Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Vahakivi ehk NõiakiviVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaVahakivi; Palmse rändrahn; Palmse Vahakivi; Nõiakivi (KLO4000986)
NimiVahakivi ehk Nõiakivi
AsukohakirjeldusPalmse - Uueküla tee ääres, 400 m Vihasoo - Viitna teest vana paemurru serval.
( LKR: 21.07.1998, 12:44:05 )
Kaitse<KAITSE>
Rahn vôeti 1959. a. riikliku kaitse alla vabariikliku tähtsusega loodusmälestisena (reg. nr. 154).

( LKR: 21.07.1998, 13:21:51 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Helmersen, G. 1869. Studien über die Wnderblöcke und die Diluvialgebilde Russlands. Mem. Acad. Sci St. Petersb., sr. VII, t. XIV, nr. 7.
2. Helmersen, G. 1882. Studien über die Wanderblöcke und die Diluvialgebilde Russlands. II Lief. Mem. Acad. Sci. St. Petersb., VII Ser., t. XXX, nr. 5.
3. Lehbert, R. 1914. Wierländischer Strand, Kasperwiek und Umgebubg (Beiträge zur Baltischen Naturdenkmalpflege. Abt. I:Erratische Blöcke in Estland). Reval.
4. Eesti loodusmälestusmärke. Koost. G.Vilberg. Trt., 1931.
5. Kents, P. 1935. Käsmu ümbruse suuri rändrahne. - Eesti Loodus, nr. 1, lk. 10-13.
6. Looduskaitse teatmik. Tln. 1960.
7. Viiding, H. 1981. Lahemaa hiidrahnud ja kivikülvid. - Lahemaa uurimused I, lk. 45-52.
8. Viiding, H. 1981. Lahemaa kivid. Tln.
9. Viiding, H. 1986. Suurte rändrahnude kirjeldamise juhend. Trt.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Apliitgraniit, punakashall, peeneteraline, korrapäratu munaja kuju ja sileda pinnaga. Pikkus 9,0 m, laius 8,4 m, kôrgus 5,2 m. Ümbermôôt maapinnal 21,6 m, maksimaalne 25,6 m. Rahnu maapealse osa maht on H.Viidingu järgi 145 m3; A.Kumari järgi 164 m3.
Rahn asetseb väga ôhukese pinnakattega kohas pôllu (idas) ja segametsa piiril tee ääres. Ümbruses esineb rohkesti mitmes suuruses graniitrahne. Rahnus on rohkesti lôhesid. Lääneküljel esineb suur lôhe üleval, lôunaküljel on 3 horisontaallôhet, millest üks läheb üle läänekülje lôheks. Idaküljel leidus rohkesti rôhtlôhesid. Rahnu lael on ka üks suur lôhe (SW-küljel).
Rahnu pind on kaetud kooriksamblike ja samblaga, pragudes kasvab rohi. Lääneküljel kasvab lôhes noor kuusk (0,45 m). 1934.a. kasvanud ka kuusk. Rahn olevat nôia toodud.
KoostanudKoostanud:H. Viiding
Täiendanud K. Müürisepp
27. sept. 1986.a.
10. dets. 1990.a.
(LKR: 21.07.1998, 13:10:46 )
SeisundHea. Kivi juures on looduskaitsetähis - betoonpost. Viitna - Vihasoo ja Palmse - Uueküla teede ristil asub teeviit. Kivi juurde tulks panna nimesilt.
( LKR: 21.07.1998, 13:12:10 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, ajalooline, ôppeotstarbeline, maastikuline. Rahn on kinnismuistis. Rahnu külastatakse rohkesti.
Uuritus<UURITUS>
1869.a. kirjutab G.Helmersen PAlmse môisa juures olevast Vahakivist, kasutades parun Pahleni uurimis-môôtmisandmeid, mis annavad rahnu kôrguseks 18 jalga (5,5 m) ja ümbermô1/duks 77 jalga (23,4 m) /1, lk. 128/. 1882.a. toob ta rahnu joonise ning märgib selle pikkuseks 8 m /2, lk. 23, joon. 24/. G.Helmerseni publitseeritud andmeid kordavad 1914.a. R.Lehbert /3, lk. 20 ja 23/ ning 1931.a. G.Vilberg /4, lk. 44/. 1934.a. uurib rahnu P.Kents /5/, kes saab tema pikkuseks 9,5 m, laiuseks 6 m, kôrguseks 4,5 m ning ümb. 24,3 m /6, lk. 279/. H.Viiding uurib Vahakivi korduvalt (1954, 1973, 1983) ning esitab tulemused mitmes t;;s /7, lk. 49, foto 24; 8, foto lk. 9; 9, lk. 62, foto pilditahvlil/. Ajakirjas Eesti Loodus on avaldatud fotosid Vahakivist (1958, nr. 3, lk. 163; 1968, nr. 9, lk. 569; 1981, nr, 6, lk. 381). TA Geol. Inst. on järgmised värvusdiapositiivid rahnust: H.Viiding 1974.a. vôte 6x6 cm ja G.Raagmaa 2 vôtet (20.08.1984) 3x4 cm.
1990.a. suvel tegid E.Pirrus ja K.Müürisepp rahnu looduskaitselise revisjoni.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Haljala vald, Palmse küla