Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1992.01.15 Põlva Maavalitsuse määrus nr. 16 Piusa liivakoobaste kaitseala laiendamineVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud15.01.1992
RekvisiitPõlva maavalitsuse 15.01.1992. a määrus nr 16
PealkiriPõlva Maavalitsuse määrus nr. 16
Piusa liivakoobaste kaitseala laiendamine
Sisu

ENSV

PÕLVA MAAVALITSUS

MÄÄRUS

15. 01.1992. A. NR. 16

Piusa liivakoobaste kaitseala laiendamine

Piusa koobastikust on Põlva Rajooni RSNTK otsusega nr. 180 30. 09. 1981. a. võetud kaitse alla selle põhiosa

raudteejaama kohal. Kaitse alla ei ole seni võetud kahte vanemat koobastikku Orava- Obinitsa maanteest läänes.

Need koopad on nahkhiirte talvituspaikadena võrdväärsed juba kaitstava alaga, seejuures just neis on läbi viidud

püsivaid vaatlusi alates 1940. aasta keskpaigast. Kogu koobastik kompleksselt on talvituvate isendite koguarvult

nahkhiirte suurim ja regulaarse uurimistöö kestuselt ainulaadne piirkond Eestis Seoses ülaltooduga Põlva Maavalitsus

määrab:

1. Laiendada olemasolevat Suuremetsa kn. Räpina NMM Orava mk territooriumil asuvat koobastiku kaitseala

Orava-Obinitsa maanteest lääne poole jäävate koobastike alga (nr. 4 ja 5). Kaitsealale juurdetulevad alad

moodustavad kv. 153 edelaosa ja kv 172 loodeosa, kokku pindala 6 ha.

2. Nimetatud alale ei tohi välja anda maa- ja mäeeraldusi liiva kaevandamiseks.

3. Lubatud on metsamajanduslik tegevus pargimetsa normatiividega.

4. Tühistada välja antud maa- ja mäeeraldus koobastikule nr. 3.

5. Kontroll käesoleva määruse täitmise üle panna maa-ametile.

Maavanem M. Leivo

Maasekretär M. Amor

LKR: 18.06.1997 09:54:06

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidRändrahn; Karisilla kivi (KLO4001248)
Orhideede kasvukoht (KLO1000556)