Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: HINDASTE KADAKAKIVIVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaKadaka kivi (KLO4001272)
NimiHINDASTE KADAKAKIVI
AsukohakirjeldusNôvalt 12 km kagu pool paikneva Hindaste küla lôunaserval metsa ja loodusliku niidu piiril, külakeskmest ca 1 km kagus, Variku - Inka teest 150 m läänes. Rahn on eemalt halvasti nähtav.
Topokaardil 1:25 000 näidatud.

( LKR: 08.11.2000, 11:39:42 )
Kaitse<KAITSE>
Hindaste Kadakivi (Kadaka t. nr. 49a maal) vôeti looduskaitse alla 1939. a. (Riigi Teataja, 1939, nr. 90, lk. 1788), uuesti 1959. a. (reg. nr. 33).

( LKR: 08.11.2000, 11:51:35 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
Looduskaitse teatmik. 1959, lk. 268.
Loodushoid ja Turism I. 1939, lk. 352.
Kohava, P. Läänemaa Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Tln., 1988. Käsikiri. Eesti Metsakorralduskeskus.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Ümarakontuuriline püstiste külgedega rahn, mis on üsna tasase laega. Idaküljel esineb 1,3-1,5 m kôrgusel 0,5 m sügavune aste. Redelita pole kivile vôimalik tôusta. Koostis: rabakivigraniit - viiburgiit.
Môôtmed: P.Kohava järgi: pikkus 8,2 m; laius 5,5 m; kôrgus 4,2 m; ümb. 22,0 m; maht 97 m/3.
Rahnust 150 m loodes on vanas pohla/mustika männikus 1,5 ha suurune ilmekas Hindaste väikerahnude külv. Arvestades piirkonnas paiknevaid teisi esinduslikumaid kivikülve, pole sellel erilist kaalu looduskaitse objektina. Nimetatud Hindaste kivikülvi on lühidalt kirjeldanud ja kaardiskeemil näidanud P. Kohava, 1988.
KoostanudKoostanud:E. Pirrus
24.10. 1993. a.
(LKR: 08.11.2000, 11:49:27 )
SeisundRahuldav. Tähistus puudub.
( LKR: 08.11.2000, 11:49:42 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, teaduslik.
Uuritus<UURITUS>
K.Pärna, 1937 - esimesed ligikaudsed môôtandmed (kartoteegis arhiivis).
P.Kohava, 1987 - geodeetiline mô1/distamine, kirjeldus.
E.Pirrus, 6.08. 1993 - pôhiplaan ja môôdistus, iseloomustus. Tema järgi on rahnu kôrgus pôllu poolt môôtes 3,2 m.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne maakond, Lääne-Nigula vald, Hindaste küla