Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1985.05.17 Võru raj. RSN TK 17.05.85. a otsus nr.149 Võru rajooni looduskaitse objektide arvelevõtmise ja mahakandmise kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud17.05.1985
RekvisiitVõru raj. RSN TK 17.05.85. a otsus nr.149
PealkiriVõru raj. RSN TK 17.05.85. a otsus nr.149
Võru rajooni looduskaitse objektide arvelevõtmise ja mahakandmise kohta
Sisu

Võru Rajooni RSN Täitevkomitee

OTSUS

17.05.85 nr. 149

Võru rajooni looduskaitse objektide arvelevõtmise ja mahakandmise kohta.

Võru rajoonis paikneb looduskaitse objekte 81. Nende poolt hõlmatud ala on 17564 ha, mis moodustab 7,6 % rajooni pindalast.

Nende seas vabariikliku tähtsusega objekte 33, võttes enda alla 17021 ha.

Parke on olemas 23, pindalaga 135 ha, sellest kuulub 2 park vabariikliku tähtsusega objektide hulka (Vana-Antsla, Fr. R. Kreutzwaldi).

Kontrollimise käigus tehti kindlaks, et mahakandmisele kuulub 11 looduskaitse objekti (kuivanud, murdunud puud jne).

Täiendavalt on kaitse alla võtta vaja 11 objekti.

Võru rajooni 15. puhkeala võtavad enda alla 29645 ha (Haanja, Võru jne).

Võru Rajooni RSB Täitevkomitee, ära kuulanud Võru Metsamajandi looduskaitse rajooniinspektori J. Pettai ettekande rajoonis asuvate parkide ja üksikobjektide olukorra kohta, o t s u s t a b:

1. Kinnitada kohaliku tähtsusega loodusobjektid vastavalt lisale nr. 1

2. Kanda arvelt maha 11 loodusobjekti vastavalt lisale nr. 2

3. Täiendavalt võtta looduskaitse alla 11 objekti vastavalt lisale nr. 3

4. Kinnitada rajooni puhkealad vastavalt lisale nr. 4

Esimees E. Tiit

Sekretär T. Saag

Lisa 1

Võru Rajooni RSN Täitevkomitee

otsusele nr. 149 17.05.85

Kohaliku tähtsusega objektid

I. Maastiku üksikelemendid

1. Andsu järved

2. Hino järv

3. Keema järved

4. Kirikumäe järv

5. Devoni paljand allikaga

6. Kütiorg

7. Verijärv parkmetsaga

8. Võidumägi

9. Kavadi järved

10. Peetri jõe liivakiviallikas

II. Pargid

11. Mõniste park

12. Vastse-Roosa park

13. Park Antsla ST Kalakasvatus tiikide juures

14. Sänna park

15. Jaanimäe tammik

16. Linnamäe park

17. Kõrgepalu park puiesteega

18. Ruusmäe park

19. Rõuge park

20. Tsooru park

21. Urvaste park

22. Uue-Saaluste park

23. Vaabina park

24. Vana-Saaluste park

25. Vastse-Antsla park

26. Vastseliina linnuse park

27. Viitina park järve ja Meegomäega

28. Väimela park

29. Järvere park

30. Linnamäe kaasik

31. Sõmerpalu park

III. Puistud

32. Vastseliina lehisepuistu

33. Meremäe kaasik

IV. Rämdrahnud

34. Rändrahn - Meremäe k/n

V. Põlispuud

35. Tarupedajad

36. Mudasoo ussikuusk

37. Pedajamäe männid (2 tk.)

38. Kapera mänd

39. Männid (2 tk.) - Meremäe k/n

40. Hinsa mänd

41. Konnametsa männid (2 tk.)

42. Majori tamm

43. Klaasi tamm

44. Kollased kased (6 tk.) - Antsla k/n

45. Rootsi-aegne pettai

46. Meremäe männid (3 tk.)

47. Mäenurme tammed (4 tk.)

48. Kaasjärve mänd

Sekretär T. Saag

Lisa 2

Võru Rajooni RSN Täitevkomitee

otsusele nr. 149 17.05.85.

Mahakantavad loodusobjektid

1. Järvamägi

2. Vastseliina asula park

3. Mänd - Rõuge k/n

4. Jalakas - Vastseliina k/n

5. Tamm - Haanja k/n

6. Toome kõiv

7. Puugipettäi

8. Tamm - Vastseliina k/n

9. Tamm - Meremäe k/n

10. Ussikuusk - Misso

11. Põõsaskuusk

Sekretär T. Saag

Lisa 3

Võru Rajooni RSN Täitevkomitee

otsusele nr. 149 17.05.85.

Looduskaitse alla võetavad objektid

1. Kirikumäe järvekaitseala

2. Elsteini tamm

3. Illi hõberemmelgad (4 tk.)

4. Murati männid

5. Rauanõmme hõberemmelgad (2 tk.)

6. Rauanurme palsamisulg

7. Ruusmäe tammeallee (20 puud)

8. Põuge põlispuud (3 tamme, 2 pärna)

9. Sõmerpalu männid (4 tk.)

10. Visela korgipuud (2 tk.)

11. Ristimännid (1 tk.)

Sekretär T. Saag

Lisa 4

Võru Rajooni RSN Täitevkomitee

otsusele nr. 149 17.05.85.

Võru Rajooni puhkealad

1. Haanja

2. Kubja

3. Misso

4. Paganamaa

5. Paidra

6. Piusa

7. Keema

8. Kütioru

9. Kirikumäe

10. Lõõdla

11. Murati

12. Pärlijõe

13. Uhtjärve

14. Võru

15. Ahijärve

Sekretär T. Saag

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1985.05.17_nr 149_Vorurj_RSN (pdf, 0,4 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidUrvaste mõisa park (KLO1200109)
Vana-Saaluse põlispuud (KLO1200096)
Murati männid (3) (KLO4000274)
Keema järved (KLO1000563)
Sänna park (KLO1200038)
Rõuge mõisa park (KLO1200106)
Kirikumäe järv (KLO1000354)
Kavadi järved (KLO1000348)
Vastseliina linnuse põlispuude grupp (KLO1200215)
Linnamäe põlispuud (KLO1200286)
Hõbepaju; Illi hõberemmelgas (KLO4000194)
Vaabina põlispuude grupp (KLO1200214)
Vastse-Roosa põlispuude grupp (KLO1200155)
Mõniste mõisa park (KLO1200080)
Uue-Saaluse park (KLO1200422)
Haabsaare kollased kased (KLO4000664)
Kirikumäe maastikukaitseala (KLO1000492)
Viitina park ja järv (KLO1200424)
Jaanimäe tammik (KLO1200011)
Meremäe kaasik (KLO1200199)
Rootsi aegne pettai (KLO4000339)
Võidumägi (KLO1000431)
Kaasjärve mänd ehk Mütä pettäi (KLO4000340)
Hinsa mänd; (Hinsa pettäi) (KLO4000337)
Mäenurme tammed (4) (KLO4000666)
Meremäe männid e Ustinapedäjad (KLO4000665)
Majori tamm (KLO4000222)
Peetri jõe liivakivikallas (KLO1000121)
Rõuge põlispuud (5); (Rõuge tammed) (KLO4001121)
Andsu järvede maastikukaitseala (KLO1000460)
Vastseliina lehisepuistu (KLO1200200)
Kuldre põlispuude grupp (KLO1200144)
Andsu järved:Perajärv,Edajärv (KLO1000056)
Väimela mõisa park (KLO1200110)
Tsooru park (KLO1200039)
Järvere mõisa park (KLO1200104)
Verijärve maastikukaitseala (KLO1000442)
Kõrgepalu puiestee (põlispuude grupp) (KLO1200097)
Elsteni tamm (KLO4001120)
Sõmerpalu mõisa park (KLO1200107)
Hino maastikukaitseala (KLO1000171)
Verijärv koos pargiga (KLO1200017)
Tarupedajad (2), (Mändiku taropedäjad) (KLO4001112)
Allikas Uue-Antsla kalatiigi lätted (Kaks devoni paljandiga allikat) (KLO4001061)
Ruusmäe park (KLO1200033)
Pedajamäe männid (2); (Pedajamäe pedajad (2)) (KLO4000662)
Hino järv (KLO1000341)
Uue-Antsla mõisa park (KLO1200088)
Mudasoo ussikuusk (KLO4000224)
Visela korgipuud (2) (KLO4001122)
Kapera mänd; (Koobaskõsõ pettai) (KLO4000335)
Konnametsa männid (2) (KLO4000663)
Klaasi tamm (KLO4000338)
Linnamäe mõisa park (KLO1200602)
Tsooru park (KLO5000016)