Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Lindi sooVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLindi looduskaitseala (KLO1000517)
NimiLindi soo
AsukohakirjeldusPärnu maakonna lääneosas. Lindi külast 2 km läänes, Pärnu-Tôstamaa maantee ääres, selle täisnurksest lookest pôhja pool, teelt kergelt ligipääsetav ca 5 km ulatuses.


( LKR: 28.02.1998, 16:46:33 )
( LKR: 17.04.1998, 18:47:55 )
Kaitse<KAITSE>
1981.a. moodustati Lindi Sookaitseala, oluline ka veesäilitusalana.

( LKR: 28.02.1998, 16:47:33 )
Kirjandus<KIRJANDUS>

Eesti turbavarud, 1992. RE Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn, lk. 135.
Orru, M., Shirokova, M., Veldre, M., Ramst, R. 1986. Pärnu rajooni turba ja sapropeeli otsngulis-hinnanguliste tööde aruanne. Keila, Eesti Geoloogiafond.
Valk, U. 1988. Eesti sood. Tallinn, lk. 227.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Soo üldpindala on 1361 ha, sellest turbamaardlat 669 ha. Levib madalsoo- (822 ha) ja rabalasund (539 ha); toitub sademetest ja valgveest, eesvooluks on Pärnu laht. Tekkis maismaa soostumisel, turba lamamiks liiv. Soovesi on hüdrauliliselt seotud maapinnalähedase pôhjaveega. Turba paksus on kuni 4,8 m, turbavaru (1,74 milj. t) on arvel passiivse reservvaruna. Soo loodeosas kasvab segamets, servaaladel siirdesoomännik. Pôhiosa soost hôlmab lageraba, palju on mudaälveid ja laukaid, idaosas 2 peaaegu kinnikasvanud järve.
1981.a. loodi Lindi Sookaitseala (602 ha). Tundliku veerezhiimiga soo jätta looduslikku seisundisse.
KoostanudKoostanud:E. Andresmaa
10.11.1996
(LKR: 28.02.1998, 16:46:53 )
(LKR: 17.04.1998, 18:48:30 )
SeisundLooduskaitseline seisund:
Hea.


( LKR: 28.02.1998, 16:47:05 )
( LKR: 17.04.1998, 18:48:39 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Veekaitseline, ökoloogiline.
Uuritus<UURITUS>
Eesti Geoloogiakeskuse turbavarude otsingu- ja otsingu-hinnangulised tööd Pärnu maakonnas aastatel 1983-1986 ning täiendavad uuringud 1987-1989.a.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Pärnu linn, Kõpu küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Lindi küla