Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1959.03.02 Rapla Raj. TSN TK otsus nr.1 Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamisest Rapla rajoonis (kehtetu)Väljad: peida ,kuva
Vastu võetud02.03.1959
RekvisiitRapla rajooni TSN Täitevkomitee 02.03.1959. a otsus nr 1
Kehtib kuni12.03.1961
PealkiriRapla Raj. TSN TK otsus nr.1
Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamisest Rapla rajoonis (kehtetu)
Sisu

LKR: 03.11.1997 10:39:50

Rapla Rajooni Töörahva saadikute Nõukogu Täitevkomitee

üldkohustuslik OTSUS nr. 1

2. märtsil 1959. a.

Kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse kindlustamisest

Rapla rajoonis

Kultuurilistel ja esteetilistel eesmärkidel rajooni looduslikult kaunite kohtade, loodus- ja kultuurimälestusmärkide

säilitamiseks ning maismaa ja vete loomastiku kaitse kindlustamiseks, arvesse võttes kaitsealuste objektide teaduslikku

ja kasvatuslikku tähtsust, kooskõlas Eesti NSV ulemnõukogu 7. juuni 1957. a. seadusega "Eesti NSV ministrite

Nõukogu määrusega nr. 242 11. juulist 1957. a. "Abinõudest looduskaitse organiseerimiseks Eesti NSV-s"

Rapla Rajoni TSN Täitevkomitee

o t s u s t a b :

1. Võtta rajoonis kaitse alla järgmised objektid:

1) rändrahn "Kalevipoja ehk Vanapagana kivi";

2) Rapla kiriku park;

3) Komsomoli park;

4) Joh. Jürna nim. Tellistetehase park;

5) arukased (3 tk.);

6) arukaskede salu;

7) põlispärnade grupp (6 tk.);

8) põlispuude grupp;

9) põlispuude grupp;

10) Priiuse tamm;

11) ...

12) ...

13) ...

14) ...

15) ...

RAPLA KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) rändrahn (Nõmmekivi);

2) rändrahnude grupp (4 kivi);

3) end. Alu mõisa park (koos tiigiga);

4) end. Kuuskiku mõisa park (koos kabeli varemega);

5) Hagudi kooli park;

6) end. Kodula mõisa park;

7) Tuka puudesalu;

8) Vana-Kupja kasesalu;

9) Mardi kasesalu;

10) Mihkli-andrese kasesalu;

11) Hiie kasesalu;

12) Jüreni kasesalu;

13) arukaskede 2 gruppi (9 ja 6 tk.);

14) põlistammede grupp;

15) põlislehiste allee;

16) end. Valtu mõisa põlispuude allee (puud ümberm duga kuni 3,2 m);

17) end. Valtu mõisa pargi põlispärnade grupp;

18) põlispuude grupp;

19) põline tamm;

20) põline tamm;

21) põlispuude salu;

22) Roomu tamm;

23) Matsihansu tamm;

24) arukask;

25) Kolimuse pärn, tamm ja saar;

26) Ees-Oru vana õunapuu ja arukask koos ohvrikiviga;

27) arukask;

28) arukask;

29) Kuberi saared (3 tk.);

30) Uue-Raakle paplid (4 tk.);

31) Tori paplid (3 tk.);

32) Rätsepa vaher;

33) Rätsepa arukased (2 tk.);

34) kaharmänd (mägimänni vorm);

35) kalme (Kabelimägi);

36) kalme (Kirikuvare);

37) kalme (Ristimägi);

38) kalme;

39) kalme (Kabelimägi);

40) kalme (Kabeliaed);

41) ohvrikivi;

42) ohvrikivi;

43) ohvrikivi;

44) ohvrikivi;

45) ...

46) ...

47) ...

48) ...

49) ...

50) ...

51) ...

52) rändrahnud (2 tk.);

53) Lindude raba (100 ha);

54) kalme (Toomemägi);

55) kalme (Kääbaste mägi);

56) põline pärn,

57) ...

58) ohvriallikas (Silmallikas).

RAIKKuLA KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) rändrahn Trepikivi;

2) end. Raikküla mõisa park;

3) lehiste grupp;

4) kasesalu (arukased);

5) arukased (3 tk.);

6) põlispärnade grupp (3 tk.);

7) arukased (3 tk.);

8) arukased (5 tk.);

9) arukased (6 tk.);

10) põlispuude allee;

11) Salasoo puudesalu;

12) põline tamm;

13) põline tamm;

14) põline saar;

15 Kabala kooli park;

16) põline pärn (kolmeharuline);

17) jaaneri tammed (2 tk.);

18) Pearna saar;

19) Kiltri saar;

20) Saariste tamm (kahearuline);

21) Kensapa tamm;

22) Salasoo Priiuse tamm;

23) Pitseri tamm;

24) mägimändide grupp;

25) ...;

26) Hiiemägi (muistne aslua, vanim Rapla rajoonis);

27) kalme (Kalmumägi);

28) kivikalme;

29) ...;

30) ...;

31) ...;

32) ...;

33) ...;

34) ...

JÄRVAKANDI KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) Vaharu rändrahn;

2) end. Järvakandi mõisa park;

3) lellapere pargi p lispuude grupp;

4) Kuninga palu (muistne hiis põlistammedega);

5) Mailukse tamm (seest tühi);

6) seedermänd;

7) Hiie-Kangro kasesalu;

8) Silmaallikas (legendidga);

9) Kuldallikas (legendidga);

10) Raudallikas;

11) kalme (Veskimägi),

12) kivikalme;

13) kivikalme;

14) ...;

15) ...;

16) ...;

17) ...

KEHTNA KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) end. Kehtna mõisa park;

2) end. Ohekatku mõisa park;

3) end. Keava mõisa park;

4) segalehtpuude allee;

5) ohvritamm (legendiga);

6) Keava Linnamägi (muistne liinus);

7) Mikumäe pärn;

8) Orika kasesalu;

9) segapuude park (legendiga);

10) ...;

11) ...

JUURU KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) Männiku rändrahn (Suurkivi);

2) Härgla 7-kl. Kooli park;

3) end. Purila mõisa park;

4) end. Järlepa mõisa park (koos järvega);

5) end. Hõreda mõisa park;

6) end. Ingliste mõisa park (koos kabeliga);

7) Juuru tammed (2 tk.);

8) Juuru saar;

9) segapuude allee;

10) ...;

11) ...;

12) ...,

13) arukased;

14) ...;

15) ...;

16) ...;

17) ...;

18) Pae karstiala.

KAIU KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) end. Kaiu mõisa park (koos seal asuva rändrahnuga);

2) end. Kuimetsa mõisa park (koos end. kloostri vareme künkaga);

3) end. Vahastu mõisa pargi seedrid;

4) vahastu rändrahn;

5) Vahastu Linnamägi (muistne linnus);

6) kalme (Kabeli- ehk Lubjamägi);

7) ...;

8) ...;

9) mändide grupp.

KOHILA KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) rändrahn ("Eestimaa kivide kuningas", legendiga);

2) rändrahn (Vaesemari ehk Ussikivi, legendiga);

3) rändrahn (Linnukivi);

4) rändrahn (Mägrakivi);

5) rändrahn (Partisani kivi, ajalooline);

6) end. Pahkla mõisa park;

7) end. Angerja mõisa park;

8) salutaguse park;

9) end. Lohu mõisa park (koos jõe saarestikuga);

10) Kõnnujärve tammed (koos järvega);

11) tammede grupp (3 tk.);

12) arukask;

13) kalme (Kullamaa kabellase);

14) kalme (Kalmumägi ehk Kalimägi);

15) kivikalme (Kalmuvare);

16) kalme (Rahaaugu mägi);

17) ohvrikivi (12 lohuga);

18) ohvrikivi (6 lohuga);

19) ohvrikivi;

20) ohvrikivi;

21) ohvrikivi;

22) ohvrikivi;

23) ohvrikivi;

24) ohvrikivi (3 lohuga);

25) ...;

26) ohvriallikas (Siniallikas);

27) ohvriallikas (Silmaallikas);

28) ohvriallikas (kurrika allikas);

29) kivikalme;

30) ...;

31) Kadaka küla karstiala.

KOHILA ALEVI TERRITOORIUMIL:

1) Kohila alevi park;

2) mändide grupp (mägimänni vorm);

3) end. Tohisoo mõisa park;

4) ...;

5) ...;

6) ...

HAGERI KuLANÕUKOGU TERRITORIUMIL:

1) Hageri kultuurimaja park;

2) end. Rabivere mõisa park;

3) rändrahn (Viirakivi);

4) Luige tamm (koos rändrahnuga);

5) Vanatoa tamm;

6) kalme (Mõõgamägi);

7) kivikalm;

8) kivikalme (Kloostrivare);

9) ohvrikivi;

10) ohvrikivi;

11) ohvrikivi (3 lohuga);

12) ohvrikivi (Hiiekivi ehk Verekivi);

13) ohvrikivi (6 lohuga);

14) ohvrikivid (3 tk.);

15) ohvrikivi;

16) ohvrikivi;

17) ohvrikivi (31 lohuga);

18) ohvrikivi (12 lohuga);

19) ohvrikivi (5 lohuga);

20) ohvrikivi (Mustekivi, 7 lohuga, legendiga);

21) ohvrikivi;

22) ohvrikivi;

23) ohvrikivi (5 lohuga);

24) ohvrikivi;

25) ohvrikivi (3 lohuga);

26) ohvrikivi (12 lohuga);

27) rõngaskalme (kivikalme);

28) ...;

29) ...;

30) ...;

31) Hageri karstiala

LELLE KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) end. Lelle mõisa park (maaaluse käiguga);

2) Hiiemägi koos põlise mitmeharulise pärnaga (pärn seoses legendiga);

3) Nassa kuused ja männid;

4) ...;

5) end. Kädva mõisa juures olevad põlispuud;

6) arukaskede grupp;

7) ...

KÄRU KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) end. Käru mõisa park;

2) kalme.

KÕUE KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) ...;

2) kalme.

ALANSI KuLANÕUKOGU TERRITOORIUMIL:

1) vana lehis;

2) vanad männid (2 tk.);

3) Äksi rändrahn;

4) põlispuude grupp.

2. Keelata puiesttede ja üldkasutatavate teede ääres kasvavate puude rikkumine ja maharaiumine.

3. Riikliku kaitse alla võetud maastikuliste alade loodusliku ilme muutmise ärahoidmiseks keelata neil aladel kaeviste

teostamine, veekogude süvendamine ning veepinna alandamine, vete reostamine, metsalageraied ja üksikute puude

ning salude maharaiumine, ehituste püstitamine, kütteainete ning ehitusmaterjalide ladude ja uute teede rajamine.

4. Keelata kaitse alla võetud parkides puude mahavõtmine (välja arvatud sanitaarraied, kooskõlastatult kohalike

metsamajanditega), kasvavate puude rikkumine, loomade karjatamine pargi territooriumil, masinatega sõitmine

väljaspool olemsaolevaid teid, pargi reosatmine igasugusel muul viisil. Rahvapidude läbiviimist parkides ja mujal

kanunites kohtades, eriti riiklikel keelualadel, lubada ainult kooskõlastatult Eesti NSV Looduskaitse valitsuse ja Rapla

Rajooni TSN Täitevkomiteega. Peokorraldajatel tuleb peoplats korrastada kahe päeva jooksul pärast ürituse toimumist.

Autode parkimine looduskaitse aladel on lubatud ainult rajooni täitevkomitee poolt selleks määratud kohtadel.

5. Keelata kaitse alla võetud üksikobjektidel puude, rändrahnude, haruldaste taimekoosluste, haruldaste lindude

pesade jm. asikoha muutmine, mahavõtmine, lõhkumine või mõnel muul viisil rikkumine.

6. Kõikide tööde teostamine, mis on seotid kaitse all olevate maaalade ja üksikobjektide ilme möödapääsematu

muutmise või rikkumisega, tuleb eelnevalt kooskõlastada rajooni täitevkomiteega.

7. Keelata roiskvee juhtimine veekogudesse ilma vastavate settekaevudeta või muude filtreerimisseadmeteta ja autode

ning teiste veokite pesemiskohtade asutamine kalavete, suvitus- ja puhkepaikadesse rajooni täitevkomitee loata.

8. Kohustada kolhoose, sohvoose jt. asutusi ning ettevõtteid kooskõlastama rajooni töörahva saadikute nõukogu

täitevkomiteega:

a) üldlevinud kaeviste rajamise asukohad (savi-, kruusa-, liiva- jt. karjääride rajamine);

b) uute side- ja elektriliinide rajamine ning vanade rekonstrueerimine.

9. Igasuguste uute ehituste, tarade jne. püstitamisel maanteede otsesesse lähedusse kaugus 500 meetrit maanteest)

tuleb ehituste projektid ja asendi plaanid kooskõlastada rajooni täitevkomiteega.

10. Vähkide täieliku väljasuremise vältimiseks keelata nende püük Rapla rajooni territooriumil asuvates veekogudes

kuni 1961. aastani.

11. Keelata mustade toonekurgede kui loodushariduste hävitamine, nenede pesade ja pesapuude rikkumine ja

mahavõtmine. Võtta maastikulise kaitse alla musta toonekure pesitsuskohad 250-meetrilise raadiusega.

Metsaülematel ja metsavahtidel teha kindlaks kõik oma tööpiirkonnas asuvad musta toonekure pesad ja hoolitseda

nende kaitse eest.

12. Kohustada Rapla rajooni miilitsaülemat ja VS "Jõud" Rapla rajooni kalandussektsiooni juhatust otsustavalt võitlema

kalade iga liiki röövpüügi vastu, esitades vastavad aktid kalapüügi eeskirjade rikkumise kohta Riiklikule Kalavarude

Kaitse ja Taastamise Inspektrioonile.

13. Käesoleva üldkohustusliku otsuse täitmiseks nõutavate lubade taotlused kuuluvad eelnevalt kooskõlastamisele

Rapla Rajooni TSN TK Kultuuriosakonna kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse sektsiooniga.

14. Käesoleva üldkohustusliku otsuse täitmise kontroll panna rajooni, alevi ja küla töörahna saaddikute nõukogude

täitevkomiteedele, miilitsaosakonna töötajatele ning kultuurimälestusmärkide ja looduskaitse sektsiooni ning

ühiskondlikele usaldusmeestele. uhiskondliku kaitse alla võetud objektide säilitamise kindlustamine pana maavaldajale,

kelle territooriumil need asuvad.

15. Käesoleva üldkohustusliku otsuse rikkujaid karistatakse rajooni täitevkomitee administratiivkomisjoni poolt

administratiivkorras kas hoiatus või rahatrahviga 25 100 rublani. Kui otsuse rikkumisel esineb kriminaalne iseloom,

karistatakse süüdlasi Eesti NSV ulemnõukogu 1. juuni 1957. a. seaduse "Eesti NSV looduse kaitsest" alusel.

16. Anda õigus käesoleva üldkohustusliku otsuse rikkujate karistamiseks iseseisvalt hoiatus või rahatrahviga:

a) miilitsaülemale 15-50 rublani;

b) alevi täitevkomiteele 5-10 rublani;

c) küla täitevkomiteedele 5-10 rublani.

17. Käesolev üldkohustuslik otsus jõustub 10 päeva möödumisel pärast avaldamist rajooniajalehes "uhistöö" ning on

kehtiv Rapla rajooni administratiivpiires kaks aastat.

M.VEERIS,

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee esimehe asetäitja

L. KAASIK,

Rapla Rajooni TSN Täitevkomitee sekretär

LKR: 04.12.1997 07:59:40

Failid: peida ,kuva
Seotud fail02031959_nr1_Raplarj_TSN (pdf, 1,1 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidKõnnu järv (KLO1000356)
Linnuraba looduskaitseala (KLO1000247)
Viirakivi (KLO4001254)
Vaeselapse leinakivi; (Ussikivi (Vaese Mari kivi)) (KLO4000608)
Jänusmäe tamm; (Uuepargi tamm) (KLO4000578)
Mägrakivi (KLO4001160)
Linnuraba sookaitseala (KLO1000361)
Järlepa järv (KLO1000013)
Kuimetsa maastikukaitseala (KLO1000419)
Mahtra looduskaitseala (KLO1000577)
Kaiu põlispuud (KLO1200355)
Alu suurkivi (KLO4000527)
Valge mänd (KLO4000727)
Vahastu rändrahn; Vahastu suurkivi (KLO4000990)
Valgemära kasesalu (KLO1200381)
Ohekatku tamm (KLO4000323)
Kensapa tamm ja kased (5 tk); (Kensapa põlispuude grupp) (KLO4001091)
Angerja põlispuud (KLO4000563)
Kangru põlispuud; Kangru pärn (KLO4000651)
Ingliste mõisa park (KLO1200385)
Keava põlispuud (KLO1200388)
Atla allee (KLO1200383)
Oru metsõunapuu (KLO4000294)
Saariste tamm (KLO4000325)
Mihkli-Andrese kasesalu (KLO1200400)
Luige tamm rändrahnuga (KLO4000845)
Raikküla park koos alleega (KLO1200032)
Kuimetsa karstiala; (Kuimetsa urked) (KLO1000420)
Tammiku tammed (KLO4000570)
Priiuse tamm (KLO4000654)
Männiku suurkivi (KLO4000525)
Alu mõisa park (KLO1200297)
Lellapere põlispuud (KLO1200361)
Mailukse tamm (KLO4000886)
Nõmmekivi (KLO4000526)
Hiie-Sunda kasesalu (KLO1200176)
Lelle mõisa park (KLO1200409)
Pahkla mõisa park (KLO1200402)
Järlepa park koos järve ja puiesteega; Järlepa park (KLO1200023)
Valtu mõisa park (KLO1200413)
Käru mõisa park (KLO1200306)
Kabala põlispuude grupp; Kabala park (KLO1200024)
Lohu mõisa park (KLO1200379)
Kodila mõisa park (KLO1200390)
Vaharu rändrahn (KLO4000535)
Kuimetsa põlispuud (KLO1200393)
Urge kuristik (KLO4000163)
Kuningapalu (KLO1200395)
Hageri karstiala (KLO4000018)
Hiiekõnnu kasesalu; Anton Elmanni nim. kasesalu (KLO4001097)
Kehtna mõisa park (KLO1200279)
Purila mõisa park (KLO1200391)
Kasti park (KLO1200026)
Kabala tamm (KLO4000409)
Kädva põlispuud (KLO1200397)
Põlendiku pärnad (KLO4001093)
Mikumäe pärn (KLO4000327)
Tohisoo mõisa park (KLO1200205)