Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Jõuga oosid ja järvedVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaKivinõmme maastikukaitseala (KLO1000494)
NimiJõuga oosid ja järved
AsukohakirjeldusJõuga külast 1 km kirdes metsas. Ala läbib Mustvee - Kurtna maantee.
KaitseV?tta kaitse alla, h?lmates ka kääpad. Lubamatu on lageraie, kruusa-liiva kaevandamine ja järvede vee omaduste muutmine. Olemasolev karjäär tuleb sulgeda. Vältida igati järvede reostumist.
Kirjandus1. Mäemets, A. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977.
2. Rähni, E. Illuka ooside ala. - Eesti Loodus, 1959, 1.
3. Raukas, A., Rähni, E., Miidel, A. 1971. P?hja-Eesti servamoodustised. Tln.(vene k.).
IseloomustusUnikaalsed oosid ja nendevahelised n?od koos kolme söllijärvega. Ala ulatus kirdest edelasse on umbes 3 km. See kujutab osa Iisaku-Illuka oosisüsteemist, kus esineb nii tasaselaelisi lavaoose kuni 10 m ja teravaharjalisi kitsaid ning veelgi k?rgemaid oose. Ooside vahel on sügavaid oosilohke. Neist suuremates on järgmised umbjärved: Pesujärv (2,0 ha) sügavusega 9,5 m; Linajärv (1,1 ha) sügavusega 7 m; Liivjärv (2,2 ha) sügavusega 8,3 m (sügavused on antud koos lendmudaga). Järved on heledaveelised ja tugevasti setetega täitunud. Tüübilt kuuluvad tugevasti eutrofeerunud vähetoiteliste järvede hulka, kust on leitud väga haruldasi planktereid ja p?hjaloomi.K?ige väiksema vee läbipaistvusega on varem sageli pesupesemiseks kasutatud Pesujärv. Ainsaks kalaks on koger, leidub veekonna. Mikrokihilised järvesetted sisaldavad informatsiooni ala paleogeograafia ja inimtegevuse ajaloo kohta. J?uga külast kirdes on rohkesti muinasaegseid kääpaid (J?uga kääbaskalmistu 11-12 saj.). Kahte järsun?lvalist mäge - Ees- ja Taga-Linnamäge peetakse muistseteks pelgupaikadesk.
KoostanudKoostanud:R. Karukäpp; A. Mäemets
SeisundÜldiselt rahuldav, järvedes vaevu rahulsav. Ala läbib lageraiega trass. Suur kruusaauk on maastikku väga oluliselt rikkunud.
( LKR: 06.10.1998, 12:50:01 )
TähtsusTeaduslik (ainulaadne, glatsiaal-geoloogiline), limnoloogiline, arheoloogiline, kultuurilooline, maastikuline, puhkeotstarbeline, ]ppeotstarbeline.
LoodusobjektOos
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Jõuga küla