Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Pikavere-Ura karstihäilVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaUra maastikukaitseala (KLO1000585)
NimiPikavere-Ura karstihäil
AsukohakirjeldusPärnu mk, Koonga vald, Pikavere ja Ura küla vahelisel alal, Pikavere külast 1-2 km kirde pool, endisel karjamaana kasutatud madalmikul mõõtmetega 1x1,5 km
KaitseEi ole üksikobjektina looduskaitse all. Väärib kaitsmist maastikukaitseala eripiirkonnana. Võimaldab jälgida veeolustiku muutusi ümbruskonnas seoses ehituste, maaparanduse ja paekarjääri avamisega.
Soovitav lülitada täiendusena Eesti Ürglooduse Raamatu andmebaasi Pärnumaa ossa.
IseloomustusAsudes Loode-Pärnumaa Mihkli-Koonga aluspõhjalisel kõlvikul, mis on ümbritsetud nelja suure soomassiiviga (Lihula, Avaste, Kõima-Laisma, Urita-Nedremaa), kuulub ala ühe Eesti intensiivsemalt karstunud piirkonna koosseisu. Aluspõhjareljeefi kõrguse kümnemeetrise varieeruvuse (18-28 m.ü.m.p.) ja ümbritsevatest soomassiividest mõjutatud agressiivse põhjavee tõttu on sinsed Alam-Siluri Jaagarahu lademe lubjakivid allunud aktiivsetele lahustumisprotsessidele, mis väljendub peaaegu kõikjal tugevasti karristunud konarliku aluspõhja pealispinna, paljude kurisute-neelukohtade, väikeste lehterjate üksiklangatuste ja ajutiste karstijärvikute olemasolu kaudu (Kurese, Kibura, Järve, Kaspre jt). Karstinähtustele osutavad ka kõviku nõlvadelavanevad rohkeveelised allikad (Hõbeda, Kibura, Emmu jt). Karstinähtuste rohkuse ja pindalalise tiheduse tõttu meenutab piirkond Põhja-Eesti Pandivere kõrgustiku olustikku, kuid karstisüsteemide omavahelise seostatuse ja sellest tuleneva põhjavee tundlikkuse (ohustatuse) suhtes võib eelnimetatut isegi ületada. Siiski ei ole Mihkli-Koonga kõvikul rohkete väikevormide kõrval täheldatud suuremaid karstilangatuslikke orgusid ja häile, mis eristabki antud ala Põhja-Eesti karstipiirkondadest. Põhjuseks on ilmselt kõviku noorus - st tunduvalt hilisem vabanemine Läänemere varasemate staadiumite veetaseme alt.
Erandiks näib olevat just Pikavere-Ura vaheline madalmik, mis jääb kahe kõrgema (üle 25 m.ü.m.p.) Pikavere ja Ura seljandiku vahele ja kunagist lahesoppi meenutavana avaneb siit kirdesse Kõima raba suunas (17,5 m.ü.m.p.). Viimasest on häil eraldatud siiski Ura-Tamme-Joonuse kõrgema (22 m.ü.m.p.) seljandikuga, mistõttu kujutab ta endast kõigist külgedest suletud lohkvormi. Kevadine täitumine liigveega ja selle kadumine suveperioodiks ilma nähtava väljavooluta osutab seotusele karstisüsteemiga. Häilu põhjal puuduvad veekogude setted ja turvas, tema madalamates kohtades avaneb maapinnale kohati aluspõhjaline paas. Pikavere poolses häilusopis on olemas mtmed lehterjad väikekurisud (läbimõõduga 2-4 ja sügavusega kuni 1,5 m) ning ühte neist on kagu poolt kunagi suunatud koguni kuivatuskraav. Ka on häilu piirdele kaevatud loomade joogitiik, milles vesi püsib ka suvel. Vaatamata karstinähtuste ilmekusele häilu lääneosas ei ole päris selge häilu kui terviku tekkeviis. Kastja üldkuju ja astanguliste nõlvajärsakute puudumine ei anna otsest alust oletada häilu kujnemist tüüpilise langatusvormina. Sopiline kontuur ja lauged nõlvad osutavad pigem algsele denudatsioonilohule, mida on hiljem täendavalt modifitseerinud siin arenenud karst. Viimasest annab tunnistust omalaadne taimestik, ka harvaesinev vooluvees kasvav samblaliik kurisute lähikonnas. Sellele vaatamata väärib looduslähedaselt säilinud suurvorm kõvikulises karstipiirkonnas tõsist tähelepanu ja tingimata ka edasist uurimist.
KoostanudE. Pirrus, 7. sept.2007
Asukohaskeemi koostaja: Urmas Vahur
SeisundOn inimtegevusest oluliselt mõjutamata. Endine, nüüd aeglaselt võsastuvkarjamaa. Lausvõsastumist aeglustab väheviljakas paepinnas ja muutlik veetase: pajupõõsad arenevad enamasti neeldumislehtrite juures.
TähtsusMaastikuline, karstoloogiline, veeolustikuline, botaaniline
UuritusUrmas Vahur, 2006-2007- objekti esiletõstmine, botaanilised tähelepanekud
Enn Pirrus, 29. august 2007- revisjonülevaatus, geomorfoloogiline vaatlus, üldhinnang
LoodusobjektKarstivorm
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Pikavere küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Ura küla