Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Saanika Vanapaganakivi=Vanapagana Lingukivi=Kuradikivi=Kalevipoja kiviVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaVanapagana lingukivi (KLO4000905)
NimiSaanika Vanapaganakivi=Vanapagana Lingukivi=Kuradikivi=Kalevipoja kivi
AsukohakirjeldusRidala kirikust 1,5 km ida pool, Saanika küla läänepiiril, I Vabariigi ajal Uuetoa talu pôllul, kolhoosiaegse lauda lähedal tihedas vôsastunud metsas, 15 m metsapiirist. (Metsapiiril samas veel üks üle 2 m kôrgune rahn, mis vôib eksitada). Rahn on vôrdlemisi raskesti leitav, halvasti nähtav. Kuuludes Turbimäe kivide kompleksi, on kivi asukohaga, nimetusega ja legendidega eksitusi. Topokaardil ei ole märgitud.
( LKR: 21.11.2000, 11:55:19 )
Kaitse<KAITSE>
Vôeti kaitse alla 1937. a. (reg, nr. 86, seda korrati 1959. a. *reg. nr. 16). Juures silt tekstiga: "Vanapagana lingukivi" ja ka betoonist looduskaitsetähis.

( LKR: 21.11.2000, 12:36:07 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
Kohava, P. Läänemaa Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Käsikiri. Tln., 1988. Eesti Metsakorralduskeskus.
Laugaste, E., Liiv, E. Muistendeid Vanapaganast. Tln., 1970, lk. 44-45; 216; 432. (Toodud H.Viidingu foto kivist).
Kumari, A. Kalevipoja kive. - Eesti Loodus. 1984. 728-731.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Peaaegu püstloodis seintega ja nôrgalt kagusse kaldu laega suur punane rahn, lohuga ülaosas. Ülaservas esinevad piklikud süvendid, mida on peetud Vanapagana varbajälgedeks. Pind on sammaldunud. Koostis: jämedateraline roosakas graniit, idaosas porfüürile läheneva struktuuri ja gneissja tekstuuriga. Môôtmed:
pikkus 5,7; laius 4,3; kôrgus 2,5; ümb. 14,7m; maht 26 m/3 A.Kumari,1984.
5,8 4,0 2,2 14,9 29,4 P.Kohava, 1987
5,3 4,3 2,3 15,7 E.Pirrus, 1992
Asub kruusases pinnases. Raamatus "Muistendid Kalevipojast". Tln. 1959, lk. 221-222 on öeldud, et KAlevipoja kivi on Allika t. pôllul, Vanapagana kivi aga Uuetoa pôllul.
KoostanudKoostanud:E. Pirrus
17.05. 1993. a.
(LKR: 21.11.2000, 12:31:22 )
SeisundRahuldav.
( LKR: 21.11.2000, 12:31:44 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, ôppeotstarbeline, kultuurilooline (muistend), turistlik.
Kalevipoeg tahtnud selle kiviga Ridala kirikut puruks visata.
Sellel kivil olevat Vanapagana 5 varbajälge. Ta sihtinud kivi otsast vaenlast ja varbajäljed jäänud kivisse. Kivi peal olevatesse aukudesse olevat ohverdatud (missuguse Turbimäe kivi peal täpselt, on vaja selgitada.).
Uuritus<UURITUS>
Kivi on mainitud juba Helmerseni (1882, lk. 33) ja Russwurmi (Sagen aus der Wiek, lk. 65) poolt. Käesoleval sajandil on seda uurinud: A.Karu, 1923; R.Rägastik, 1933; H.Viiding, 1952; A.Kumari, 1984; P.Kohava, 1987. K.Müürisepp, 1989; E.Pirrus, 1992.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne maakond, Haapsalu linn, Saanika küla