Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Küdema ja Pärima (Arba) kurisudVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLepakõrve ja Küdema kurisud (KLO1000514)
NimiKüdema ja Pärima (Arba) kurisud
AsukohakirjeldusKüdema külast kagu pool. Küdema kurisu Kuristiku talust
300 m edela, Pärima kurisu talust 200 m lõuna-kagu pool,
metsas.
KaitseLooduskaitse objekt alates 13.03.1959.a.
1994.a. 1.06. "Kaitstavate loodusobjektide seadusega "
on kaitstav 73 ha karstiala.
KirjandusHeinsalu, Ü. Küdema ja Lepakõrve kurisud. - Looduskaitse
teatmik. Tallinn, 1960.
"Saaremaa", 1934.
IseloomustusRannamoodustiste ahela nõlva jalamil esineb 2 suurt
kurisut - Küdema ja Pärima (Arba) vahekaugusega ligi
400 m. Küdema kurisu kanjonitaoline org, kus hästi nähtavad
oru põhjas paelõhed, on ligi 5 m sügav, üle 30 m lai. Paese
ja liivase põhjaga kurisus esineb hulgaliselt pugemeid. Kuri-
susse suubub lõuna poolt Karjate oja, mille veed on pärit
Ohtja järve ümbruse kuivendatud maadelt. Suurvee aegne
vooluhulk 1978.a. oli 150 l/s. Ojasängis paljandub kaver-
noosne dolomiit. Vesi on aluseline - pH 8,2, HC3-SO4-Mg-Ca
(23.08.1973).
Pärima (Arba) kurisu on ligi 5 sügavune, 40 m laiune ja
200 m pikkune kanjon, milles 2 suurt ligi 4 m sügavust
lehtrit. Põhjas paljanduvad lõhelised lubjakivid. Kurisusse
suubub ida-kirde poolt oja, millesse on juhitud Pärima
maaparandusobjekti veed.
Kahe suurema kurisu piirkonnas leidub hulgaliselt väikse-
maid langatuslehtreid ja karstilohke. Üks suuremaid asub
Kuristiku talust ca 150 m edela pool. Liudja kujuga 10x15 m
suurusesse ja rohuse põhjaga 3 m sügavusse lohku voolab
suurvee ajal oja.
Kurisudes neeldunud vesi väljub maapinnale tõusu- ja
langeallikatena kurisudest loodes ja Küdema külast edela
ja lääne pool. Eriti palju on ajutisi allikaid. Nende vooluhulk
ulatub suurvee ajal ligi 500 l/s. Allikatest algab Uiemõisa
ehk Mustoja jõgi
KoostanudE. Lust
SeisundHea. Paremas korras on Küdema kurisu, sest on tuntud
looduskaitse- ja turismiobjekt.
TähtsusTeaduslik - geoloogiline, maastikuline, ökoloogiline, õppe-
otstarbeline, veekaitseline. Lurisule ja tema tõusuallikate
suuruse poolest ainulaadne Saaremaal.
UuritusAndmed Geoloogia Instituudis: 1973, 1978.
LoodusobjektKarstivorm
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Küdema küla