Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: KÜREMA MÄNNIKU TALU RAHNUD = MÄNNIKU KIVIDVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaMänniku talu rändrahnud (KLO4000117)
NimiKÜREMA MÄNNIKU TALU RAHNUD = MÄNNIKU KIVID
AsukohakirjeldusNôvalt 15 km kagu pool paikneva Kürema küla end. Männiku talu ôuest ca 250 m lôunakagus lepikus. Kaks rahnu on itta suunduva karjatee ääres ja kergesti leitavad. Topokaardil 1:25 000 näidatud vaid üks "3 m" kivina.
( LKR: 09.11.2000, 10:46:32 )
Kaitse<KAITSE>
Kürema Männiku kivid (4 tk.) vôeti looduskaitse alla 1939. a. (reg. nr. 428). Kolm säilunud rahnu väärivad arvelevôttu ürglooduse objektina. Vôtta uuesti looduskaitse alla.

( LKR: 09.11.2000, 11:10:59 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
Loodushoid ja turism. 1939, nr. 6, lk. 352.
Kohava, P. Läänemaa Metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitse objektid. Käsikiri. Tln., 1988. Eesti Metsakorralduskeskus.
Riigi teataja, 1939, nr. 90, lk. 1788.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Kolmest rabakivigraniitrahnust koosnev rühm. Môôtmed (E.Pirrus, 1993):
I kôrgus 2,6 m; ümb. 14,9 m;
II 3,2 m; 15,0 m;
III 2,7 m; 19,4 m.
Juuresolev silt "Näärikivid" on siia pandud ekslikult. Eksiteele on viinud vist Männiku talu, mille maadel rahnud paiknevad, varasem nimekuju - Määniku, mille kirjapilt on sildil olevale lähedane. Looduskaitse alla vôeti 1939. a. neli rahnu ôige nimega. Neljas (ümb. 21,0 m) viidi hiljem skulptuuri valmistamiseks. Sildi paigaldamisel on need rahnud segi aetud Matsalu lahe lôunakaldal kaitse all olevate Näärikividega (reg. nr. 116). Et üks looduskaitse all olnud neljast rahnust veeti ära, kustutati kôik rahnud looduskaitse objektide nimistust (P.Kohava, 1988 andmeil).
KoostanudKoostanud:E. Pirrus
12.10. 1993. a.
(LKR: 09.11.2000, 11:08:23 )
SeisundRahuldav. Juures vale silt "Näärikivid".
( LKR: 09.11.2000, 11:08:47 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, suurte rahnude rühm rikkaliku kivikülvi läheduses.
Uuritus<UURITUS>
P. Kohava kirjeldus, 1988. a.
H.Rebassoo uuris 1955. a. (andmed TA Looduskaitse Komisjoni arhiivis).
E.Pirrus tegi revisjonülevaatus ja môôdistas 6.08. 1993. a.
LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne maakond, Lääne-Nigula vald, Variku küla