Dokumendi andmete kuvamine

Õigusakt: 1971.12.17 ENSV Metsamajandamise ja Looduskaitse ministri käskkiri nr 243 Käina lahe riikliku linnustikukaitseala looduse kaitse-eeskiriVäljad: peida ,kuva
Vastu võetud17.12.1971
RekvisiitENSV Metsamajandamise ja Looduskaitse ministri 17.12.1971. a käskkiri nr 243
PealkiriENSV Metsamajandamise ja Looduskaitse ministri käskkiri nr 243
Käina lahe riikliku linnustikukaitseala looduse kaitse-eeskiri
Sisu

LKR: 04.03.1997 12:42:43

KÄINA LAHE RllKLIKU LINNUSTIKUKAITSEALA

LOODUSE KAITSE- EESKIRl

(Kinnitatud Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse

ministri käskkirjaga 17. dets. 1971 nr. 243)

1. Käina lahe riiklik linnustikukaitseala asub Hiiumaa rajooni Käina külanõukogu territooriumil Kaitseala pindala on

1280 hektarit.

2. Kaitseala ülesandeks on kindlustada püsivalt soodsad elamis- ja pesitsemistingimused eelkõige siin esinevatele

haruldastele linnuliikidele (kühmnokkluik, hallhani, naaskelnokk) ning pakkuda puhkamisvõimalusi rändel peatuvatele

luikedele, hanedele j.t.

3. Kaitsealal on keelatud:

- ala looduslike tingimuste muutmine, kruusa ja liiva kaevandamine;

- lahe veetaseme muutmine;

- lindude häirimine, linnumunade kogumine;

- lõkete tegemine, roo- ja rohu põletamine, vete reostamine;

-jahipidamine kogu aasta vältel;

- Uute ehituste püstitamine Reigi saarel.

4. Sportlik kalapüük ning inimeste viibimine Käina lahel ja lahes olevatel saartel on ajavahemikus 15. aprillist kuni

15 juulini keelatud v. a. teaduslike ülesannete täitmise ja kontrolli eesmärgil metsamajandi kirjalikul loal. Sportlik

kalapüük Laitma (Vaemla) ja Orjaku sildade juures on lubatud aastaringselt. Tööstuslik kalapüük kaitseala vetes on

lubatud Valitsuse "Vostbaltrõbvod" eriloal ning metsamajandi teadmisel.

5. Karjatamine Käina lahes olevatel saartel on keelatud (v a. Vareslaiul, kus alates 15. juunist on lubatud karjata-

mine); loodusliku heina niitmine on lubatud alates 15 juulist.

6. Uute ehituste püstitamine tuleb kooskõlastada Eestt NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumiga.

7. Käesolevate eeskirjade rikkujad kannavad vastutust seaduses ettenähtud korras.

Failid: peida ,kuva
Seotud fail1971_17det_nr243 (pdf, 1,0 MB)
Seosed: peida ,kuva
Õigusaktiga seotud kaitsealused alad ja üksikobjektidKäina lahe-Kassari maastikukaitseala (KLO1000508)