Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1938.05.11 Vabariigi Valitsuse otsus 11. maist 1938 maa-alade looduskaitse alla võtmise kohta.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud11.05.1938
RekvisiitRT 1938, 49, 456
PealkiriVabariigi Valitsuse otsus 11. maist 1938 maa-alade looduskaitse alla võtmise kohta.
Sisu

456. Vabariigi Valitsuse otsus 11. maist 1938 maa-alade looduskaitse alla võtmise kohta.

Alus: Loodushoiu seaduse (RT 1938, 31, 253) § 13.

Võtta looduskaitse alla ja kanda looduskaitse registrisse:

I.

1. Tallinna läheduses olev Lasnamäe kallas Maarjamäe kohalt alates kuni Kruusiaugu nõu lähedal olevate põldudeni loo- ja paekalda taimede kaitsealana järgmises ulatuses: maa-ala paekaldajärsakult lõunasse umbes 20-50 m laiuselt, kogu paekaldaalune rusu ühes taimestikuga ja paekalda jalal olev heinamaariba kuni kalda läheduses oleva kraavini, selles ulatuses, mis on Tallinna linnavalitsuse valduses.

2. Määrata eelmises punktis (1) tähendatud maa-alal kaitseulatus järgmiselt:

a) järsaku serval ja vastavate piirimärkidega tähistatud maa-alal on keelatud püstitada ehitisi, asutada paemurdusid, kuhjata kivihunnikuid, võtta mättaid või kuidagi teisiti muuta maastiku praegust ilmet;

b) rusul on keelatud raiuda või rikkuda puid ja põõsaid, korjata taimi ilma sellekohase loata, veeretada ülevalt alla kive või teisiti kahjustada taimestikku;

c) järsakult võib üles ja alla liikuda ainult selleks määratavate jalgradade kaudu, kuna paekalda ülemine serv jääb jalutamisvabaks;

d) maaomanik võib kaitsealal karjatada loomi ja kasutada niitu endistel alustel, samuti raiuda peakalda nõlvalt puid tarviduse kohaselt.

3. Esimese punktis tähendatud maa-ala täpsete piiride määramises ja tähistamises

looduses Loodushoiu- ja Turismi-instituudi direktoril kokku leppida Tallinna linnavalitsusega.

II.

1. Virumaal, Kunda-Malla vallas, Uhtju saarte rühmas olev Sala saar umbes 3 ha suuruse pindalaga taimestiku, peamiselt pihkase põisrohu (Silene viscosa L) kaitsealana ja linduse pesitsemispaigana tingimusel: Kogu saarel on keelatud rohuniitmine, taimede, eriti pihkase põisrohu kogumine või hävitamine, maapinna ümberkündmine või teisiti selle praeguse ilme muutmine; samuti on keelatu linnupesade hävitamine, munade kogumine ja lindude tülitamine pesitsemise ajal.

2. Eelmises punktis (1) tähendatud maa-ala täpsete piiride määramises ja tähistamises looduses Loodushoiu- ja Turismi-instituudi direktoril kokku leppida Riigimetsade Talitusega.

III.

Virumaal, Palmse vallas, Saartneemest põhjapool olev riigimaade hulka kuuluv väike saar Tiiukari kogu ulatuses lindude pesitsemispagana ja taimestiku kaitsealana tingimustel: Kogu saarel on keelatud rohuniitmine, maapinna ümberkujundamine või teisiti selle praeguse ilme muutmine, samuti linnupesade hävitamine, munade kogumine ja lindude hirmutamine pesitsemise ajal.

2. Eelmises punktis (1) tähendatud maa-ala täpsete piiride määramises ja tähistamises looduses Loodushoiu- ja Turismi-instituudi direktoril kokku leppida Riigimetsade Talitusega.

IV. Virumaal Püssi metskonnas (Mäetaguse, Tarumaa ja Metsküla külade vahel) asetsev Ratva raba kvartalid nr. 99-102, 118-121, 136-139, 156-159 ja kvart. Nr. 160 põhjapoolne osa, üldpindalaga 1109,1 rabareservaadina tingimustel, et kaitsealal on keelatud igakujuline jahipidamine, taimestiku hävitamine ja vigastamine, langenud risu koristamine ja uute kraavide kaevamine, kusjuures Riigimetsade Talitusel on õigus kaitsealal korraldada jahti huntidele ja haigetele ning vigastele põtradele.

2. Eelmises punktis (1) tähendatud maa-ala täpsete piiride määramises ja tähistamises looduses Loodushoiu- ja Turismi-instituudi direktoril kokku leppida Riigimetsade Talitusega.

Peaminister K. Eenpalu.

Sotsiaalminister O. Kask.

Riigisekretär K. Terras.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1938_11mai_nr49_art456 (pdf, 0,3 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidUhtju looduskaitseala (KLO1000017)
Maarjamäe paekallas, sh Suhkrumäe paljand (KLO4000607)
Uhtju saared (KLO1000395)