Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Mustallikas = Üüste allikad = Mustaallikad jt. lähikonnasVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaMustallika allikate rühm; (Üüste allikate rühm; Pühajõe allikad) (KLO4000555)
NimiMustallikas = Üüste allikad = Mustaallikad jt. lähikonnas
AsukohakirjeldusPosti Kõrtsi talust, mis asub Märjamaa - Pärnu maantee ääres,
ca 200 m lääne pool metsas.
KaitseMustaallikas kui muistne ohvriallikas võeti arheoloogia-
mälestisena kaitse alla 1964. a. Kogu allikate rühm võeti
looduskaitse alla Rapla RSN TK otsusega 24.11.81.a. Vaja
on hoida allikaid kaitse all. Mitte teha lageraiet, kuivendus-
töid. Tähistada mitte ainult Mustallikas, vaid allikaala.
1998. a. üksikobjektina looduskaitse all.
IseloomustusSuur tõusuallikate ala metsasel soisel tasandikul. Esineb 6
väikest allikarühma, kust algavad ojakesed suubuvad põh-
ja poole kraavi. Pühajõe e. Üüste oja õgvendatud ja süven-
datud sängi. Allikad on enamasti pisikesed ja nähtavad
hästi kevadeti. Neist tulevad ojakesed kaovad kohati puu-
juurte alla ja tulevad teisal jälle välja. Kõik allikad kokku
võivad anda u. 20 l/s vett. Tähepanuväärsemaid allikaid on
loetletud 17, kokku on neid mitukümmend.
Kõige suuremat allikalist veekogu nim. Mustallikaks e. Musta-
allikaks, mis asub allika ala idaserval metsaservas. See ku-
jutab enam kui 10 m laiust ja u. 1 m sügavust mustava,
mudase põhjaga lehtrit, kust algab allikaojake pikkusega
u. 20 m. Nimelisteks allikateks on veel Valgeallikas ja
Karuallikas, millede asukoht teiste hulgas on meil teadmata.
Rahvajuttude järgi oli Mustaallikas vanasti, nii 60-70 a. tagasi
50 m pikk ja 30 m lai veekogu sügavusega 5 m. Selle veega
ravitseti silmi. Allika kohta on rahvajutte ja muistendeid. Selles
olevat ämbritäis kulda ja siin olevat uppunus härjad, kes
jooksid põllult parmude eest allikasse, vedades kaasa
kündja tüdruku.
KoostanudÜ. Heinsalu
SeisundRahuldav. Asuvad metsas. Lähedased kuivendustööd
ja oja süvendamine on muidugi allikate vooluhulka
vähendanud.
TähtsusTeaduslik, (hüdroloogiline, hüdrogeoloogiline), ökoloogiline
(märgala), kultuurilooline (ohvriallikas), õppeotstarbeline,
rekreatiivne. Vanasti käidud ikka Mustaallikat imetlemas ja
selleks oli kõrvalkasvava kuuse otsa tehtud isegi platvorm,
kust nägi ülalt selget vett ja kalu ujumas. Siin olevat peetud
ka rahvapidusid.
UuritusAndmeid on Eesti TA Geoloogia Instituudis, Ajaloo Instituudis
(A. Tiitsmaa. Märjamaa kihelkonna kirkeldus. 1924.a.).
Ajaloo ja Kultuurimälestiste Inspektuuris; KA töös "Rapla
Metsamajandi piirkonna looduskaitse objektid". Koost.
M. Raid. Käsikiri. Metsakorralduskeskus. Tallinn. 1982.
Artiklid: 1. Mustallikas - Ühistöö 14.06.1979. nr. 68;
2. Petersoo, T. Pühajõe oja ja Üüste Mustallikas. - Ühistöö
23.07.1988. nr. 86 (L. Pikkani käsikirja järgi).
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiRapla maakond, Märjamaa vald, Paeküla küla