Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Järvevälja luiteväliVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaJärvevälja maastikukaitseala (KLO1000476)
NimiJärvevälja luiteväli
AsukohakirjeldusRannapungerja jôe suudmest läänepool, Rannapungerja ja Raadna küla.
( LKR: 20.10.1998, 10:25:04 )
Kaitse<KAITSE>
Vôetud kohaliku kaitse alla 17.01. 1967. a. Hoida üksikobjektina kaitse all. Liiva mitte kaevandada. Uue kaitse-eeskirjaga maastikukaitseala 12.XI 1996.a. (Keskkonnaministeeriumi Teataja nr. 6, pindala 355 ha).

( LKR: 20.10.1998, 10:45:30 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Martin, E. Rannapungerja ja Tôstamaa luidete ehitusest ja kujunemisest. - EGS-i Aastaraamat 1980. Tln., 1984, lk 11-122.
2. Rähni, E. Peipsi vanad rannamoodustised vajavad kaitset. - Eesti Loodus, 1966, 2, 100-101.
3. Rähni, E. Peipsi nôo ja järve arengulugu. - Eesti Loodus, 1973, 12, lk. 716-721.
4. Alutaguse MM ja järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. - Eesti Metsakorralduskeskus. Tln., 1989, Käsikiri.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Järvevälja e. Rannapungerja luiteväli hôlmab umbes 2,5 km2 suuruse ala Rannapungerja jôe suudmest läänepool. Luiteväli jaguneb kaheks osaks. Jôhvi-Mustvee maanteest pôhja poole jääb nn. Vana luide, mida eraldab maanteest u. 500 m laiune soostunud ala. Üksikluidete kôrgus on seal 7-8 m, luidete pealttuulenôlvade kalded 12-20°, alttuulenôlvadel 20-32°. Luiteaheliku pikkus on 1,5 km ja laius 100-150 m.
Järvevälja luitestik, mis asub Mustvee-Kauksi maantee ja Peipsi järve vahel, koosneb 10-14 paralleelsest luitevallist. Vallide kôrgus on 1-2 m, laius 20-30 m. Nôlvakalded - pealttuulenôlvad 4-9°, alttuulenôlvad 6-17°. Luitevallid on tekkinud Peipsi järve järk-järgulisel taandumisel ja on seetôttu oma morfoloogialt ja ehituselt sarnased. Luidetel kasvab valdavalt 140-aastane 23-27 m kôrgune männik (pohla kasvutüüp), vanadel luidetel aga 30-50 aastane männimets.
Rannapungerja jôe paremal kaldal on kaitsealune maa-alune kalmistu 15-18 saj. Rannapungerja teeristil on säilinud hobupostijaama mantelkorstnaga elamu.
KoostanudKoostanud:E. Martin
november, 1990. a.
(LKR: 20.10.1998, 10:41:25 )
SeisundRahuldav.
( LKR: 20.10.1998, 10:42:21 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Geoloogiline (seotud Peipsi järve arengulooga), ökoloogiline, ôppeotstarbeline.
LoodusobjektTuulesetted (luited)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiIda-Viru maakond, Alutaguse vald, Rannapungerja küla