Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1984.11.21 Haapsalu raj. RSN TK otsus nr.267 Looduskaitse objektide nimekirja täpsustamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud21.11.1984
RekvisiitHaapsalu rajooni RSN Täitevkomitee 21.11.1984. a otsus nr 267
PealkiriHaapsalu raj. RSN TK otsus nr.267
Looduskaitse objektide nimekirja täpsustamine
Sisu

EESTl NSV

HAAPSALU RAJOONI RAHVASAADIKUTE NÕUKOGU

TÄITEVKOMITEE

OTSUS

1984.11.21.nr-.267

Haapsalu

Looduskaitse objektide nimekirja täpsustamine

Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude, rändrahnude ja teiste kaitsct väärivate looduslike objektide

säilitamiseks ning kooskõlas Eesti NSV seadusega "Eesti NSV looduse kaitsest" 7. juunist 1957.a. ning Eesti NSV

Ministrite Nõukogu määrusega "Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s" nr.242 11.juulist 1957.a.

Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee

o t s u s t a b

1.Võtta riikliku looduskaitse alla kohalikku tähtsust omavad objektid ja kinnitada kaitsealuste parkide, parkmetsa

piirid vastavalt lisale nr.1.

2. Võtta teadmiseks Haapsalu rajoonis riikliku looduskaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega objektide nimekiri

vastavalt lisale nr.2.

3. Kinnitada riikliku looduskaitse alla võetud parkide kaitse korraldamise eeskiri vastavalt lisale nr.3.

4. Kinnitada riikliku looduskaitse alla võetud geoloogiliste ja maastikuliste üksikobjektide kaitse korraldamise

eeskiri vastavalt lisale nr.4.

5. Kinnitada riikliku looduskaitse alla võetud botaaniliste üksikobjektide kaitse korraldamise eeskiri vastavalt lisale

nr.5.

6. Teha ülesandeks majandite, asutuste ja ettevõtete juhtkondadele, kelle maavalduse piires asuvad riikliku kaitse

alla võetud objektid;

6.1. määrata igale objektile selle kaitse ja hooldamise eest vastutav töötaja;

6.2. pargid ja maastikulised objektid hoida korras ja puhastada risust igal kevadel hiljemalt 1. maiks, suvel maa-ala

üle niita.

7. Haapsalu TREV-il 1985.a. jooksul tähistada vastavalt keskkonnakaitse komisjoni ettepanekutele tähtsamad

objektid teeviitadega.

8. Kõik kaitsealustel objektidel tehtavad tööd ja nende piires korraldatavd massüritused kooskõlastada Läänemaa

Metsamajandiga. urituste läbiviimise käigus rikutud ja prahistatud kohad korrastada kolme päeva jooksul pärast ürituse

toimumist.

9. Looduskaitseobjektide ja looduskaitsealaste eeskirjade rikkumise juhtudest informeerida viivitamatult Haapsalu

Rajooni RSN Täitevkomitee keskkonnakaitse komisjoni, Läänemaa Metsamajandit.

10. Tunnistada kehtetuks Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee otsus nr.17 22.04.1964.a. "Haapsalu rajooni

looduskaitse objektid", Haapsalu Rajooni RSN TK otsus nr.148 11.07.1973.a. "Haapsalu rajooni looduskaitse alla

kuuluvate parkide korrigeerimine" ja Haapsalu Rajooni RSN TK otsus nr.289 13.09.1978.a. "Haapsalu rajooni

looduskaitse objektide nimekirja korrigeerimine".

11. Kontroll käesoleva otsuse täitmise üle panna Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee keskkonnakaitse

komisjonile.

Lisa nr.1.

Haapsalu Rajooni RSN TK

otsusele nr.267 21.09.84

Haapsalu rajooni kohalikku tähtsust

omavad looduskaitse objektid.

I Pargid

1. Vatla park

2. Liivi park

3. Koluvere park

4. Massu park

5. Vanamõisa park

6. Matsalu park

7. Uuemõisa park

8. Pürksi park

9. Võnnu park

10. Lihula park

11. Palivere park

12. A. Laikmaa kodupark

II Rändrahnud.

1. Soomadise rändrahn

2. Surikovi rändrahn

3. Rändrahn "Ussikivi"

4. Suur r 2ndrahn

5. Soontaga kivi

6. Rändrahn "Eedu kivi"

7. Rändrahn "Kirikukivi" H=6,5

III Maastiku üksikelemendid

1. Kullamaa Liivamäed

2. Jõgi "Salajõgi"

3. Veskijärv

4. Kudani järv

5. Peraküla Allikajärv e. Tantsujärv ja Pumbutijärv

6. Suurallikas koos tiigiga

IV Botaanilised üksikobjektid, metsad, puudesalud

1. "Marjalaid" - metsatukk

2. Paralepa ja Pullapä mets

V Põlised puud

1. Rame kadakas

2. Tamm nn. Tammari tamm

3. Uugla põlispuude grupp

4. Tuudi põlispuude grupp

5. Mänd

6. Ungru tammed 4 tk.

7. Hardu tamm

8. Porsiku kadakad

Sekretär E. Valts

Lisa nr. 2

Haapsalu Rajooni RSN Täitevkomitee otsusele

nr. "267"21"nobember 1984.a.

Haapsalu rajooni riikliku kaitse alla võetud vabariikliku tähtsusega

looduskaitse objektide nimekiri.

I Looduskaitsealad

1. Matsalu Riiklik Looduskaitseala

2. Virtsu-Laelatu-Puhtu botaanilis-zooloogiline keeluala

3. Nehatu soo botaanilis-zooloogiline keeluala

4. Tuhu sookaitseala

5. Marimetsa sookaitseala

6. Läänemaa suursoo sookaitseala

II Maastiku üksikelemendid.

1. Kirbla asta

2. Salevere Salumägi

III Pargid

1. Haapsalu lossipark

IV Väärtuslikud viljapuud ja viljapuuaiad

1. J. Kägi poolt aretatud pirnipuud 45 tk.

2. Pirnipuu

V Rändrahnud

1. Kivikülv

2. Jaagu-Mihkli Hiiekivi e. Massu suurkivi

3. Paralepa rändrahn

4. 2 gneissbret'sa rahnu

5. Parunite kivi

6. Näärikivid

7. Tammiku k.kiviülv

8. Kuradikivi

9. Linamaa kivid

10. Kivikülv

11. Kadakakivi ja Hindaste kivikülv

12. Küramaa männikivi ja kivikülv

13. Truumani kivid e. Kalevipoja kivid

14. Järvekivi

15. Väike Patstein e. Ristikivi

16. Suur Patstein

17. Põõsaspea neeme rändrahn

18. Ramsikivi

19. Osmussaare I rahnude rühm

20. Osmussaare 2 gneissbret'sa rahnu

21. Osmussaare"kaksikud"

22. Osmussaare II rahnude rühm

23. Rändrahn

24. Hollandi kivi

25. Vanapagana lingukivi e. Kalevipoja kivi

26. Tõllukivi e. Kalevipoja lingukivi

27. Parunikivi

28. Rändrahn "Smen"

29. Vargstein

30. Skärestain

VI Põlised puud

1. Tammed 3 tk.

2. Tammed 2 tk.

3. Tammed (allee)

4. Saar

5. Pärn

6. Hariliku püügi punaselehine vorm

7. Tamm

8. Tammed 5 tk.

9. Tamm nn. Lusti tamm

10. Tamm nn. Lõpre tamm

11. Kadakad

12. Pooppuu

Sekretär: E. Valts

LKR: 14.04.1997 12:06:10

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1984.11.21_nr267_Haapsalurj_RSN (pdf, 0,7 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud rahvusvahelise tähtsusega aladVäinamere loodusala EE0040002
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidRame kadakas; (Kadakas; Polli kadakas) (KLO4000238)
Risti mänd (KLO4000620)
Tammari tamm; (Tamm) (KLO4000295)
Vormsi Suurallikas (KLO4001153)
Kudani järv kiviga (KLO1000355)
Marjalaid (KLO1000529)
Uugla põlispuude grupp (KLO1200280)
Palivere mõisa park (KLO1200522)
Massu mõisa park (KLO1200520)
Porsiku kadakad (KLO1000069)
Vanamõisa mõisa park (KLO1200525)
Koluvere mõisa park (KLO1200518)
Hardu tamm (KLO4000188)
Veskijärv (KLO1000148)
Vatla mõisa park (KLO1200526)
Võnnu park (KLO1200150)
Matsalu mõisa park (KLO1200521)
Uuemõisa mõisa park (KLO1200524)
Pürksi mõisa park (KLO1200523)
Ungru tammed (KLO4000732)
Ants Laikmaa kodupark (KLO1200516)
Lihula s. park (KLO1200149)
Tuudi põlispuude grupp (KLO1200206)
Paralepa ja Pullapä mets (KLO1200047)
Allikajärv e. Tantsujärv (KLO1000337)
Liivi mõisa park (KLO1200519)
Hindaste kivikülv (KLO4001273)