Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Teerulli kiviVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaUdria maastikukaitseala (KLO1000583)
NimiTeerulli kivi
AsukohakirjeldusMereküla Dessandi mälestusmärgist pôhja pool klindieelsel I terrassi nôlval, 20 m klindijärsakust.

( LKR: 18.11.1998, 11:20:24 )
Kaitse<KAITSE>
Vôtta kaitse alla. Tähistada.

( LKR: 18.11.1998, 11:27:44 )
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Porfüüritaolise biotiitgraniit oligoklassi fenokristallidega. Pikkus 4,0 m; laius 2,1 m; kôrgus 2,3 m; ümb. 11,5 m. Rahn on olnud algselt kuupjas, tasase nôrgalt idasse kaldu laega; enne 1936. aastat on sellest välja murtud 1,5x1,5x2,4 m suurune tükk, millest olla valmistatud teerull. Rahnu lagi on sammaldunud, küljed vähe sammaldunud, murdeküljed on puhtad. Rahn kuulub paekalda idasse pöörduva käänukoha ees paiknevasse väikesesse kivikülvi.
KoostanudKoostanud:K. Mü1risepp
16. nov. 1990. a.
(LKR: 18.11.1998, 11:26:24 )
SeisundRahuldav.

( LKR: 18.11.1998, 11:26:32 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik (suurte rändrahnude seas haruldane kivimitüüp), ôppeotstarbeline, turistlik.
Uuritus<UURITUS>
Rahnu uuris K. Orviku geoloogilis-geograafilisel ôppeekskursioonil 1936. aastal (Eesti Loodus, 1936, 4, lk. 149-157). Eesti suurte rändrahnude revisjoni käigus täiendas varasemaid andmeid K. Müürisepp 1990. a. sügisel.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiIda-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Meriküla