Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Orajõe Kiviaru RändrahnVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaKiviaru rändrahn (KLO4000483)
NimiOrajõe Kiviaru Rändrahn
AsukohakirjeldusOrajôe metskonna, Kiviaru v/k maadel, metsateena kasutatava sihi ääres, Lemmeojja suubuva suure magistraalkraavi ja endise raudteetrassi vahelisel alal, kase-haava-kuuse segametsas. Rahn teelt (üle kraavi)
nähtav.
Parim juurdepääs Lemme-Teaste-Massiaru maanteelt, pöörates
lääne pool ristumist endise raudteetammiga lôunasse suubuvale
metsateedele, endise Kiviaru metsavahiaseme juurest. Seda teed
1,8 km lôunaedelas ristub tee lôunakagusse suunduva sihiteega,
mida mööda jääb rahnuni 150-180 m. Rahn teest lääne pool. Endise
raudteetammini on kivist edasi 950 m.

( LKR: 31.01.1998, 18:08:16 )
( LKR: 16.04.1998, 16:49:28 )
Kaitse<KAITSE>
Kaitse all 1940.a. (reg. 468). Kaitse uuendatud 1959 (nr. 149).
Tähis kivi juures olemas. Kaitse säilitada.

( LKR: 31.01.1998, 18:09:26 )
Kirjandus<KIRJANDUS>


Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

Rahn on pealt lame, püstiste külgedega. Rahnu kôrval mitmeid
kivitükke. Esineb lôhesid. Ühes lôunaküljel asuvas praos kasvab 5
m kôrgune pihlakas (d 6-7 cm). Rahn kaetud samblaga, vähem
samblikke. Rahnu lael kasvab rohttaimi, külgedel kiviimarat. Puud
kasvavad lausa kivi vastas, raske kivile juurde pääseda.

------------------------------------------------------------------
Pikkus Laius Kôrgus Ümbermôôt
------------------------------------------------------------------
6,0 4,7 2,1 17,6 E. Eisler, 1956
6,7 5,1 2,3 18,0 H. Viiding, 1986
6,8 4,8 2,3 18,1 U. Vahur, 1991

Migmatiitgneiss, granaadipesadega, hall.
KoostanudKoostanud:V. Hang
20. dets. 1996.a.
(LKR: 08.03.1998, 16:46:17 )
(LKR: 16.04.1998, 16:51:02 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Rahuldav. Vajab hooldusraiet.
( LKR: 31.01.1998, 18:09:08 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, rekreatiivne. Hästi juurdepääsetav,
metsaorientiir.
Uuritus<UURITUS>

J. Ehrenpreis, 1935 - algandmed.
E. Eisler, 1956 - môôdistamine.
H. Viiding, 1986 - môôdistamine, kivimäärang.
U. Vahur, 1991 - Kilingi-Nômme näidismetsamajandi hooldus-
piirkonna looduskaitseobjektid (käsikiri Keskkonnaministeeriumis)
- instrumentaalmôôdistamine.
V. Hang, E. Pirrus, 1995 - revisjoniülevaatus, kivimimäärangu
täpsustus.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Häädemeeste vald, Orajõe küla