Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Pullimäe allikasVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaOtepää looduspark (KLO1000559)
NimiPullimäe allikas
AsukohakirjeldusValgamaa. Sangaste vald. Mäeküla. Restu - Pringi teelt (ca 2,2 km Restult) põhjapool asuvast Pulli talust kirde suunas. Allika lähedusse saab mööda traktoriteed. Sanglepikus, oja vasakul kaldal.
KaitseEi ole üksikobjektina looduskaitse all. 1976. a. tehti ettepanek võtta looduskaitse alla (Heinsalu, Karise, Timm). Paikneb Otepää maastikukaitsealal (1989. a.), Otepää looduspargi (1998. a.) territooriumil. Väärib säilitamist künklikule moreenmaastikule iseloomuliku allikana.
KirjandusMägi, H., Veri, K. 1976. Valga rajoon. Siin- ja sealpool maanteed. Tallinn, Eesti Raamat, lk. 127.
Heinsalu, Ü., Karise, V. Timm, T. 1976. Looduskaitset vajavad allikad Eesti NSV-s. - Rmt.: Eesti NSV maapõue kaitsest. Tallinn, Valgus, lk. 92-93.
Kink, H., Novod, N. 1989. Vee ratsionaalsest kasutamisest ja kaitsest Otepää maastikukaitsealal. Lepinguline uurimistöö nr. 5, Tallinn, käsikiri, TTÜ Geoloogia Instituudis, 60 lk.
IseloomustusOtepää kõrgustiku lõunanõlval Mäekülas, Pulli talu lähedal moreenkünka nõlval paiknev langeallikas. Allikas asub sanglepikus oja vasakul kaldal, kus põhjavesi avaneb u. 1 m pikkusel lõigul. Oja suubub Väike-Emajõkke, ülemjooksul on oja langus suur. Vooluhulk oli 24. VI 1959. a. - 2 l/s; 1987. a. augustikuus - 5 l/s, veetemperatuur 6,8o, viimasel, 1998. a. augustikuu mõõtmisel oli vooluhulk 1 l/s. Allika vesi pärineb moreeni sisestest liivakihikestest. Vesi on selge ja külm. Allikast ca 600 m põhjakirdes Meleva talu lähistel on teinegi allikate rühm - Tondiorg.
Lähikonnas, 1,6 km loode pool asub ka Sangaste muistne linnamägi Kurgjärve läänekaldal (kõrgus 130 m, pindala 1,3 ha). Linnamäel olevat kunagi olnud Sangaste loss. Sangaste linnamägi pärineb käesoleva aastatuhande esimestest sajanditest. Mäeküla maadelt on leitud ka kitsateralisi kirveid.
SeisundHea, allika põhja on pandud lauad.
TähtsusMaastikuline, veekaitseline. Iseloomustab künklikus moreenmaastikus allikana avanevat kvaternaarisetete vett.
UuritusÜ. Heinsalu, 1959, 1987 - esialgsed allikauuringud;
E. Andresmaa, M. Kõiv, 1998 - revisjonülevaatus.
LoodusobjektAllikas
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiValga maakond, Otepää vald, Restu küla