Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Tori - Sindi allikate piirkondVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaTori põrgu (KLO1000081)
NimiTori - Sindi allikate piirkond
AsukohakirjeldusPärnu jôe org Tori ja Sindi vahelisel lôigul, kus môlemal oruveerul avaneb suuremaid vôi väiksemaid allikaid.

( LKR: 31.01.1998, 18:50:05 )
( LKR: 16.04.1998, 13:43:12 )
Kaitse<KAITSE>
1959.a. vôeti Tori Pôrgu paljand koos 500 m ulatuses koos
allikakohaga riikliku kaitse alla. 1996.a. on objekt Pärnumaa
kaitstavate loodusobjektide nimekirjas. Teised allikad ei ole
looduskaitse all. Väärivad säilitamist loodusmälestistena.

( LKR: 31.01.1998, 18:51:01 )

( LKR: 16.04.1998, 13:46:27 )
Kirjandus<KIRJANDUS>

Tulge Pärnumaale. 1969. Koost. E. Kallas. Tallinn. Eesti
Raamat, lk. 54.
Pärnu rajoon. Siin- ja sealpool teed. 1983. Koost. E. Kallas
ja A. Toht. Tallinn. Eesti Raamat, lk. 55.
Heinsalu, Ü. 1987. Eesti NSV koopad. Tallinn, lk. 108-111.

Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>

Pärnu jôe Sindi - Tori lôigul avaneb devoni liivakividest
mitmeid allikaid, mis on maastikul vaadeldavad ning ka vee-
säilituslikult olulised. Huvitavate loodusobjektidena vôib neist
esile tôsta nelja:
I Vasakkalda Tori liivakiviastangu allikas. Asub endise
allikaoja koopa nn. "Tori pôrgu" suudmest 50 m ülesvoolu (ida
pool). Paljandiseinas 0,5x0,4 m väike koobas, millest väljub
allikas vooluhulgaga 0,5-0,3 l/s (7.08. 96).
II Paremkalda Taali metskonna vastaskalda allikas -
ôigemini pindalaline tôusuallikateimme karjakoplis liivakivi-
paljandi jalamil, 15 m jôest loodes ja 350 m Tori - Pulli teest
kagus (Torilt ca 3 km). Vooluhulk allikaalalt väljuvas ojakeses
0,2 l/s (7.08. 96).
III Vasakkalda Taali môisa tôusuallikas, 30 m jôest. Varem
veerikkam, piima jahutamiseks kasutatav allikas, nüüd liiva imbuv
veevaene (0,1 l/s-7.08. 96) puhastamata allikakoht.
IV Vasakkalda Allika talu allikad. Paiknevad mitme
väljavooluna 5-10 m kaugusel veepiirist. Tähelepanuväärseim on
kapteeritud tôusuallikas, mida kasutatakse joogivee saamiseks.
Kevadeti üle ujutatud, veerikas ka suvel (3-4 l/s). Sellest 150 m
ülesvoolu veel üks looduslik allikas vooluhulgaga 0,1 l/s
(7.08. m).
Allikaterühm illustreerib vee väljavoolu tingimusi kesk-
alamdevoni veeladestiku Pärnu orundis.
KoostanudKoostanud:E. Andresmaa
10. dets. 1996.a.
H. Kink
A. Marandi
E. Lust
(LKR: 31.01.1998, 18:50:24 )
(LKR: 16.04.1998, 13:45:54 )
SeisundLooduskaitseline seisund: Rahuldav.
Taali t usuallika ümbrus vajaks puhastamaist.

( LKR: 31.01.1998, 18:50:42 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, turistlik
Uuritus<UURITUS>

Ü. Heinsalu kirjeldus 1989.a.
E. Lusti kirjeldus ja môôtmine 1994.a.
E. Andresmaa, A. Marandi kirjeldus ja môôtmine 1996.a.

LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiPärnu maakond, Tori vald, Tori alevik
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudTori - Sindi allikate piirkond VEE4110300