Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1973.07.11 Haapsalu Raj.TSN TK otsus nr.148 Riikliku kaitse alla võetud parkide nimekirja korrigeerimisest Haapsalu Rajooni riikliku looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega parkide nimekiri Riikliku kaitse alt välja jäetud, varem kaitse all olnud kohaliku täVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud11.07.1973
RekvisiitHaapsalu rajooni TSN Täitevkomitee 11.07.1973. a otsus nr 148
PealkiriHaapsalu Raj.TSN TK otsus nr.148
Riikliku kaitse alla võetud parkide nimekirja korrigeerimisest
Haapsalu Rajooni riikliku looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega parkide nimekiri
Riikliku kaitse alt välja jäetud, varem kaitse all olnud kohaliku tä
Sisu

EESTI NSV

Haapsalu Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee

O T S U S Nr 148.

11. juulist 1973.a.

Riikliku kaitse alla võetud parkide nimekirja

korrigeerimisest.

Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee

O t s u s t a b:

1. Lähtudes Haapsalu rajooni parkide dendroloogilisest ja pargiarhitektuurilisest väärtusest kinnitada kohaliku

tähtsusega riikliku kaitse alla võetud parkide, pargimetsade ja puistute nimestik vastavalt lisale nr.l.

2. Kooskõlas Metsamajanduse ja Looduakaitse Ministeeriumi Looduskaitse Valitsuse poolt 1972.a. tehtud parkide in-

venteerimisega jätta riikliku kaitse alt välja lisas. nr.2. toodud Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee otsusega nr.17.

22. aprillist 1964.a. riikliku kaitse alla võetud pargid.

3. Riikliku kaitse alla võetud parkides keelata nende algse dendroloogilise koosseisu või arhitektuurse planeerin-

gu meelevaldne muutmine ( rekonstrueerimine). Möödapääsematu vajaduse korral nimetatud tööd teha vastavate

projektida alusel ja need kuuluvad eelnevalt Looduskaitse Valitsusega kooskõlastamisele.

4. Kehtestada, et otseselt riikliku kaitse alla võetud parkide nimestikus loetlemata endistes mõisa ja pastoraadi-

parkides, samuti väärtuslikumates taluparkides, millised omavad tähtsust puhke või haljastusaladena, teostatavad

ehitus ja kujundustööd ning raie ( välja arvatud jooksev hooldustöö, sanitaarraie ja võsa koristamine) kuuluvad

kooskõlastamisele rajooni looduskaitsekomisjoniga.

A.Sootla L. Kask

Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee Haapsalu Rajooni TSN TK

e s i m e e s s e k r e t ä r

Lisa nr.1.

Haapsalu Rajooni TSN TK

otsuse nr.147 11.juulist 1973.a. juurde

Haapsalu Rajooni riikliku looduskaitse alla

võetud kohaliku tähtsusega parkide nimekiri

1. Võnnu park

2. Lihula park

3. Vanamõisa park

4. Kolovere park

5. Massu park

6. Matsalu park

7. Tuudi park

8. Vatla park

9. Uugla park

10. Pürksi park

11. Väike-Rõude park

12. Liivi park

13. Uuemõisa park

14. Palivere park

15. A.Laikmaa kodumuuseumi parkmets

Märkus:-esmakordselt kaitse alla võetud pargid

Lisa nr.2.

Haapsalu Rajooni TSN TK

otsuse nr.147. 11.juulist 1973.a. juurde

Riikliku kaitse alt välja jäetud, varem kaitse

all olnud kohaliku tähtsusega parkide nimekiri.

1. Kloostri park

2. Lihula kultuurpark

3. Penijõe park

4. Mõisaküla park

5. Saastna park

6. Virtsu park

7. Tagavere park

8. Nõva park

9. Sutlepa park

10. Suuremõisa park

11. Haapsalu Linna haljasalad

LKR: 14.04.1997 12:07:32

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1973.07.11_nr148_Haapsalurj_TSN (pdf, 0,2 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidPürksi mõisa park (KLO1200523)
Koluvere mõisa park (KLO1200518)
Vatla mõisa park (KLO1200526)
Vanamõisa mõisa park (KLO1200525)
Liivi mõisa park (KLO1200519)
Matsalu mõisa park (KLO1200521)
Lihula s. park (KLO1200149)
Uugla põlispuude grupp (KLO1200280)
Palivere mõisa park (KLO1200522)
Tuudi põlispuude grupp (KLO1200206)
Uuemõisa mõisa park (KLO1200524)
Ants Laikmaa kodupark (KLO1200516)
Võnnu park (KLO1200150)
Massu mõisa park (KLO1200520)