Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1986.12.18 Rakvere raj. RSN TK otsus nr.301 Mõdriku-Roela maastikukaitseala moodustamineRakvere rajooni RSN Täitevkomitee 18.12.1986. a otsus nr 301Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud18.12.1986
RekvisiitRakvere rajooni RSN Täitevkomitee 18.12.1986. a otsus nr 301
PealkiriRakvere raj. RSN TK otsus nr.301
Mõdriku-Roela maastikukaitseala moodustamineRakvere rajooni RSN Täitevkomitee 18.12.1986. a otsus nr 301
Sisu

Eesti NSV

Rakvere rajooni Rahvasaadikute Nõukogu

TÄITEVKOMITEE

o t s u s

18.12.86 nr. 301

Mõdriku- Roela maastikukaitseala moodustamine

Maastikuliselt väga ilusate ja geoloogiliselt huvitavate Roela-Mõdriku oosistu, Mõdriku-Mustjärve mõhnastike ja

Küti, Voore ja Allika allika kaitseks, kooskõlas Eesti NSV maakoodeksi 162, Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee

o t s u s t a b:

1. Nõustuda Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi ettepanekuga Mõdriku-Roela

maastikukaitseala moodustamisega loduskaitsealuse maastikuüksikelemendi nr. 89 alusel piirikorrektuuriga Rakvere

Metsamajandi, Vinni näididsohvoostehnikumi ja Roela sohvoosi maadest mahaarvamiseta pindalaga 1839 ha.

(vt. skeemi).

2. Kinnitada maakasutuse põhitingimused vastavalt lisale nr. 1.

3. Kinnitada Mõdriku-Roela maastikukaitseala põhimäärus vastavalt lisale nr. 2.

4. Rakvere Metsamajandil koos Vinni näidissohvoostehnikumi, Roela sohvoosi ja Vinni külanõukoguga tagada

kaitseala reziimist kinnipidamine.

5. Rakvere Metsamajandile koostöös Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee riikliku põllumajandusinspektsiooniga

tähistada kaitseala piirid põhimaa kasutuse kaartidel ja looduses.

6. Tühistada Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee otsuse nr. 198 lisa nr. 4 p. 8 - 11.12.78.a.

Esimees M. Sistok

Sekretär I. Teder

Lisa nr. 1

Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee

otsusele 18.12.86 nr. 301

Maakasutuse põhitingimused maa eraldamisel Rakvere rajoonis Mõdriku-Roela

maastikukaitseala alla.

----------------------------------------------------------------------------

Objekti nimetus Põhimaakasutajad, Maakasutuse põhitingimused

pindala

----------------------------------------------------------------------------

Mõdriku-Roela 1. Rakvere Metsa- 1. Maad eraldada maastikukait-

maastikukaitseala majand 866,0 ha seala alla põhimaa kasuta-

1839 ha 2. Vinni näidus- misest mahaarvamiseta.

sohvoostehnikum 2. Maakasutajatel on õigus

945,0 ha kasutada maad kooskõlas kehti-

3. Roela sohvoos va seadusandlusega, kinni pi-

23,9 ha dades Roela-Mõdriku maastiku-

4. Muud - 4,1 ha kaitseala põhimäärusest.

Sekretär I. Teder

Lisa nr. 2

Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee

otsusele 18.12.86 nr. 301

Mõdriku-Roela maastikukaitseala

P Õ H I M Ä Ä R U S

I: uldsätted

1. Mõdriku-Roela maastikukaitseala on moodustatud Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee 18.12.86 otsusega

nr. 301 maastikuliselt ilusate ja geoloogiliselt huvitavate ooside, mõhnastike ja allikate kaitseks.

2. Mõdriku-Roela maastikukaitseala pindala on 1839 ha. Maa eraldatakse põhimaa kasutamisest mahaarvamiseta,

maa majanduslik kasutamine peab vastama kinnitatud kaitsereziimile. Mõdriku-Roela maastikukaitseala haldab

Rakvere Metsamajand.

II. Mõdriku-Roela maastikukaitseala ülesanded ja reziim

4. Kaitseala ülesanne:

Kaitsta maastikuliselt ilusaid ja geoloogiliselt huvitavaid oose, mõhnastikke ja allikaid.

5. Mõdriku-Roela maastikukaitsealal on keelatud:

5.1 maavarade kaevendamine.

Tegutsevad karjäärid likvideeritakse Rakvere Rajooni RSN Täitevkomitee poolt määratud tähtaegadeks.

5.2. tööstuslike objektide ja põllumajanduslike tootmishoooonete ja ladude püstitamine;

5.3. kaevanduste jt. objektide maapealsete kommunikatsioooonide (teed, elektriliinid jne.) rajamine;

5.4. loodust pöördumatult muutvad tööd (uus maaparandus, teede egitamine);

5.5. maade väetamine ligemal kui 50 meetrit magistraalkraavidest ja allikatest;

5.6. loomade jootmine allikatest ja magistraalkraavidest;

5.7. metsa lageraied (v.a. seisukorralangid);

5.8. igasugune prahistamine.

III. Mõdriku-Roela maastikukaitseala valve.

6. Territooriumi kaitse kindlustab Rakvere Metsamajand koostöös Vinni näidissovhoostehnikumiga ja Roela

sovhoosiga. Kaitseala reziimi täitmine on kohustuslik kõikidele piirkonnas tegutsevatele ettevõtetele ja ametkondadele.

7. Kodanikud ja ametiisikud, kes on süüdi kehtestatud reziimi rikkumises, võetakse vastutusele seaduses ettenähtud

korras.

Sekretär I. Teder

LKR: 11.03.1997 13:35:50

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1986.12.18_nr301_Rakvererj_RSN (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidMõdriku-Roela maastikukaitseala (KLO1000579)
Mõdriku-Roela MKA (KLO1000025)