Ürglooduse objektide andmete kuvamine

Ürglooduse objekt: Rannamõisa - Tiskre pankVäljad: peida ,kuva
Kaitsealune alaRannamõisa maastikukaitseala (KLO1000116)
NimiRannamõisa - Tiskre pank
AsukohakirjeldusTiskre, Rannamôisa ja Ilmandu külad Tallinn - Paldiski maanteest Tiskre küla juures (tôusust paelaval) kuni Ilmandu küla kohal esimese kirdesse suunatud neemeni.
( LKR: 27.01.2000, 13:55:34 )
Kaitse<KAITSE>
Pank Tiskre küla ja Ranna koolimaja vahel on looduskaitse all (ENSV MN määrus nr. 331-k, 13. märtsil 1959.a.). VAja on pikendada olemasolevat kaitseala loodesse ligi 3 km vôrra, et haarata panka eespool märgitud ulatuses.
1999. a. Tabasalu Looduspark.

( LKR: 27.01.2000, 14:24:36 )
Kirjandus<KIRJANDUS>
1. Aaloe, A., Miidel, A. Eesti pangad ja joad. Tln., 1967.
2. Heinsalu, Ü. Eesti NSV koopad. Tln., 1987.
3. Künnapuu, S. "Oreliviled" Rannamôisas. - Eesti Loodus, 1977, 8.
4. Saar, A. Tallinnast Kloogani. Tln., 1966.
5. Tammekann, A. The BAltic Glint. A Geomorphological Study. - Publ. Inst. Univ. Tartu. Geogr., 1940, 24.
6. Varep, E. Rannamôisa pank. - Looduskaitse teatmik. Tln., 1960.
7. Vilbaste, G. Järsakranna moodustisi Pôhja-Eestis. - Loodusvaatleja, 1938, 4/5.
8. Mens, K., Pirrus, E. Kambriumi stratigraafilised läbilôiked Eestis. Tln., 1977 (vene k.).
Iseloomustus<ISELOOMUSTUS>
Rannamôisa ja Tiskre vahel ligi 5 km pikkusel lôigul on paekallas morfoloogiliselt muutuv ja mitmekesine. Tiskre küla kohal on 2 astangut: alumine suhtelise kôrgusega 8-10 m ja ülemine - ligi 20 m. Alumine koosneb alamkambriumi Tiskre kihistu heledatest aleuroliitidest, mille paksus lähedal asuvas stratotüübis ulatub 16 m-ni. Ülemise astangu moodustavad ordoviitsiumi karbonaatsed ja terrigeensed setted. Ülemise astangu ette jääv terrass pärineb Litoriinamere ajast, mil ülemine astang allus intensiivsele abrasioonile. Pärast astangute ühinemist jätkub paekallas ühtse 30-32 m kôrguse järsakuna, mille servalt ja etteulatuvatelt nukkidelt (nn. kantslitelt) avaneb suurepäraseid vaateid merele ja Tallinnale. Samal lôigul murrutatakse paekalda jalamit ka praegu. Paekalda serv on kivimeid läbivate tektooniliste lôhede tôttu sakiline, sest paekalda varisemine alla toimub ristuvate lôhepindade vahelt.
Paekallas on Tiskre ja Rannamôisa vahel liigestamata. Ainult 1754.a. ehitatud Lucca suvemaja lähedal on rusukaldes 2 suuremat ovraagi, milledest ühe pôhjal voolab paekalda ülemisest osast allikast alguse saav ojake.
Rannamôisa ja Ilmandu (Tilga) vahel on umbes 1 km laiune klindilaht, mille kohal karbonaatsed kihid puuduvad. Klindi alumine osa moodustab mere ääres 16 m kôrguse kambriumi liivakividest koosneva järsaku. Meri purustab seda väga kôvasti, mille tôttu Tilgul on isegi osa asfalteeritud teest alla varisenud. Edasiste purustuste vältimiseks on mere äärde rajatud kunstlik terrass, mille merepoolset serva kindlustati inetute suurte betoonplokkidega. Lainete tegevusel on järsaku alumisse ossa tekkinud mitmesuguse suuruse ja kujuga murrutuskulpaid neid eraldavate sammastega. Tugeva abrasiooni tôttu on järsaku jalamil rohkesti ülalt varisenud liivakivipanku.
Paekalda ette jääb tasane murrutuslava, millel esineb madalas meres palju rändkive. Tilgu kalda kohal on maastikuliselt huvitav 10-15 suuremast ja hulgast väiksematest rahnudest koosnev kivikangur. Madala veetaseme ajal vôib kambriumi liivakividest koosneval murrutuslaval jälgida mitmesuguseid mere tegevuse mikrovorme ja kivimeid läbivaid tektoonilisi lôhesid.
KoostanudKoostanud:A. Miidel
04. sept. 1991. a.
(LKR: 27.01.2000, 14:18:50 )
SeisundRahuldav. Ohustab inimtegevus. Panga seisund sôltub täiel määral, eriti läänes, inimeste suhtumisest loodusesse.
( LKR: 27.01.2000, 14:20:02 )
Tähtsus<TÄHTSUS>
Teaduslik, maastikuline, rekreatiivne, ôppeotstarbeline. Pangal asub üks paremaid ordoviitsiumi ja kamriumi setete paljandeid Pôhja-Eestis ning Tiskre kihistu stratotüüp. Pakub huvi mere tegevuse uurimise seisukohalt. Üks väheseid kohti Eestis, kus vôib täpselt määrata mere abrasiooni kiirust paekaldal.
Uuritus<UURITUS>
LoodusobjektPaljand (aluspõhja-)
Asukoht: peida ,kuva
Ürglooduse objekti kohanimiHarju maakond, Harku vald, Ilmandu küla
Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla
Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik