Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Liigvalla OrjakiviVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaLiigvalla orjakivi (KLO4000502)
NimiLiigvalla Orjakivi
AsukohakirjeldusLiigvalla küla. Varangu metskond, Kaevandu vahtkond, kv. 131&132 vahelisel sihil.
( LKR: 09.07.1998, 10:17:54 )
Kaitse<KAITSE>
Vôetud looduskaitse alla Looduskaitse Nôukogu otsusega 08.02.1938.a. Orjakivi nime all (reg. nr. 223) ning vabariikliku tähtsusega loodusmälestisena riikliku kaitse alla 1959.a. (reg. nr. 216) Liigvalla Orjakivi nime all. Taastada looduskaitse märk, paigutada teeviit vôi viidad.

( LKR: 09.07.1998, 10:57:06 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Kôhelik, A. 1938. Liigvalla "Orjakivi". - Eesti Looduskaitse, nr. 1, lk. 18/19.
2. Vilbaste, G. 1938. Rändrahnud maastikus ja rahvaluules. - Eesti Noorus, nr. 6, lk. 203-207.
3. Joonuks, H. 1963. Pandivere teedel. Tallinn.
4. Joonuks, H. 1965. Liigvalla Orjakivi. - Eesti Loodus, nr. 6, lk. 358, foto XX tahvlil.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Rabakivirahn - pikkus 2,0 m, laius 1,5 m, kôrgus 1,4 m, ümb. 5,4 m. (môôtnud G. Raagmaa 1988.a.). Rahnu kuju om munajas-ovaalne. Tema NO-küljel umbes 20 cm kôrgusel maapinnast on 5 cm sügavune ja 2,5-3,5 cm läbimôôduga süvend. Orjakivi pinnal on kaks lohku nn. "orja vasaku ja parema jala jäljed /1, lk. 19/, mis ulatuvad kuni 5 cm sügavuselt ja küllaltki teravakontuuriliselt rahnu sisse; hoolimata paksust samblakattest kivil on nad selgelt eristatavad (G. Raagmaa 1988.a. uurimiste andmed). Suure rahnu kôrval kraavis paikneb väike rändrahn, mille pealispinnal on ka üks jälg. Need on tekkinud porsumise tulemusel. Rahnud paiknevad karusambla kasvukoha tüüpi kuusikus soisel tasandikul, kus pinnakatteks on hästilagunenud turbamuld.
Orjakivist räägib rahvajutt, et ükskord Liigvalla môisast pôgenenud ori läinud oma härjaga kivile puhkama ja kivi muutunud pôgeneja all pehmeks/4/
KoostanudKoostanud:H. Viiding
Täiendanud: K. Müürisepp
27. sept. 1986.a.; 16. dets. 1990.a.
(LKR: 09.07.1998, 10:50:05 )
(LKR: 09.07.1998, 10:50:39 )
SeisundEbarahuldav. Looduskaitse tähis ei ole korras, endine betoontulp on maha lükatud, puuduvad teeviidad.
( LKR: 09.07.1998, 10:51:40 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Geoloogiline, ökoloogiline, maastikuline, kultuurilooline (seotud muistenditega), ôppeotstarbeline.
Uuritus<UURITUS>
Liigvalla Orjakivist on kirjutatud 1935.a. ajakirjas "Eesti Looduskaitse" ning toodud temast joonis /1/; sama joonis on toodud ajakirjas "Eesti Noorus" /2/. H. Joonuks on kirjutanud kivist 1963.a. /3, lk. 74, 85/; 1965. a. avaldanud selle foto /4/. 1988. a. s[gisel uuris Orjakivi geoloogiaü üliôpilane G. Raagmaa (uurimisandmed on Eesti TA GI/s).
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Liigvalla küla