Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1938.08.19 Vabariigi Valitsuse otsus 19. augustist 1938 maa-ala looduskaitse alla võtmise kohta.Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud19.08.1938
RekvisiitRT 1938, 73, 671
PealkiriVabariigi Valitsuse otsus 19. augustist 1938 maa-ala looduskaitse alla võtmise kohta.
Sisu

671. Vabariigi Valitsuse otsus 19. augustist 1938 maa-ala looduskaitse alla võtmise kohta.

Alus: Loodushoiu seaduse § 13 (RT 1938, 31, 253).

Võtta looduskaitse alla:

1. Kaali järv ja seda ümbritsev vall koos puistuga, pindalalt umbes 4,0 ha, mis kuulub Pihtla vallaomavalitsusele "Kooli" nr. A-16 talu osana. Kaitseulatus: Kaali järves ja seda ümbritsevas vallis on keelatud toimetada kaevamisi, maapinna muutmisi, puhastamisi ja ümberkorraldusi, mis kuidagi võiksid muuta nende senist ilmet. Tooreste, kasvavate puude raiumine ja vigastamine on keelatud. Jalgteeradadeks Kaali järvele ning vallile, samuti jalgteedeks vallil jäävad endised teerajad.

2. Kaali "Aia" nr. A-34 talu maal asuvad kraatrid nr. 1 ja 6 - nr. 1 pindalaga 0,164 ha, nr. 6 pindalaga 0,107 ha, - ühes nendes kasvavate puudega, seal olevate kividega jne., neis piirides, mis märgistatud looduses maamõõtja E. Alliku poolt. Kaitseulatus: Keelatud on ülaltähendatud kraatrites toimetada kaevamisi, puhastamisi ja ümberkorraldusi, mis võivad kuidagi muuta nende välist ilmet. Kivide veeretamine kraatritesse, samuti ka puude raiumine või vigastamine on keelatud. Jalgrajad kraatrite juurde on märgitud vastavale kaardile, mille all on pindala 0,015 ha suuruses ja jäävad alati vabaks kraatrite külastajaile.

3. Kaali "Rauna" A-52d talu maal olev kraater nr. 4, pindalaga 0,080 ha neis piirides, mis märgitud looduses maamõõtja E. Alliku poolt. Kaitseulatus: Keelatud on kraatris nr. 4 toimetada kaevamisi, maapinna muutmisi, puhastamisi ja ümberkorraldamisi, puude raiumisi või vigastamisi. Juurdepääsutee on Kaali-Kõljala III kl. teed mööda.

4. Kaali "Põlde" nr. A-17 talu maal asuv kraater nr. 5 pindalaga 0,032 ha, neis piirides, mis on märgitud looduses maamõõtja E. Alliku poolt. Kaitseulatus: Keelatud on kraatris nr. 5 toimetada kaevamisi, maapinna muutmisi, puhastamisi ja ümberkorraldusi, puude raiumisi või vigastamisi. Jalgrada kraater nr. 5 juurde läheb perpendikulaarselt Kaali-Kõljala III klassi teelt. See jalgrada, samuti ka teised jalgrajad kraater nr. 3 ja nr. 2 juurde Kaali ja Kõljala vahepiiri tara äärt mööda ning üle "Põlde" krundi. "Põlde" "Järve" ja "Kaasiku" talu vahelise ristikivi juures otse Kaali asundusse, mille all on üldse 0,04 ha, jäävad kraatrite külastajatele alati vabaks.

5. Kõljala "Järve" nr. A-15 talu maal asuv kraater nr. 2, pindalaga 0,265 ha, neis piirides, mis on looduses märgitud maamõõtja E. Alliku poolt. Kaitseulatus: Keelatud on kraatris nr. 2 toimetada kaevamisi, maapinna muutumisi, puhastamisi ja ümberkorraldamisi, puude raiumisi või vigastamisi. Maaomanik võib maa-alal kasutada karjamaana senisel määral, nagu seda Loodushoiu- ja Turisilmi-instituut.

6. Kõljala "Kaasiku" nr. A-16 talu maal asuv kraater nr. 3, pindalaga 0,122 ha, neis piirides, mis on märgitud looduses maamõõtja E. Alliku poolt. Kaitseulatus: Keelatud on kraatris nr. 3 toimetada kaevamisi, maapinna muutmisi, puhastamisi ja ümberkorraldusi. Maaomanik võib maa-ala kasutada heinamaana endisel alusel. Jalgrajad kivitara ääres, kraavikaldal ja "Kaasiku" karjamaal selles ulatuses ja suunades, nagu näidatud maamõõtja E. Alliku valmistaud kaardil ja mille all 0,050 ha maapinda, jäävad alati vabaks kraatrite külastajaile.

Kõigi kraatrite kaitseulatuses jääb Loodushoiu- ja Turismi-instituudile õigus teha erandeid teaduslikkude uurimiste ja korraldamiste tarvis.

Eelmistes punktides (1-6) tähendatud maa-alade täpsete piiride määramises ja tähistamises looduses Loodushoiu- ja Turismi-instituudi direktoril kokku leppida maaomanikkudega.

Peaminister K. Eenpalu.

Sotsiaalministri k. t. Haridusminister A. Jaakson.

Riigisekretär K. Terras.

Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidKaali maastikukaitseala (KLO1000477)
Kaali meteoriidikraatrid (KLO1000345)