Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Jalase Vainupealse allikad, Suurekivi allikas jt.Väljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaJalase maastikukaitseala (KLO1000157)
NimiJalase Vainupealse allikad, Suurekivi allikas jt.
AsukohakirjeldusKüla keskel maanteest lõuna pool.
KaitseVainupealse allikad ei ole eraldi looduskaitse all. Võtta Jalase
kaitseala loodusmälestiste registrisse ja tähistada. Mitte teha
kuivendusi ja kultuurtehnilisi (kivikoristus jm.) töid.
1998.a. Jalase küla kaitsealal.
KirjandusHeinsalu, Ü. Jalase omas maatikus. - Eesti Loodus, 1991,
nr. 11.
IseloomustusUmbes 400 m pikk ja 200 m lai kirde-edelasuunaline nõgu,
mis on enamjaolt lage looduslik rohumaa. Pinnakatte paksus
ulatub kohati üle 1 m ja see koosneb savikast mõnes kohas
ülemises osas liivakast moreenist. Esineb väheldasi rändkive.
Nõo põhjaserval esineb ajutiste allikate vöönd. Allikate kohad
on mõne meetri laiused ja kuni 0,3 m sügavused soised lohud,
kust vee väljavool esineb vaid kevadel ja ulatub 1-2 l/s.
Kõige suurema, Suurekiviallika peale on süvendatud küla
kaev. See on ligi 3 m sügav. Kaevu üheks seinaks on suur
rändrahn. Veerikkal ajal tavaliselt kevadeti ja sügiseti on
kaev ääreni vett täis ja sellest voolab välja pisike oja, kuni
2 l/s. Põhjavee madalseisu ajal, näit. 1992.a. suvel, jääb
kaev kuivaks.
Allikate vesi niriseb Vainupealse keskele moodustades siin
suuri lompe ja ojakesi, aga suurvee aegadel koos lumeveega
väikese lühiajalise järve. Vee sügavus selles ei ulatu üle
50 cm. Vesi imbub läbi pinnakatte aluspõhja lõhedesse, oja
voolab nõo kirdeserval asuvasse kurisusse. Juunis on Vainu-
pealse juba kuiv karjamaa.
Vainupealse lõunapoolsel äärel asub külarahva jaanitule
plats, selle lähedal lepikus kaks väikeselohulist kultusekivi.
Vanasti voolasid tohutud kevadised lumeveed Sõbessoo
poolsetelt heinamaadelt Jalase külla, moodustades Vainu-
pealsel ja selle ümbruses suure järve. Umbes 100 aastat
tagasi juhiti need veed kraavidega Kodila jõkke.
KoostanudÜ.Heinsalu
SeisundRahuldav.
TähtsusMaastikuline, ökoloogiline, teaduslik, kultuurilooline
(muinasajast peale kasutatud allikakaev), jaanituleplats,
kultusekivi.
UuritusUurinud Ü. Heinsalu
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiRapla maakond, Rapla vald, Jalase küla