Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1992.02.13 Lääne-Viru Maavalitsuse määrus nr.42 Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusalade kohtaVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud13.02.1992
RekvisiitLääne-Viru Maavalitsuse 13.02.1992. a määrus nr 42
PealkiriLääne-Viru Maavalitsuse määrus nr.42
Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusalade kohta
Sisu

Lääne-Viru Maavalitsus

Määrus

13.02.92. Nr.42

Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusalade kohta.

Aluseks võttes Pandivere Riikliku Veekaitseala territooriumil tehtud veekaitse teaduslike uuringute andmed ja

maakonna looduskaitse talituse ettepaneku, Lääne-Viru Maavalitsus

määrab:

1. Kinnitada Lääne-Viru maakonnas paiknevate Pandivere Riikliku Veekaitsealade nimekiri vastavalt lisale nr.2.

2. Kinnitada veesäilitusalade kasutamiseeskirjad vastavalt lisale nr.1.

3. Pidada vajalikuks taotleda:

3.1. veesäilitusalade jätmist reeglina riigi maafondi koosseisu;

3.2. maa omanikele maksusoodustusi piiratud tootmise ulatuses.

Maavanem L.Kaljuvee

Abimaavanem V.Sarnet

Lisa nr. 1

Lääne-Viru Maavalitsuse

13.02.92 määrusele nr. 42

Veesäilitusala kasutamise eeskirjad.

1. Veesäilitusalade (VSA) territooriumidel toimuv tegevus peab vältima veereziimi muutusi ja vee kvaliteedi halvenemist.

2. VSA-del asuvatele loodusharuldustele (karstilehtrid ja allikad) peab olema tagatud kõigi asjahuviliste juurdepääs.

3. VSA-del on lubatud loodusliku heina niitmine, vahekasutusraie vastavalt metsakorralduskavale ja vajadusel

veekogude puhastamine.

4. VSA-le jäävad majavaldajad ja teised maakasutajad peavad rangelt jälgima veekaitsenõudeid.

5. VSA-del on keelatud:

5.1. uute ehitiste rajamine;

5.2. maavarade ja maaainese kaevandamine;

5.3. kultuurtehniliste ja kuivendustööde tegemine;

5.4. reovee juhtimine pinna ja põhjavette ning pinnasesse;

5.5. peakasutusraide tegemine.

Abimaavanem V.Sarnet

Lisa 2

Lääne-Viru Maavalitsuse

määrus nr. 42 13.02.92.

Lääne-Viru maakonnas asuva Pandivere Riikliku Veekaitseala veesäilitusalad kokku

1200 hektarit.

I Kunda jõe kesk- ja ülemjooksul asuv karsti ja allikate piirkond.

1. Muru karstiala

2. Sämi allikad

3. Rahkla allikad

4. Ulvi allikad

5. Põlula allikad

6. Voore allikad

7. Roela allikad

Kokku veesäilitusala 195 ha.

II Mõdriku-Vetiku allikad, kokku 15 ha.

III Torma allikad, Karitsa karstiala, Jupri salaoja, kokku 25 ha.

IV Loobu jõe ülemjooks Jõepere allikatest Kadrina veehoidlani, kokku 140 ha.

V Saksi karstijärvikud, kokku 35 ha.

VI Assamalla-Võhmetu-Porkuni veesäilitusala, kokku 105 ha; sealhulgas Assamalla luht, Võhmetu-Lemküla

karstijärvikud, Porkuni järv.

VII Aniste-Heinjärve-Savalduma karstijärvikud, kokku 380 ha.

VIII Järsi-Aavere karstijärvikud, kokku 15 ha.

IX Varangu allikad, kokku 10 ha.

X Kiltsi mõisa pargiallikad, kokku 5 ha.

XI Äntu allikajärved, Kärsa ja Nõmme allikad, kokku 15 ha.

XII Pedja jõe ülemjooks kuni veehoidlani koos Simuna Katku allikaga kokku 10 ha.

XIII Avijõe ülemjooks koos Muuga allikatega, kokku 15 ha.

Märkus: jõed ja allikad on arvestatud veesäilitusalasse koos nendele kehtestatud kaitse ja kaldavööndiga.

Abimaavanem V.Sarnet

Pandivere Riiklik Veekaitseala:

1. Väetamise reziim

2. Umbrohu- ja kahjuritõrje korraldus

3. Karstilohkude maastikul märgistamine

4. Kaartide kasutamine agronoomide poolt

5. Jäätmete kasutamine, kahjustamine

6. Lägamajandus, kasutamine, tehnoloogia laudas ja põllul.

Veekaitseskeemid Pandivere maadel: V.-Maarja, Triigi, P drangu, Uhtna, Vao koos maj.

Analüüsiga, "Energia"

Tegemisel: Laekvere, Roela, Vohnja, Vajangu, P lula.

Tellitud: Vinni, Vilde, Kalevipoeg

7. Põhu kasutamine: nii mullaviljakuse varuna kui kkk-ks.

LKR: 04.11.1997 19:49:36

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1992.02.13_nr42_L-ViruMV (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidSavalduma karstiala (KLO1000028)
Võhmetu-Lemküla-Porkuni karstijärved ja oosid (KLO1000169)
Vetiku allikad; Vetiku Söeoru allikad e. Vanajärve allikad (KLO1000439)
Rahkla allikad (KLO4001070)
Sämiveski allikad (KLO4000546)
Mõdriku-Roela MKA (KLO1000025)
Simuna katkuallikas (KLO4000550)
Äntu maastikukaitseala (KLO1000181)
Pandivere veekaitseala (2374)
Varangu Siniallikad (KLO4001075)
Mõdriku veskijärve allikad; (Mõdriku mineraalveeallikas; Mõdriku Vanaküla allikas) (KLO4000547)
Äntu allikajärved (KLO1000128)
Porkuni maastikukaitseala (KLO1000270)
Mõdriku-Roela maastikukaitseala (KLO1000579)