Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Mõdriku Vanaküla (Veskijärve) allikadVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaMõdriku veskijärve allikad; (Mõdriku mineraalveeallikas; Mõdriku Vanaküla allikas) (KLO4000547)
NimiMõdriku Vanaküla (Veskijärve) allikad
AsukohakirjeldusMôdriku küla. Rakvere - Tudu maanteest pôhja pool paisjärve ääres ja järvest lääne pool orus.
( LKR: 05.08.1998, 13:03:44 )
Kaitse<KAITSE>
1988.a. vôetud veesäilitusobjektina kaitse alla. Hoida allikaline nôlv olemasolevas seisundis. Tähistada. 1998.a. kaitse alla vôetud üksikobjektina. Pandivere veekaitseala sihtkaitse vööndis.

( LKR: 05.08.1998, 13:24:15 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Heinsalu,Ü. Karst ja looduskeskkond Eesti NSV/s. Tln., 1977.
2. Allese, E. Selja jôe lätted. - Eesti Loodus, 1969, 2.
Eipre, T. Pandivere karstijôed ja allikad. - Eesti Loodus, 1967, 4.
3. Pôhja- ja pinnavee hüdrokeemiline seire 1991-1993.a. Koost. H.Kink. Käsikiri TA Geol. Instituudid, lk. 17.
Pandivere Riiklik Veekaitseala. Karst ja allikad. 1994.. Koost. TA Geol. Inst., AS Maves, lk. 55.
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Paisjärvest pôhja ja edela pool esineb ligi 350 m pikkusel frondil astangu jalamil rohkesti langeallikaid, millede vesi tuleb aluspôhjast ja voolab pisikeste ojakeste vôi niredena otse järve vôi sellesse läänest suubuvasse Môdriku ojja. Allikate vooluhulk on 0,1-10 l/s. allikaid vôib jagada 3 rühma.
Kôige lôunapoolsema, maantee lähedal asuva allikarühma front on 30 m pikk. Siin esineb kuni 8 eriti veerikast allikat. Üks suurem on endisaegses piimajahutusmajas. Allika toodang on ajuti mitukümmend l/s.
Teine rühm on väikese pumbamaja juures ja sellest loodes. Selle frondi pikkus on 100 m ja suuremaid allikaid on siin 17. Pumbamaja alt ja kôrvalt voolavad välja allikaojakesed. Majast läheb allikavesi toru pidi järve pôhjaserval asuvasse kalakasvatusse. Suurim allikas on pumbajaama all, mis annab üle 10 l/s vett.
Kolmas allikarühm on läänepoolseim ja asub Mardirahva talu lähedal. See on hästi hooldatud. Siin esineb 4 allikat, neist üks on kividega piiratud. Ühte kohta nôlvale on ehitatud madal betoonist müür vee väljavoolu avadega.
Suur langeallikas esineb veel III rühmast loodes teisel pool oja Mardirahva talu juures.
Môdriku allikate maksimaalne kogu vooluhulk ulatubb üle 900 l/s; minimaalne - alla 50 l/s. Vee temp. on ajuti üle 8,5°C. Vee keemiline koostis 1991-1993.a. pH 7,5-8,0; Ca-HCO4-SO4; NO3 -30 mg/l. Vee kvaliteet halvenes suvel ja sügisel.allikate juures oli juba muistsel ajal asustus. Siin leidub 2 väikeselohulist kultusekivi.
KoostanudKoostanud:Ü. Heinsalu
Täiendas H. Kink
21.09. 1990.a.; 14.07. 1998.a.
(LKR: 05.08.1998, 13:19:33 )
SeisundRahuldav. Vee koostist môjutas hajareostus. Môned allikad on osaliselt rikutud (piimajahutuse kuuri ja pumbamajakese all).
( LKR: 05.08.1998, 13:20:41 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, ökoloogiline, veemajanduslik, ajalooline, kultuurilooline, ôppeotstarbeline.
Allikaala on unikaalne vee väljavoolu kohtade hulga poolest. Pikaajaliste hüdroloogiliste uurimiste objekt. allikavett kasutab kalakasvatus.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiLääne-Viru maakond, Vinni vald, Mõdriku küla
Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Vetiku küla
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudMõdriku veski allikad VEE4310500
Mõdriku veski allikad VEE4313801
Silmaallikas (Mõdriku Silmaallikas) VEE4313900
Mõdriku veski allikad VEE4314000
Mõdriku veski allikad VEE4314001
Tahu allikas VEE4314100
Mõdriku veski allikad VEE4314101
Mõdriku veski allikad VEE4314102
Mõdriku veski allikad VEE4314103