Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Tõstamaa luitedVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaTõhela-Ermistu hoiuala (KLO2000290)
NimiTõstamaa luited
AsukohakirjeldusTôstamaa asula idapiirist alates kuni 1 km ida poole. Tôstamaa - Pärnu maanteest pôhja pool, maanteäärses vööndis.

( LKR: 07.02.1998, 16:33:48 )
( LKR: 17.04.1998, 19:07:29 )
Kaitse<KAITSE>
Ei ole looduskaitse all. Soovitav oleks rakendada kaitsemeetmeid.
Reguleerida tuleks maastikukasutust turistlikus môttes (hajutada
külastajad, rajada radasid, kindlustada ohustatud nôlvu).

Märkus: Jääb tänapäeval Tõhela-Ermistu hoiuala koosseisu.

( LKR: 07.02.1998, 16:35:12 )

( LKR: 17.04.1998, 19:10:05 )
Kirjandus<KIRJANDUS>

Aasjôe, I. 1952. Tôstamaa ümbruse kvaternaarigeoloogiast.
Diplomitöö. Tartu: TRÜ, 83 lk. (Käsikiri).
Hang, T. 1981. Tôstamaa poolsaare lääneosa pinnaehitus ja
selle kujunemine. Tartu: TRÜ, 77 lk. (Käsikiri).
Kessel, H., Punning, J.-M. 1972. Pilk Läänemere geo-
loogilisse minevikku Eestis. - Eesti Loodus, 8, 548-553; 10, 612-
616.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

Reljeefsem osa koosneb kahest paralleelsest luiteahelikust
umbes 1 km ulatuses. Kirdepoolne, künklik luitevallistik kujunes
Antsülusjärve rannavööndis jalami kôrgusega umb. 18 m ü.m.p.,
luidete suhteline kôrgus ulatub 8 meetrini. Edelapoolne luite-
ahelik, jalamikôrgusega umbes 12 m kujunes Litoriinamere ranna-
moodustistena. Kôrgemate luidete suhteline kôrgus ulatub siin 15
meetrini (Leevaroti mägi).
Tôstamaa rannamoodustiste ja luidete teke on seotud maatôusu
ja Läänemere veetaseme kôikumistega, mille tulemusel kasvav
maasäär sulges väina Tôhela - Ermistu vagumuse kohal Koeri - Tam-
mistu ja Tôstamaa saare vahel. Hiljem rannavallid luitestusid.
KoostanudKoostanud:R. Karukäpp
10. jaan. 1997.a.
(LKR: 07.02.1998, 16:34:09 )
(LKR: 17.04.1998, 19:09:27 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Valdavas osas hea.
Kôrgemad ja kôige külastatavamad luiteharjad ning nôlvad on
kohati ära tallatud ja taimkate osaliselt hävinud.

( LKR: 07.02.1998, 16:34:26 )
( LKR: 17.04.1998, 19:09:47 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik (geoloogiline), rekreatiivne, maastikuline.
Uuritus<UURITUS>

LoodusobjektTuulesetted (luited)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Pärnu linn, Lõuka küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõlli küla
Pärnu maakond, Pärnu linn, Tõstamaa alevik