Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Simuna Katkuallikas - Pedja jõe algusVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaSimuna katkuallikas (KLO4000550)
NimiSimuna Katkuallikas - Pedja jõe algus
AsukohakirjeldusSimuna kiriku lähedal Simuna endise pastorimaja juures. Allikas voolab välja piimajahutusaida alt.
( LKR: 03.08.1998, 12:12:29 )
Kaitse<KAITSE>
1978.a. vôetud kaitse alla. 1988.a. Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusala pindalaga 5 ha. 1997.a. Pandivere VRA sihtkaitsevööndis.

( LKR: 03.08.1998, 12:44:07 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Eipre, T. Pandivere karstijôed ja allikad. - Eesti Loodus, 1967, 9.
2. Heinsalu, Ü. Karst ja looduskeskkond Eesti NSV/s. Tln., 1997.
3. Joonuks, H. 1977. Rakvere rajoo. Siin- ja sealpool maanteed. Tln., lk. 126-127.
4. Pôhja- ja pinnavee hüdrokeemiline seire Lääne-Virumaal 1991-1993. Koost. H.Kink. TA Geol. Inst. Tln.Käsikiri, lk. 19.
5. Pandivere Riiklik Veekaitseala. 1993. Jyväskyla, lk. 60-61.
6. Heinsalu, Ü. 1991. Karstiga seotud loodusmälestiset kaitsest Lahkme-Eestis. - Rmt.: Eesti looduskasutus ja kaitse. Tln., lk. 54-55.
7. Pandivere Riiklik Veekaitseala. Karst ja allikad. 1994., lk. 58.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Haruldaselt veerikas allikas, mis asub väikeses lauges orundis endise piimajahutusmajakese kohal. See on Pedja jôe ürgne läte. Tektoonilise rikkevööndiga seotud langeallikad. Allikatest väljavoolav oja suubub umbes 100 m kaugusel Pedja jôkke. Jôe algus on viidud kraaviga läbi heinamaade kaugele Laekvere poole. Pinnakatteks on Simuna allika kohal kruus-moreen. Aluspôhi on 0,5-1 m sügavusel. Ala, kus liiv kohati kaob, on 2-3 m lai, kusjuures grifoone on kevadel kümmekond. Maksimaalne vooluhulk ulatub üle 90 l/s, minimaalne - alla 30 l/s. Vee temp. on 4,1-8,5°C. 29.03. 1963. oli vooluhulk 248 l/s, 150 m allpool suureneb vooluhulk pôhjavee pindalalise väljakiidlumise tôttu 170 l/s. Vesi on aluseline pH 7,9-8,1; Ca-HCO3. NO3 sisaldus 1991-1993.a. oli 21-41 mg/l.
Arhitektuurim'lestisena kuulub Simuna kirik koos kirikuaia ja pastoraadiga kaitse alla.
KoostanudKoostanud:Ü. Heinsalu
Täiendanud H. Kink
07.06. 1990. a..; 10.07. 1998.a.
(LKR: 03.08.1998, 12:39:22 )
SeisundRahuldav. Vee koostist môjutas hajureostus. Allika kôrvalt käiakse tsisterautodega vett toomas, mis rikub allika ümbrust.
( LKR: 03.08.1998, 12:40:26 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, veemajanduslik, ôppeotstarbeline. Pikaajaliste hüdroloogiliste ja hüdrogeoloogiliste vaatluste koht.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Simuna alevik