Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Naissaare Lehtmetsa e. Kluviga stonar ("Lõhkised kivid")Väljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLehtmetsa rändrahn (KLO4000092)
NimiNaissaare Lehtmetsa e. Kluviga stonar ("Lõhkised kivid")
AsukohakirjeldusAsukoht: Harju maakond. Naissaare. Saare keskosas, idarannast ca 350 m läänes, nn. Lehtmetsa lagendiku ehk Taani kuninga aia lõunapiirdel. Hõlpsamini leitav sadamast Põhjaküla poole viivalt teelt (ca 1,5 km sadamast) üle ojatruubi minnes järsult läände pöörates. Rahn asub 25 m kaugusel teelt, kahe teega paralleelselt kulgeva endise raudteetrassi vahel. Olles noorte kuuskede poolt ümbritsetud, ei ole rahn eemalt nähtav.


( LKR: 08.01.2000, 16:57:15 )
Kaitse<KAITSE>
Ei ole looduskaitse all. Hiidrahnuna vajab looduskaitse alla võtmist ja tähistamist.

( LKR: 08.01.2000, 16:58:11 )

( LKR: 08.01.2000, 16:58:19 )
Kirjandus<KIRJANDUS>


Gustavson, H. Mõnda Naissaarest. Varrak, 1994. lk. 7-9, 10.
Ratas, U. jt. Naissaare keskkonnaseisundi rekognostseeriv hinnang. TA økoloogia Instituudi aruanne.

Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

Omapõrane, kahe avalõhe poolt 3 eraldi plokiks lagunenud püstseintega rahn. Põhja poolsesse lõhesse langenud kiviplokk moodustab omapõrase "silla". Avalõhedesse võib osaliselt siseneda. On ka rohkesti kinnislõhesid, enamasti vertikaalsuunaliselt kulgevaid. Rahnu kirdenurgalt eraldunud tükk - selle kohal moodustub madal aste.
Lõhede tõttu on rahnu pealispind tugevasti sammaldunud, lael kasvab rohttaimi, paar 1 m kõrgust kuuske ja pihlakapõõsaid. Rahnu pind mõrg - ilmselt on samblaalusel rahnupinnal mitmeid sulglohkseid süvendeid.
Rahnu ümbritsevad kuused jõtavad vabaks vaate vaid kirde poole paiknevale lagendikule.
Rabakivigraniit (piiterliit, ilma selgekujulise ovoiidstruktuurita).
11,2x8,8x3,6 m. ?mbermõõt 32,3 m.
H. Gustavson (1994) avaldab teised mõõtmed, mis on tingitud erinevast mõõdistamismetoodikast:
10,3x7,4x3,3 m. ümbermõõt 30,3 m.
Rahn kuulub hiidrahnude kategooriasse.

KoostanudKoostanud:E. Pirrus
10. okt. 1997. a.
( LKR: 08.01.2000, 16:57:33 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Rahuldav.
Vajaks puhastusraiet vaate avamiseks ja tõhistusviita.


( LKR: 08.01.2000, 16:57:57 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, teaduslik, rekreatiivne, turistlik. Kuulub hiidrahnude kategooriasse, asub kaitseala külastatavas paigas (nn. "Taani kuninga aias"), on omapõraselt lõhenenud, kuid rabakivirahnudele iseloomulike püstiste külgedega.
Uuritus<UURITUS>

H. Gustavson, 1977-1980 - mõõtmine, looduskaitsevajadusele osutamine, tušijoonis;
U. Ratas, 1992-1993 - foto, 1993 (vt. kirjandus);
E. Pirrus 28.06. 1997 - kirjeldamine ja mõõdistamine, kivimtüübi määramine, revisjonülevaatus.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Viimsi vald, Tagaküla küla