Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: VesitükimaaVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaVesitükimaa laiud (KLO1000441)
NimiVesitükimaa
AsukohakirjeldusLaiud. Sõrve sääre tipust lõuna pool (Siialaid e. Laiatükimaa,
Lombimaa, Vesitüki ja Pitkasaare maa). Piiritletud 130 ha-st
on maismaad 16 ha.
KaitseOn looduskaitse all 1971. aastast. Taotletakse riigi loodus-
kaitse maa staatust. Pakub suurt huvi kui erandliku ranna-
dünaamikaga ala. Lubatavad vaid teaduslikud uuringud.
KirjandusOrviku, K. 1974. (vene k.)
Raukas, A., Bird, E., Orviku, K. 1994. The provenance of
beaches on the Estonian islands of Hiiumaa and Saaremaa.
- Proc. Estonian Acad. Sci. Geol., 43, 2, p. 81-92
IseloomustusMeretekkelised pinnavormid sõrve madalikul Kura kurgus.
Laiud on vaid osalislt taimkattega kaetud. Sagedaste üle-
ujutuste tõttu kasvab siin rohkesti halofüüte. Laiud on olu-
lise tähtsusega lindude pesitsusalana ja hallhüljeste leslana.
Laiud on tekkinud maasäärtena maakerke ja meresetete
pikirände tulemusel. Setete allikaks loetakse põhiliselt lius-
tikujõesetteid ja vähemal määral moreeni. Rannasetted
koosnevad hästi ümardunud veeristest ja valdava karbo-
naatse materjali kõrval leidub ka kristalliinseid veeriseid.
Laidude süsteem ja maasäärte veealune osa on kujune-
nud lainetuse toimel setete pikirändel nii lääne kui ida
suunast. seejuures. Seejuures on idapoolne rannanõlv jär-
sem ja vesi sügavam kui lääne pool. Põhiline osa setetest
pärineb läänepoolselt veealuselt rannanõlvalt.
Tavaliselt toimub maasäärte kujunemine setete pikirändel
maasääre tipu suunas. Rannadünaamika uurimine Sõrve
maasäärel ja laidudel on näidanud, et siin oli erandlikult
setete liikumine vastupidine. Lõuna suunas kasvab maa-
säärte ja laidude süsteem tänu setete murrutusele vee-
alusest rannanõlvast ja setimisele madalikul.
KoostanudR. Karukäpp
SeisundHea, kuna juurdepääs laidudele on olnud suhteliselt
piiratud.
TähtsusTeaduslik - geoloogiline, ornitoloogiline, zooloogiline),
maastikuline.
UuritusGeoloogiliselt on uuritud rannadünaamikat Geoloogia Insti-
tuudi teadlaste poolt alates 1960-ndatest aastatest.
LoodusobjektSaar
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Sääre küla