Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 2004.11.15 Hiiu maavanema korraldus 15.11.2004 nr 274 (Objektide mahakandmine)Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud15.11.2004
RekvisiitHiiu Maavanema korraldus 15.11.2004 nr 274
PealkiriHiiu maavanema korraldus 15.11.2004 nr 274 (Objektide mahakandmine)
Sisu

HIIU MAAVALITSUS

MAAVANEMA KORRALDUS

Kärdla 15. november 2004 nr 274

Kaitstavad looduse üksikobjektid

Lähtudes Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 p 16, § 106 lg 1 ja lg 3 ja looduskaitseseaduse § 91, Hiiumaa Keskkonnateenistuse 05.10.2004 kirjast nr 31-3-1/1257 "Kaitstavad looduse üksikobjektid" ning tulenevalt asjaolust, et osa senistest kaitstavate looduse üksikobjektidest on oma looduskaitselise tähtsuse minetanud või on hävinud ega vasta seetõttu looduskaitseseaduse § 7 kohaselt loodusobjektide kaitse alia võtmise eeldustele, tunnistan kehtetuks:

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 28. mai 1958 otsuse nr 34 "Looduskaitse korraldamisest Hiiumaa rajoonis" lisa nr 1 "Hiiumaa rajoonis asuvate looduskaitseliste alade ja objektide nimekiri" II osa "Looduskaitselise tähtsusega üksikobjektid" p 13 (kadakas Vähesool) ja p 14 (paplid Käina asulas 2 tk) osas;

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 15. juuli 1959 üldkohustusliku otsuse nr 4 "Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis" p 3 ap 1 (kadakas Emmastes Vähesool) ja ap m (paplid Käina asulas 2 tk.) osas;

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 20. septembri 1961 iildkohustusliku otsuse nr 6 "Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis" p-s 3 nimetatud Hausma kivikülvi osas ja p-s 5 nimetatud järgmiste objektide osas: püramiidikujuline kadakas Emmastes Vähesoo metsas, pihlakas Mänspäel, küpressikujuline kadakas Harju külas, 5 paplit Käina asulas, kasesalu Käina-Emmaste maantee ääres, hargnev kuusk Tahkuna poolsaarel;

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 26. septembri 1962 otsuse nr 70

"Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis" p-s 3 nimetatud looduslikud arteesia kaevude osas, mis asuvad Kärdla linnas, p-s 5 nimetatud järgmiste objektide osas: hargnev kuusk Tahkuna poolsaarel, püramiidikujuline kadakas Vähesoo metsas, pihlakas Mänspäel, kadakas Mänspäel, püramiidkadakas Harju külas, 4 paplit Käina asulas ning p-s 6 nimetatud kivikülvi osas, mis asub Hausma ja Kärdla rannikul.

Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 18. detsembri 1968 otsuse nr 120 "Looduse kaitsest Hiiumaa rajoonis" lisa nr 1 p 15 (hargnev kuusk Kõrgessaare vallas), p 19 (pihlakas Mänspäel), p 21 (püramiidkadakas Vähesoo metsas), p 23 (kadakas Mänspäel), p 24 (püramiidkadakas Harju külas), p 29 (lehised Laukal), p 26 (4 paplit Käina asulas), p 30 (lõhisleheline kask Käinas), p 31 (Kadakas Pühalepa vallas), p 35 (jalaka-vahtra allee ja sellega külgnev puistu Kerema tee ääres), p 36 (kastani allee Käinas), p 41 (kasesalu Käinas Rebasseljal), p 66 (kivikülv Hausma-Kärdla rannas), p 72 (looduslikud arteesiakaevud Kärdlas).

Hiiumaa RSN TK 30. juuli 1973 otsuse nr 76 "'Looduskaitsealasest tööst Hiiumaa rajoonis" p 4 ap-s 2 nimetatud II objekti (torkava kuuse hargnev vorm Luidjal) osas.

13.

Hannes Maasel

Maavanem

Failid: peida ,kuva
Seotud fail2004.11.15_nr274_HiiuMV (pdf, 0,1 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidLuidja torkava kuuse hargnev vorm (KLO4001184)
Püramiidkadakas (KLO4001201)
Hausma kivikülv (KLO4001164)
Kasesalu; Tupsi kasesalu (KLO1200040)
Lauka lehised (KLO4001178)
Mänspäe kadakas; Mänspe kadakas (KLO4001193)
Mänspe pihlakas (KLO4001192)
Käina paplid (KLO4001173)
Püramiidkadakas (KLO4001200)
Puistu Kerema tee ääres (KLO1200043)
Putkaste lõhisleheline kask (KLO4001199)
Jõeniidi kadakas (KLO4001166)
Kasesalu; Rebasselja kasesalu (KLO1200042)
Kärdla arteesiakaevud (KLO4001174)
Hargnev kuusk (KLO4001163)
Vaemla kastani allee (0.3 km) (KLO1200041)