Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Virussaare rabasaarVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaVirussaare rabasaar (KLO1000433)
NimiVirussaare rabasaar
AsukohakirjeldusMaima raba keskel, Maima asulast 3 km ida pool.

( LKR: 17.01.1998, 18:30:03 )
( LKR: 17.04.1998, 11:47:10 )
Kaitse<KAITSE>
On kaitse all. Unikaalse ja isoleeritud metsakoosluse kaitseks peetakse vajalikuks kehtestada kaitsetsoon, et vältida Maima raba turbatootmise môju kaitstavale objektile.

( LKR: 17.01.1998, 18:30:46 )
Kirjandus<KIRJANDUS>

Kask, M. 1959. Hilissügisene matk Virussaarele. - Eesti Loodus,
nr 2.
Lôugas, V., Selirand, J. 1977. Arheoloogia Eestimaa teedel.

Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

Madal (vähem kui 5 m raba pinnast), liustikutekkeline lauge moreenküngas. Liustikutekkelise pinnavormi tegelikku kôrgust pole soostumise tôttu vôimalik näha. Ümara pôhiplaaniga soosaare läbimôôt on umb. pool kilomeetrit. Pinnal, eriti nôlvadel rändrahne (suurima ümbermôôt on 8,8 m). Soosaar on ümbritsetud laugete ranna-vallidega. Nôrgalt gleistunud rähkmullal kasvab kuuse-segamets kohati tiheda pärna alusmetsaga. Esineb tamme, vahtrat, jalakat, kuslapuud, viirpuud, türnpuud ja palju teisi viljakale mullale omaseid liike. Taimkate on tähelepanuväärselt erinev ümbritsevast sootasandikest.
Arheoloogia mälestisena on Virussaar I aastatuhande II poolel olnud eluasemeks ja pelgupaigaks. Varem on olnud puisniit ning heinamaa ja jagatud piirikividega 14 krundiks. 1930-ndate algul olid T. Lippmaa andmeil puisniidud veel säilinud. 1952. aastast alates saarel enam heina ei niideta ja puisniidud on kinni kasvanud.
KoostanudKoostanud:R. Karukäpp
26. nov. 1996.a.

(LKR: 17.01.1998, 18:30:17 )
(LKR: 17.04.1998, 11:48:39 )
SeisundLooduskaitseline seisund:
Hea. Juurdepääs saarele jalgsi.


( LKR: 17.01.1998, 18:30:32 )
( LKR: 17.04.1998, 11:49:31 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, geoloogiline, botaaniline.
Uuritus<UURITUS>

Geoloogiliselt pole seni piisavalt uuritud.
R. Karukäpp, E. Pirrus, V. Hang, 1996 - revisjonülevaatus, piiride täpsustamine, seisundi hindamine, pinnavormi geneesi täpsustus.

LoodusobjektKuppelmaastiku elemendid
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Pereküla