Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Naissaare Miinilao rahnud I, II, III, IV, VVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaNaissaare looduspark (KLO1000540)
NimiNaissaare Miinilao rahnud I, II, III, IV, V
AsukohakirjeldusAsukoht: Harjumaa. Naissaar. Saare lõunaosas paikneva end. NL miinilao-tehase territooriumil või selle välispiirde ääres - miinilao territooriumile ehitatud silmusjate raudteetrasside läheduses. Raudteetrasse mööda on rahnud hõlpsasti leitavad.( LKR: 08.01.2000, 17:09:41 )
Kaitse<KAITSE>
Ei ole looduskaitse all. Soovitav edasistest kahjustustest säästa - seda soodustab iseeneslikult ka saare maastikukaitsealaline reziim.

( LKR: 08.01.2000, 17:10:55 )
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

I-13 Lääneväravakivi. Miinilaost läände väljuva tee värava juures, väljaspool laoterritooriumi traattõket, raudteelookest 120 m läänes, Põlendikukivi juurest hästi nähtav.
Mügarja pealispinnaga piklik teravaharjaline samblikukattega rahn.
Rabakivigraniit (piiterliit) 6,7x3,5x2,8 m. Ümbermõõt 16,8 m.

II-15 Aiaäärne rahn. Eelmisest 100 m kagu pool, miinilao territooriumi ümbritseva traattõkke välispiirdel paiknev ümarakontuuriline rahn. Põhja- ja idakülg eenduvad, lõuna ja läänekülg laugemad. Samblikega, laiguti ka samblaga kaetud. Põlendikukivi juurest nähtav.
Graniitgneiss, läbitud pegmatiidisoontest (migmatiitgneiss)
4,4x3,8x2,5 m. Ümbermõõt 12,8 m.

III-16 Raudteeristmiku rahn. Põlendikukivist sadakond meetrit kirde pool, põhiraudtee ääres (3-4 m), selle ristumiskohast eelviimase harusilmusega mõned meetrid ida pool. Rahnust läände jääb tehissüvend mullakuhjatistega.
Piklik pätsikujuline ümarjate kontuuridega rahn. Lääne- ja loodeküljel eenduv, kirdeküljel alusel taanduv. Rahnu nõgususes kasvab mänd. Kaetud sambla ja samblikega.
Kivimiliselt keerukas: pegmatiitsoontega poimuv mitmesuguse teralisusega graniitgneiss (migmatiit).
5,7x3,7x2,6 m. Ümbermõõt 15,8 m.
Rahnudest ca 100 m kirde pool on sama trassi järgmise raudteeharu ristumiskohas veel üks, kuid väiksem rahn, millega võib kirjeldatu segi ajada.

IV-17 Metsarahn. Miinilao keskosas, põhjapoolsema raudteesilmuse keskmes paiknev tähelepandavam sammaldunud rahn. Rahnu võib leida miinilao põhiliste hoonete vahelt mööda trassi lääneloode poole minnes ja seejärel esimesele mööda sihti kulgevale metsateele paremale, edelasse pöörates. Piki teed 200 m liikudes enne ristuva sihini jõudmist on rahn teest lõuna pool nähtav.
Madal ümarakontuuriline pätsikujuline rahn, mis paikneb niiskevoitu süvendis. Põhja ja idakülg püstised, suhteliselt paljad, teised küljed laugemad, kaetud sambla ja metsakõduga. Ümbritsevas kuuse-männi-kase segametsas ka palju väiksemaid kive, kohati rikkalike külvidena. Osa rahne ka lõhutud ja ehituseks viidud - teeserval teravanurgaliste tükkide jäänused.
Hall keskmiseteraline graniit või graniitgneiss.
4,9x3,2x2,1 m. Ümbermõõt 11,9 m.

V-18 Süvendiäärne rahn. Edelapoolseima raudteeharu ääres, Põlendikukivist 400 m ida pool, miinilao territooriumile kaevatud ohutussüvendi serval, osaliselt karniisina üle selle püstseina ulatumas. Raudteetrassilt hästi nähtav, teel Põlendikukivi juurde raske teda märkamata mööduda.
Kuhjakujuline, peaaegu maapinnal lasuv, alusel ahanev rahn, sambla ja omakõdu kattega lael.
Rabakivi. 6,0x4,7x3,5 m. Ümbermõõt 17,4 m.

KoostanudKoostanud:Pirrus, E.
10. okt. 1997.a.
(LKR: 08.01.2000, 17:10:22 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Rahuldav.
Säästetud militaarrajatiste ehitamisel, kuid paiknemine tehismaastikus ei soodusta nende käsitlemist tüüpiliste loodusmälestistena.


( LKR: 08.01.2000, 17:10:42 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline, teaduslik. Koos keskse Põlendikukiviga (vt. eraldi materjali) iseloomustavad hästi piirkonna suurte rahnude kivimilist koostist, mis pole sugugi monotoonselt rabakiviline.
Uuritus<UURITUS>


E. Pirrus 12.09. 1997.a. Kirjeldamine, moodistamine, põhiplaanide koostamine, kivimimäärang.

LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Viimsi vald, Väikeheinamaa küla