
Püssi mõisa park (KLO1200450)
Oru pargi kivi (KLO4000937)
Püha tamm (KLO4000785)
Oru pargi maastikukaitseala (KLO1000557)
Saka mõisa park (KLO1200458)
Utria rändrahnude külv (KLO4000939)
Suur rändrahn; Olgino rändrahn (KLO4000967)
Tõrvajõe joa astang (KLO4001050)
Aa mõisa park (KLO1200438)
Utria jõe org ja parkmets (KLO1000085)
Vaivara maastikukaitseala (KLO1000450)
Voka mõisa park (KLO1200451)
Lagedi pärnad (KLO4000672)
Varja rändrahn (KLO4001015)
Purtse männik (KLO1200201)
Palsampappel; Oru pargi pappel; Euroameerika pappel (KLO4000787)
Ristimänd (KLO4000642)
Erra-Liiva männik (KLO1000092)
Kukruse põlispuude grupp (KLO1200445)
Kurtna mõisa park (KLO1200446)
Pargipuude rühm Ontikal (KLO1200195)
Jõhvi linna park ja allee (KLO1200574)
Peri rändrahn; (rändrahn "Mäitseva kivi") (KLO4001042)
Aa männik (KLO1200202)
Siskini mänd; Meriküla mänd (KLO4000819)
Kohtla-Nõmme tamm (KLO4000809)
Ontika maastikukaitseala (KLO1000554)
Hoovi künnapuu (KLO4000820)
Revino vaher; (Revinu vaher) (KLO4000671)
Udria maastikukaitseala (KLO1000583)