Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1988.01.26 Rapla raj. RSN TK otsus nr. 26 Kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektide kinnitamine Rapla rajooni territooriumilVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud26.01.1988
RekvisiitRapla rajooni RSN Täitevkomitee 26.01.1988. a otsus nr 26
PealkiriRapla raj. RSN TK otsus nr. 26
Kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektide kinnitamine Rapla rajooni territooriumil
Sisu

EESTI NSV

RAPLA RAJOONI RAHVASAADIKUE NÕUKOGU

TÄITEVKOMITEE

OTSUS

26.01.1988.a. nr. 26

Kohaliku tähtsusega loodus-

kaitseobjektide kinnitamine

Rapla rajooni territooriumil

Vastavalt Rapla Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Keskkonnakaitse Komisjoni 18.jaanuari 1988.a.

istungi otsusele Rapla Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee o t s u s t a b:

1. Kinnitada kohaliku tähtsusega looduskaitseobjektideks järgmised Rapla rajooni territooriumil paiknevad objektid:

1.1. Kohila sohvoosi territooriumil:

1.1.1. Lümandu botaaniline kaitseala 14 ha suurusel territooriumil;

1.1.2. Käoküla tamm Hageri külas "Käoküla" talu juures;

1.1.3. Käharpea mänd Pahkla külas "Kahara" talu juures.

1.2. I.V. Mitsurini nim. sohvoosi territooriumil:

1.2.1. Toomari leinakask Uusküla külas "Toomari" talu juures.

1.3. Lenini nim. kolhoosi territooriumil:

1.3.1. Oosi männid Jalase külas endise "Oosi" talu heinamaal;

1.3.2. Iietse künnapuud Jalase külas "Iietse" talu juures.

1.4. Rapla Metsamajandil:

1.4.1. Selja mäed Eidapere metskonnas Rukkimäe vahtkonnas kvartalil 104 eraldusel 27-30; 32-34 6,4 ha suurusel

maa-alal.

1.4.2. Ohukotsu mets Kuusiku metskonnas kvartalil 39 eraldustel 1-3 3,7 ha suurusel maa-alal.

1.4.3. Sulu männid Velise metskonnas Sulu vahtkonnas kvartal 16 eraldustel 17 ja 26.

1.5. Mahtra sohvoosi territooriumil Juuru-Ingliste tee ääres paiknev Juuru vana surnuaia aed 0,5 ha suurusel maaalal.

2. Kustatada nimekirjast Mahtra sohvoosi territooriumil Juuru alevikus paiknevad Miku metsõunapuu ja Juuru

poopuu esteetilised väilimuse kaotamise tõttu.

3. Mahtra Rohelise Vööndi Metsamajandil ja Rapla Metsamajandil sõlmida looduskaitseobjektide valdajatega kaitse-

kohustused ja tellida objektide tähistamiseks kaitsetahvlid või postid.

4. Kohila, Mahtra ja I.V. Mitsurini nim. sohvoosidel, V. I. Lenini nim. kolhoosil ning Rapla Majandiil koostöös

kohaliku looduskaitsetöötajatega kindlustada projektide tähistamine looduskaitsepäevaks (08.mai 1988.a.)

5. Põllumajandusinspektsoonil kindlustada looduskaitseobjektide kandmine ja arvestamine majandite

maakasutusplaanidele.

Esimees M. Kuusk

Sekretär K. Õunapuu

LKR: 16.09.1997 16:19:23

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1988.01.26_nr26_Raplarj_RSN (pdf, 0,1 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidSulu männid (KLO4001108)
Käharpea mänd (KLO4000587)
Jalase maastikukaitseala (KLO1000157)
Oosi männid (KLO4000589)
Miku metsõunapuu (KLO4001187)
Toomari leinakask (KLO4000588)
Lümandu botaaniline kaitseala (KLO1000204)
Iietse künnapuu (KLO4000590)
Käoküla tamm (KLO4000586)
Ohukotsu mets (KLO1000065)
Lümandu maastikukaitseala (KLO1000245)
Selja mäed (KLO4000146)
Juuru pooppuu (KLO4001165)