Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Õisu järvVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaÕisu maastikukaitseala (KLO1000223)
NimiÕisu järv
AsukohakirjeldusViljandi maakond. Halliste vald, Õisu asundusest 1 km lääne pool.
KaitseOn looduskaitse all maastikukaitsealana. Kaitse säilitada - tüüpnäide ürgorgu moodustunud taandarenevast järvest allikalubja lasundi tekkega orunõlvadel.
KirjandusNiilus, L. 1968. Õisu. - Rmt.: Viljandi rajoonis. Kodu-uurijate seminar-kokkutuleku ettekannete kokkuvõtted. Tallinn. Lk. 134-137.
Eesti järved. 1968. Toim. A. Mäemets. Tallinn. Valgus, lk. 434-436.
Joost, R. 1973. Viljandi rajoonis. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn. Eesti Raamat, lk. 59.
Mäemets. 1977. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tallinn. Valgus, lk. 215-216.
Lõokene, E., Pirrus, R. 1979. Õisu - Mõõnaste ja Päidre järve geoloogia. - Rmt.: Eesti NSV saarkõrgustike ja järvenõgude kujunemine. Tallinn. Lk. 170-181.
Mäemets, A. 1983. Viljandi rajooni järvede keskkonnakaitseline seisund. - Rmt.: Väikelinnade ja maa-asulate keskkonnakaitse ning maastiku hooldus. Tallinn-Viljandi. Lk. 69-73.
Mäemets, A. 1989. Matk Eesti järvedele. Tallinn. Eesti Raamat, lk. 150-151.
IseloomustusÕisu järv asub loode-kagu suunalises Rimmu ürgorus. Pindala on 193,4 ha, sügavus 4,3 m.
Hilisjääajal täitsid ürgoru kohaliku jääpaisjärve veed, nende taandumisel algas järve areng. Järv oli alguses neli korda suurem praegusest. Tänapäeval ümbritseb järve liigniiske maa ja allikalise toitumisega soo. Ürgoru nõlva jalamil on allikalubja setteid.
Järv on tugeva läbivooluga: idast suubub järve Vidva (Õisu) jõgi, kagust Ainja järvest algav Kõpu (Saviaru, Piiri) jõgi, edelast - Raadi (Kaarli) oja ning arvukalt kuivenduskraave. Järves on palju põhjaallikaid. Järve vesi on aluseline - pH - 8,5; mineraalaineid on vees rohkesti - HCO3 - 208 mg/l, orgaanilisi aineid keskmiselt - dikromaatne oküdeeritus - O2 - 28 mg/l.
Järve suubuvates kuivenduskraavides on vesi Fe rikas. Tüüpiline rohketoiteline järv, milles hea veevahetuse tõttu esineb haruldasi reliktseid liike: niitjat penikeelt, rohevetikat - järvepalli; põhjaloomastikust reliktkirpvähki (Mäemets, 1977).
Muistendid kajastavad Õisu järve teket: järv rändas Õissu Oisu mõisast Türi kihelkonnast. Teise muisetendi järgi tekkis järv pidutseva mõisa maa-alla vajumise kohale. Samuti tahtnud vanapagan Õisu järvest silda üle ehitada.
Õisu järve lähistel paiknevad teisedki looduskaitse objektid: Õisu park ja Õisu (Vidva) jõe org devoni liivakivi paljanditega ning 1 km põhja pool maakonna ainulaadne rahnudekogum.
SeisundHea.
1987. a. alandati järve veetaset.
TähtsusTeaduslik: geoloogiline ja limnoloogiline; maastikuline, turistlik, õppeotstarbeline.
UuritusE. Andresmaa, A. Marandi - revisjonülevaatus 4. aug. 1997. a.
LoodusobjektJärv
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiViljandi maakond, Mulgi vald, Ereste küla
Viljandi maakond, Mulgi vald, Kaarli küla
Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõõnaste küla
Seosed: peida ,kuva
Ürglooduse objekti veekogudÕisu järv VEE2089700