Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1974.06.21 Kingiseppa raj.TSN TK otsuste protokoll nr 11 Kohaliku kaitse alla võetud allikate ja kurisude kaitsetsoonide ja -reziimi kinnitamisestVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud21.06.1974
RekvisiitKingissepa rajooni TSN Täitevkomitee 21.03.1974. a otsuste protokoll nr 11
PealkiriKingiseppa raj.TSN TK otsuste protokoll nr 11
Kohaliku kaitse alla võetud allikate ja kurisude kaitsetsoonide ja -reziimi kinnitamisest
Sisu

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

o t s u s t e p r o t o k o l l nr. 11

21. juunil 1974.a. Kingissepas

Päevakorrapunkt nr. 13

Kohaliku kaitse alla võetud allikate ja kurisude kaitsetsoonide ja -reziimi kinnitamisest.

O t s u s t a t i :

Kinnitada kohaliku kaitse alla võetud allikate ja kurisude kaitsetsoonid ja -reziim alljärgnevalt :

1. Pühatu allikad.

1. Asub Kuressaare külanõukogus "Saare Kaluri" territooriumil.

2. Kinnitada kaitsetsoon järgmiselt : loode-edela piir magistraalkraavi K-5 ja ülesharitavate maadega, kirde-ida piir

objekti teed pidi metsapiiri mööda kuni lõikumiseni K-5-ga, Vt: skeem nr. 1.

3. On keelatud allikate reostamine, risustamine, vaiade põhja tagumine, kallaste sissesõtkumine, allikatest taimede

murdmine, väljakiskumine või allikate muul viisil kahjustamine.

+ 4. On keelatud kaitsetsooni piirides puhkeehituste rajamine.

++ 5. Olemasolev haljastus tuleb säilitada.

2. Odalätsi allikad.

1. Asuvad Kihelkonna külanõukogus "Kommunismi" kolhoosi territooriumil.

2. Kinnitada kaitsetsooni 50 meetri ulatuses kalda äärest. Vt. skeem nr. 2.

+ ja ++

On kinnitatud Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee otsusega 23. arillist 1974.a.

3. On keelatud allikate reostamine, risustamine, vaiade põhja tagumine, kallaste sissesõtkumine, allikatest taimede

murdmine, väljakiskumine või allikate muul viisil kahjustamine.

4. On keelatud kaitsetsooni piirides igasugune ehitamine.

5. On keelatud allikate veereziimi muutmine.

3. Jõempa kurisu.

1. Kurisu asub Kärla külanõukogu Saaremaa Tööstusliku Metsamajandi territooriumil.

2. Kinnitada kaitsetsooni Anepesa (I ja II) ja Kuresoo objektid, äravoolukraavide äärtest ja looduskaitse objekti

ümbert 50 meetri ulatuses. Vt. skeem nr. 3.

4. Tuiu - Küdema kurisud.

I. Nõmme kurisud.

1. Asuvad Mustjala külanõukogus "Mustjala" kolhoosi territooriumil.

2. Kinnitada kaitsetsooni Järissoo objekt, äravoolukraavide äärtest ja looduskaitse objekti ümbert 50 meetri ulatuses.

Vt. skeem nr. 4.

II. Paka kurisud.

1. Asuvad Mustjala külanõukogus "Mustjala" kolhoosi territooriumil.

2. Kinnitada kaitsetsooni Tuiu objekt koos Järise järvega, äravoolukraavide äärtest ja looduskaitse objekti ümbert

50 meetri ulatuses. Vt. skeem nr. 4.

III. Pärima kurisud.

1. Kurisud asuvad Mustjala külanõukogus Saaremaa Tööstusliku Metsamajandi territooriumil.

2. Kinnitada kaitsetsooni Pärima objekt, äravoolukraavide äärtest ja looduskaitse objekti ümbert 50 meetri ulatuses.

Vt. skeem nr. 4.

IV. Paatsa kurisud.

1. Asuvad Mustjala külanõukogus "Mustjala" kolhoosi territooriumil.

2. Kinnitada kaitsetsooni Paatsa objekt ja looduskaitse objekti ümbrus 50 meetri ulatuses. Vt. skeem nr. 4.

5. Aula karstiala.

1. Asub Kaarma külanõukogus Lenini-nimelise kolhoosi territooriumil.

2. Kinnitada kaitsetsooni Hakkjala ja Aula objektid, äravoolukraavide äärtest ja looduskaitse objekti ümbert

50 meetri ulatuses. Vt. skeem nr. 5.

6. Kinnitada kõigile eelnevalt loetletud kurisudele järgmine kaitsereziim:

1. Keelata igasugune ehitamine äravoolukraavide äärtes ja looduskaitse objekti ümbruses kaitsetsooni piirides.

2. Keelata kaitsetsooni piirides mürkkemikaalide kasutamine. Erakorralisel vajadusel annab mürkkemikaalide

kasutamise loa ja tingimused Saare Maaparanduse Valitsus.

3. Keelata kaitsetsooni piirides lennukitelt ja lumele väetamine ning mineraalväetiste külv tuulise ilmaga.

4. Keelata risu vedamine ja reovete juhtimine karstivormidesse.

/J. Räim/

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

esimees

/H. Saamel/

Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomitee

sekretär

LKR: 31.03.1997 13:38:01

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidOdalätsi allikad (KLO1000549)
Jõempa kurisud (KLO1000474)
Pühatu allikas (KLO4001064)
Tuiu-Paka kurisud (4) (KLO1000082)
Odalätsi maastikukaitseala (KLO1000590)