Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Avaste soo = Mihkli sooVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaAvaste looduskaitseala (KLO1000464)
NimiAvaste soo = Mihkli soo
AsukohakirjeldusKuulub Lihula-Lavassaare soostikku.
Asukoht: Pärnu, Rapla ja Lääne maakonna piiril.


( LKR: 28.02.1998, 16:35:30 )
( LKR: 17.04.1998, 14:37:54 )
( LKR: 17.04.1998, 14:38:05 )
Kaitse<KAITSE>
Lisaks praegusele Avaste Sookaitsealale (moodustati 1981.a.) peaks arvele vôtma veesäilitusalana.
( LKR: 17.04.1998, 14:41:22 )

Rapla raj. RSN TK otsusega 24.11.81.a. loodi Avaste
sookaitseala pindalaga 1635 ha. ENSV MN määrusega
25.05.81.a. loodi Avaste sookaitseala pindalaga 1635 ha.
Mitte lubada vee reguleerimist ja turbavarumist.
1998.a. maastikukaitseala pindala 5086 ha.
Kirjandus<KIRJANDUS>
Eesti turbavarud, 1992. RE Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Haberman, H. 1955. Avaste madalsoo rohurinde fauna struktuurist ja dünaamikast. - Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 48. Tallinn.
Haberman, H. 1959. Eesti madalsoode mardikalised. - Entomoloogiline kogumik I. Tartu.
Orru, M. 1995. Eesti turbasood. Teatmik. Eesti Geoloogiakeskus. Tallinn.
Orru, M., Shirokova, M., Veldre, M., Ramst, R. 1986. Pärnu rajooni turba ja sapropeeli otsingulis-hinnanguliste tööde aruanne. Keila, Eesti Geoloogiafond.
Renno, O. 1955. Môningate Lääne-Eesti madalsoode linnustikust. -Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 48. Tallinn.
Renno, O. 1958. Lääne-Eesti madalsoode linnustiku maastikuseosest ja populatsioonidünaamikast. - Ornitoloogiline kogumik I. Tartu.
Tônisson, E. 1977. Soontagana maa ja tema maalinn. - Eesti Loodus, 10.
Valk, U. 1988. Eesti sood. Tallinn.
Kask, M. 1965. Rastitelnost bolota Avaste Zapadnoi Estonii. Tartu.
Kink, H., Andresamm, E., Orru, M. 1998. Eesti soode
hüdrogeoökoloogia. Tallinn, lk. 119.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Soo üldpindala on 8702 ha, sellest turbamaardlat 6442 ha. Levib ainult madalsoolasund; toitub pôhjaveest ja sademetest, eesvooluks on Allika ja Teenuse jôgi. Soo on väga märg, veetase ulatub sageli kohati soo pinnast 0,2-0,3 m kôrgemale. Tekkis maismaa soostumisel, turba lamamiks liivsavi, savi, moreen. Turba paksus on 2,6-4,1 m, turbavaru (24,4 milj. t) on arvel passiivse reservvaruna. Kasvavad peamiselt kased, üksikud männid, kôrge ja tihe pilliroog, palju on tarnamättaid.
1981.a. moodustati 5086 ha-l Avaste sookaitseala. Lôunaservas suuremal soosaarel asub arheoloogiline mälestis Soontagana maalinnus. Tähelepanuväärne on soo idaserval paiknev järsk rannaastang (Rapla maakond).
Soo asub tundliku veerezhiimiga alal, sellest lôunapoole jääb karstiala.

Rapla maakonda jääb Avaste soo põhjaosa, mida piirab
idast Avaste astang ja mägi. Selle ääres on kraavidega
kuivendatud soo servaalasid. Soo abs. kõrgus on siin
10-12 m piires. Suhtelised kõrgused ulatuvad põhja pool
üle 3 m, idas - vastu Avaste mäge on need ligi 13 m.
Kaardipildi järgi on see lage ja tasane raba. Vee äravool
toimub Kose jõe kaudu.
Soo tekkis mineraalmaa soostumisel, toitub põhjaveest.
Soos levib madalsoo taimkate. Madalsoo turba paksus
2,6-4,1 m.
KoostanudKoostanud:
Ü. Heinsalu, H. Kink,
E. Andresmaa 08.11.1996
(LKR: 28.02.1998, 16:35:53 )
(LKR: 28.02.1998, 16:36:06 )
(LKR: 17.04.1998, 14:39:36 )
(LKR: 17.04.1998, 14:44:39 )
SeisundHea.
Looduskaitseline seisund:
Lôunaosa kuivendatud, keskosa looduslik; seisund hea. Paljude uuringuvôimalustega ala.( LKR: 28.02.1998, 16:36:31 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
maastikuline, ökoloogiline, veekaitseline.
Uuritus<UURITUS>
Eesti Geoloogiakeskuse turbavarude otsingu- ja otsingu-hinnangulised tööd Pärnu maakonnas aastatel 1983-1986 ning täiendavad uuringud 1987-1989.a.
Avaste soo oli ENSV TA ZBI statsionaarse uurimise objektiks aastatel 1951-1954, ilmus detailne taimkatte ülevaade (Kask, 1965). Tehtud on ka ornitoloogilisi, entomoloogilisi ning arheoloogilisi uuringuid (Renno, 1955, 1958; Haberman, 1955, 1959; Tônisson, 1977)


LoodusobjektSood
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Lääneranna vald, Kibura küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Kurese küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Parasmaa küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Rumba küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vastaba küla
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Võhma küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Avaste küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Kojastu küla
Rapla maakond, Märjamaa vald, Ojapere küla