Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Poka kurisuVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaTuiu-Paka kurisud (4) (KLO1000082)
NimiPoka kurisu
AsukohakirjeldusPoka talust 300 m kirdes, kuusikus.
KaitseHoida looduslikus seisundis. Veesäilitusala.
Looduskaitse all 1973. aastast.
KirjandusSaaremaa MM järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid.
Tallinn, 1987.
IseloomustusKuusikus asub 60 m pikkune, 30 m laiune, 2,5 m sügavune
karstiorg. Voolusäng ja pugem lõunaosas on kivised. Kuri-
susse voolab suurvee ajal veerikas ja kiirevooluline Tuiu
oja. 1978.a. kevadel oja vooluhul oli 60 l/s, millesse valgu-
vad Järise järve piirkonna kuivendusobjekti veed. Oja al-
gab Järise järvest.Väga veerikkal ajal on ümbrus üle ujuta-
tud ja vesi ulatub Poka talu hoonetini, kus esineb samuti
neeldumiskohti. Kurisust põhja ja loode pool on samuti
madalaid langatuslohke. Siin maa alla neeldund veed
väljuvad allikatena maapinnale Saatsa külas. Keemiliselt
koostiselt oli vesi aluseline - pH-7,9; HCO4-SO4-Ca-Mg
(okt. 1973.a.).
KoostanudE. Lust
SeisundHea. Kuna veed valguvad karsti maaparandusobjektilt,
siis on võimalik väetisereostus. Tuleks arendada mahe-
põllumajandust.
TähtsusTeaduslik, geoloogiline, õppeotstarbeline, veesäilitusala.
Suure neeldumisvõimega kurisu.
UuritusAndmed Geoloogia Instituudis: 1973, 1978.
LoodusobjektKarstivorm
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiSaare maakond, Saaremaa vald, Tuiu küla