Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Odalätsi luitedVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaOdalätsi maastikukaitseala (KLO1000590)
NimiOdalätsi luited
AsukohakirjeldusPidula metskond. Kihelkonnast 4 km Pidula poole, loode
pool maanteed.
KaitseKaitse all on osa iseloomustatavast alast (11,2 ha 1959. a.).
Ürglooduse Raamatusse kantava ala pindala on 89,5 ha.
Lääne-Eesti Saarestiku Biosfääri Kaitseala tuumikalasse
kuulub 158 ha. Jätta looduslikku seisundisse. Mitte kinnis-
tada liiva ega kujundada puistut. Keelata lageraie. Kuivanud
puid koristada ainult talvel lumega. Keelata rahvarohked
üritused (näit., oreineteerumisvõistlused). Vajadusel ehitada laudteid.
KirjandusEltermann, G., Raukas, A. 1966. Eesti luidetest. - Eesti Loo-
dus, 1, 12-18.
Raukas, A., Rõuk, A.-M. 1995. 14. Tuuletekkelised pinna-
vormid. - A. Raukas (koostaja) Eesti. Loodus. Tallinn:
Valgus, 170-173.
Iseloomustus'Kahel paralleelsel künkliku pinnamoega luiteahelikul, kasvab
hõre samblikumännik. osalt väga vanad ja avamaastikus
kasvanud männid on tähelepanuväärse kujuga. Põhjapool-
se aheliku suurim kõrgus merepinnast on 27,4 m, lõunapool-
se kõrgem tipp on 26,4 m. Pinnavormide suhteline kõrgus'
ulatub 10 meetrini, mis Saaremaa üldiselt lauge pinnamoe
taustal on tähelepanuväärne.
Luidete põhjapoolne jalam on 13-17 m ü.m.p.. lõunapoolne -
19 m. Seega algas luidete kujunemine Litoriinamere ranna-
vööndis.
Luidete lõunapoolse aheliku idaosa pinnamood on kujun-
datud Kihelkonna maalinna vallideks. Muudetud on nõlva-
de kuju ja vallide nõlvasid on kindlustatud biohermse lubja-
kivi munakate ja klibuga. II a.t. algusest pärit maalinn on
muinsuskaitse all.
KoostanudR. Karukäpp
SeisundRahuldav. Kahjustatud peamiselt metsatööde poolt. Lage-
raide langid ulatuvad üle luiteahelike, millesse on rajatud
metsaveoteed.
TähtsusTeaduslik, maastikuline, arheoloogiline.
Uuritus1960-ndatel aastatel uuritud G. Eltermanni ja A. RAukase
poolt. R. Karukäpp - 28.07.95.a. revisjonülevaatus, piiride
täpsustus, pinnavormide geneesi täpsustus.
LoodusobjektTuulesetted (luited)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Odalätsi küla
Saare maakond, Saaremaa vald, Pajumõisa küla