Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Sirnuvere soo (Elmiku soo)Väljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaVälgi looduskaitseala (KLO1000226)
NimiSirnuvere soo (Elmiku soo)
AsukohakirjeldusTartumaa. Vara vald. Vara külast 1,5 km ida pool. Põhjaserv ulatub Välgi ja Särgla lähistele, lõunaserv Tartu - Kallaste maanteeni. Soost väljavool Kääpa jõel
KaitseEi ole üksikobjektina looduskaitse all.
Säilitada veekaitselise uurimisobjektina. 1997. a. inventariseerimisel määratletud II kategooria märgalaks.
KirjandusEesti sood. 1988. Koost. U. Valk. Tallinn, Valgus, lk. 268.
Kirt, K. 1988. Tartu rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 69.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik Tallinn, lk. 174-175.
Kink, H., Andresmaa, E., Orru, M. 1998. Eesti soode hüdrogeoökoloogia. Tallinn, TA Kirjastus, lk. 120.
Estonian Wetland Inventory 1997. 1998. Tartu, p. 119.
IseloomustusVooremaa kagupiiril Kääpa jõe (Alajõe) põhja-kagu suunalises orus. Moodustus jõe lammi soostumisel. Toitub moreeniliivade vahekihtidest väljakiilduvast põhjaveest ja tulvaveest. Eesvool on Kääpa jõgi. Enne väljavoolu ülespaisutatud järv. Vooluhulk soost väljavoolul Kääpa jõel oli 28.07. 1999. a. - 90.7 l/s.
Soo pindala on 936 ha, levib ainult madalsoo. Madalsoo lasund koosneb hästilagunenud puuturbast, alumistes kihtides esineb ka tarna- ja lehtsambla osakesi. Turbalasundi paksus on 1,8-3,1 m. Soo põhjaosas esineb allikaid. Sirnuvere soos kasvab sookaasik.
Kärgandi mõhnastikus soo põhjapiiril avaneb arvukalt allikaid.
Soos on Kääpa jõge süvendatud.
KoostanudH. Kink
SeisundRahuldav. Jõe süvendamine ei ole oluliselt mõjutanud veerežiimi soos, kuna seda tasakaalustab paisjärveke.
TähtsusTeaduslik - omapärane põhjaveest tugevalt toituv lammisoo, veekaitseline, maastikuline. Soo kuivendamine põhjustaks pinnavee ja maapinnalähedase põhjavee varude vähenemist.
UuritusGeoloogia Valitsus, 1980 ;
Tartu rajooni turbasoode uurimine.
LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiTartu maakond, Peipsiääre vald, Alajõe küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Matjama küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Pilpaküla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Särgla küla
Tartu maakond, Peipsiääre vald, Välgi küla