Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1964.02.04 ENSV MN määrus nr.56 Maastikuliste kaitsealade, objektide ja dekoratiivsete taimede riikliku kaitse alla võtmise kohtaENSV MKK 1964,7,21Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud04.02.1964
RekvisiitENSV MKK 1964,7,21
PealkiriENSV MN määrus nr.56 Maastikuliste kaitsealade, objektide ja
dekoratiivsete taimede riikliku kaitse alla võtmise kohtaENSV MKK 1964,7,21
Sisu

1964

Akt nr. 24

MAASTIKULISTE KAITSEALADE, OBJEKTIDE JA

DEKORATIIVSETE TAIMELIIKIDE RIIKLIKU KAITSE ALLA

VÕTMISE KOHTA

ENSV Ministrite Nõukogu määrus 4. veebruarist 1964. a. nr. 56

(ENSV MKK 1964, nr. 7, art. 21)

1. Kinnitada riiklikud maastikulised keelualad ja nende piirid vastavalt lisadele nr. 1 ja 2.

2. Täiendada maastikulise objektide ja dekoratiivsete taimeliikide loetelusid, mis on kinnitatud Eesti NSV Ministrite

Nõukogu korraldustega 13. märtsist 1959. a. nr. 331-k (ENSV Teataja 1959, nr.29 art.160) ja 24. detsembrist 1958.a.

nr.2015-k (ENSV Teataja 1959, nr. 5, art. 35), vastavalt lisadele nr. 3 ja 4.

3. Teha ülesandeks Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsusetele (1) kinnitada

käesoleva määruse punktis 1 nimetatud riiklike maastikuliste keelualade kaitse korraldamise eeskirjad kooskõlastatult

Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumiga (2).

4. (Välja jäetud kui ajutise iseloomuga.)

(1) ENSV ulemnõukogu Presiidiumi seadlusega 14. maist 1966. a (ENSV Teataja 1966, nr. 22, art. 141)

reorganiseeriti Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus liidulis-vabariiklikuks

Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumiks.

(2) ENSV ulemnõukogu Prsiidiumi seadlusega 13. märtsist 1965. a. (ENSV ulemnõukogu Teataja 1965, nr. 11,

art. 38) ENSV põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium reorganiseeriti ENSV põllumajanduse

Ministeeriumiks

1964

Akt nr. 24

Lisa nr. 1

Eesti NSV Ministrite Nõukogu

4. veebruari 1964. a. määruse nr. 56 juurde

Riikliku maastikulise keeluala "Vooremaa"

piiride kirjeldus

Riiklik maastikuline keeluala "Vooremaa" asub Jõgeva rajooni Järve, Kalevi, Palamuse ja Tabivere ning Tartu

rajooni Aksi külanõukogu territooriumil. Keelualasse kuuluavad Saadjärv, Soitsjärv, Elistvere järv, Raigastvere järv,

Kaiavere järv, Ilmjäarv, Pikkjärv ning Prossa järv koos neid järvi ümbritsevate ning järvede vaheliste voortega. Ala

pindala on ca 9900 ha. Keeluala piirideks on:

põhjas: Visusi - Palamuse maantee alates Talllnn-Tartu (Piibe) maanteest kuni Prossa külani;

idas: maantee Prossa külast Luua asunduseni, küladevaheline tee Luua asundusest Ehavere ja Kõrenduse kaudu

Patasteni ning Tartu-Narva maantee kuni Juula poole suunduva teeni;

lõunas Elistvere järve, Soitsjärve ja Saadjärve lõuna poolt piirav tee (läbi Juula ja Kukulinna) kuni Tallinn - Tartu

maanteeni;

läänes: Tartu maantee

Lisa 2

ENSV MN 4. Veebruari 1964.a. määruse nr.56 juurde

Riikliku maastikulise keeluala "Võhandu jõe ürgorg" piiride kirjeldus

Riiklik maastikuline keeluala "Võhandu jõe ürgorg" asub Põlva rajoonis Peri ja Veriora külanõukogu territooriumil.

Ala hõlmab Võhandu jõeoru 12 km. pikkuselt Leevi sillast kuni Vindso-Partsi-Põlva maanteel oleva sillani 300 m

laiuselt kummalegi poole jõge. Keeluala pindala on ca 750 ha.

ENSV MN asjadevalitseja G. M a r t i n

Lisa 3

ENSV MN 4. veebruari 1964.a. määruse nr.56 juurde

Riikliku kaitse alla võetud maastiku objektide nimestik

1. Ilumetsa kraatrid

2. Valgjärv

3. Mustjärv

ENSV MN asjadevalitseja G. M a r t i n

Lisa 4

ENSV MN 4. veebruari 1964.a. määruse nr.56 juurde

Riikliku kaitse alla kuuluvate dekoratiivsete taimeliikide

l o e t e l u

1. Valge vesiroos - Nymphae alba

2. Väike vesiroos - Numphae candida

3. Mägisibul - Sempervivum soboliferum

4. Harilik käokuld - Helichrysum arenarium

ENSV MN asjadevalitseja G. M a r t i n

LKR: 27.11.1997 14:58:10

LKR: 27.11.1997 14:58:19

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1964_04veb_nr7_art21 (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud rahvusvahelise tähtsusega aladVõhandu jõe ürgoru loodusala EE0080235
Dokument on alale kaitsekorra aluseksVõhandu jõe ürgorg (KLO1000315)
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidIlumetsa kraatrid (KLO4001052)
Valgjärv; Koorküla Valgjärv ja Udsu järv (KLO1000155)
Koorküla looduskaitseala (KLO1000415)
Mustjärv (KLO1000367)
Vooremaa MKA (KLO1000293)
Võhandu jõe ürgorg (KLO1000315)
Vooremaa maastikukaitseala (KLO1000294)