Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Naissaare Väikeheinamaa Suurkivi = LillängstorstenVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaNaissaare looduspark (KLO1000540)
NimiNaissaare Väikeheinamaa Suurkivi = Lillängstorsten
AsukohakirjeldusAsukoht: Harjumaa. Naissaar. Saare edelaosas, hävinud küla läänepiiril, võsastunud heinamaalagendiku ja metsa piiril, puukirikust 900 m lääneloodes, miinilao territooriumilt Põlendikukivi juurest lähtuva sihi pikendusel, viimasest 1,2 km kagu pool.
Rahn ei ole hõlpsasti leitav, vaadet temale varjab võsa.


( LKR: 08.01.2000, 17:02:18 )
Kaitse<KAITSE>
Ei ole looduskaitse all. Suure ilmeka maastikuelemendina vajab säilitamist.

( LKR: 08.01.2000, 17:03:38 )
Kirjandus<KIRJANDUS>


Gustavson, H. Monda Naissaarest. Tln., Varrak, 1994. Lk. 9-10, joonis.

Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>


Püstiste seinte ja lõhedest astmeline pealispinnaga rahn.
Rabakivi.
Korgus 3,7; ümbermõõt 18 m (H. Gustavsoni andmetel, 1994).
Vajab täiendavat uurimist.
(Täiendavat uurimist vajavad veel teadaolevad Männikukivi, Sadamakivi ja Keskkivi, mille kohta andmed on puudulikud).

KoostanudKoostanud:E. Pirrus
10. okt. 1997. a.
(LKR: 08.01.2000, 17:03:08 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Rahuldav.
Paikneb looduspargi - maastikukaitseala territooriumil.


( LKR: 08.01.2000, 17:03:23 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Maastikuline. Orientiir võsastunud maastikul.
Uuritus<UURITUS>


H. Gustavson - 1977-1979, suurusandmed, joonis.

LoodusobjektRändrahn, kivi
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Viimsi vald, Väikeheinamaa küla